pokercasino

Как се играе Тексас Холдем

Искате да поиграете на Тексас Холдем? Тук ще намерите най-същественото за този вариант на покера и ще научите как се играе, правилата, силата на ръцете, различните видове игри и др.

Какво е Тексас Холдем?

Тексас Холдем е един от най-популярните варианти на покер в света. Въпреки относително несложните правила и начин на игра, Тексас Холдем дава възможност да се играе с огромно разнообразие от стратегии и тактики.

Правила на Тексас Холдем

Важно е да разбирате добре основните правила, преди да започнете да играете Тексас Холдем.

 • Всеки играч получава две карти, които вижда само той, наречени „скрити карти”.
 • Дилърът раздава пет открити карти на масата (наричани „общи карти” или „борд”), първо три наведнъж, след това още една и още една. В комбинация с три или повече от тези карти играчите трябва да направят най-добрата възможна ръка от пет карти.
 • Преди и след всяко раздаване на карти се провежда рунд на залагане. За да остане в ръката и за да види следващата карта, всеки от играчите трябва да постави същия брой чипове в пота като останалите играчи, освен ако вече не е „ол-ин” (т.е. не е заложил всичките си чипове).
 • Най-добрата покер ръка печели пота. В Холдем играчът може да използва всяка комбинация от седемте карти (2 скрити + 5 общи карти) на свое разположение, за да направи най-добрата възможна покер ръка от пет карти. Това означава, че може да използва една, две или нито една от скритите си карти.

Блиндове

В Холдем се използва така нареченият „бутон на дилъра” (или просто „бутон”), който показва кой играч се счита за раздаващ картите в текущата ръка. Преди да започне играта, играчът непосредствено до бутона по посока на часовниковата стрелка слага „малък блинд” – първият задължителен залог. Играчът след малкия блинд по посока на часовниковата стрелка слага „голям блинд”, който обикновено е равен на два пъти малкия блинд (блиндовете може да се различават в зависимост от размера на залозите и структурата на залагане, която се използва).

В игрите с фиксиран лимит големият блинд е колкото най-малкия възможен залог, а малкият блинд обикновено е половината от това, но може и да е по-голям в зависимост от нивото на залозите. Например при игра $2/$4 с фиксиран лимит малкият блинд е $1, а големият – $2. Но в игра $15/$30 с фиксиран лимит малкият блинд е $10, а големият е $15.

В игрите с пот лимит и без лимит блиндовете се посочват в наименованието на играта (например при игра на $1/$2 Холдем малкият блинд е $1, а големият е $2).

В зависимост от конкретната структура на играта от играчите може да се изисква да сложат „анте” в пота, т.е. да поставят друг задължителен предварителен залог, който обикновено е по-малък и от двата блинда и се слага от всички играчи на масата.

След плащане на анте, малък и голям блинд всеки играч получава двете си скрити карти. Рундът на залагане стартира по посока на часовниковата стрелка, започвайки с играча след големия блинд.

Възможни действия и залагане

В Холдем, както и в други разновидности на покера, възможните действия са „фолд” (хвърляне на картите), „чек” (пасуване), „бет” (залагане), „кол” (плащане) и „рейз” (качване/вдигане). Точно кои опции ще са достъпни в определен момент зависи от действията на играчите преди вас. Ако никой не е направил залог, тогава играчът може просто да пасува (да не залага и да задържи картите си) или да бетне. Ако вече е бил направен бет от играч, тогава следващите играчи могат да фолднат, да колнат или да рейзнат. Кол означава да платите до сумата, която е бетнал предишният играч. Рейз означава плащане на въпросната заложена сума и качване с допълнителна сума над нея.

Преди флопа

След като видят скритите си карти, играчите имат възможността да играят ръката, като колнат или рейзнат големия блинд. Рундът на залагане започва от играча вляво на големия блинд. Може да се каже, че големият блинд е минималният залог, който трябва да направите, за да останете в играта. Първият играч, който е на ход, може да фолдне, колне или да рейзне. Например, ако големият блинд е $2, за кол ще са необходими също $2, а за рейз – поне $4. След това играта продължава по посока на часовниковата стрелка.

Важно! Структурата на залозите е различна при различните разновидности на Тексас Холдем. Обяснение на процеса на залагане в Холдем с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит ще откриете по-долу на тази страница.

Залагането продължава на всеки рунд от залози, докато всички активни играчи (които не са фолднали) не сложат равна сума в пота.

На флопа

Раздават се три общи карти с лицето нагоре, които образуват борда. Това е „флопът”. В Холдем трите карти от флопа са достъпни за всички играчи, които са още в ръката. Залозите на флопа започват с първия активен играч след бутона по посока на часовниковата стрелка. Опциите за залагане са сходни с тези преди флопа, а ако никой не заложил преди тях, играчите могат да пасуват и играта продължава със следващия активен играч по посока на часовниковата стрелка.

На търна

Когато залозите за флопа приключат, се раздава „търнът” с лице нагоре. Това е четвъртата обща карта в Холдем и понякога се нарича „четвъртата улица”. Следва нов рунд на залагане, който започва с първия активен играч след бутона по посока на часовниковата стрелка.

На ривъра

Когато залозите за търна приключат, се раздава „ривърът” или „петата улица” с лице нагоре. Това е петата и последна обща карта в игрите на Холдем. Залозите започват отново от първия активен играч по посока на часовниковата стрелка след бутона, като важат същите правила на залагане, както при флопа и търна, обяснени по-горе.

Показване на картите или „шоудаун”

Ако има повече от един играч след финалния рунд от залози, последният играч, който е заложил или рейзнал, показва картите си, освен ако е нямало залози във финалния рунд. В такъв случай играчът след бутона показва картите си първи. Играчът с най-добрата покер ръка от пет карти печели пота. В случай на еднакви по сила ръце потът се разделя поравно между играчите с най-добрите ръце. Правилата на Холдем гласят, че всички бои имат еднаква сила.

След като потът бъде присъден, започва нова ръка на Холдем. Бутонът се мести към следващия играч по посока на часовниковата стрелка, отново се слагат блиндове и антета и на играчите се раздават нови скрити карти.

Колко са възможните комбинации от ръце в Тексас Холдем?

В Тексас Холдем има 1326 възможни комбинации от двете скрити карти. В този вариант на покера всички бои са с равна сила, затова много от тези комбинации са с еднаква стойност преди флопа. Това означава, че в Тексас Холдем има 169 наистина различни начални ръце.

Най-добрата възможна ръка преди флопа е чифт аса. Трябва да имате предвид обаче, че ако тази ръка не се подобри с раздаването на картите от борда, тя представлява само един чифт. Особено в потове, за които играят много играчи, чифт аса може да не е достатъчно силна ръка, за да останете в следващите рундове на залагане или да спечелите, ако се стигне до шоудаун.

По принцип в хедс-ъп ръце (т.е. срещу само един опонент) трябва да играете с много по-широк диапазон от скрити карти, особено когато сте на бутона.

Обратно, когато на масата има много играчи, трябва да подбирате по-внимателно началните ръце, с които играете, като вземате предвид кога сте на ход в ръката и действията на вашите опоненти. Ръцете, които почти винаги трябва да играете, са:

 • Топ чифтове – AA и KK са най-добрите начални ръце в Тексас Холдем. Можете да ги играете агресивно и с увереност преди флопа, като не трябва да се притеснявате, в случай че се наложи да направите голяма залог в тази фаза, ако ви се отдаде възможност. QQ и JJ са следващите по сила начални ръце и също могат да се играят смело, но трябва да процедирате по-внимателно, ако срещнете агресивна игра от опонентите си преди флопа или ако на флопа излязат по-високи карти.
 • По-малки чифтове – Малките и средните чифтове, например 44 или 66, могат да се играят, ако сте в по-задна позиция в ръката и не се налага да залагате много чипове, за да видите флопа и да се опитате да направите сет. Ако това стане, ръката ви дава добър шанс да изненадате неприятно опонентите си, които играят с високи карти или по-високи чифтове. Все пак препоръчваме да изхвърляте такива ръце, ако има твърде много екшън преди флопа или не уцелите нищо на флопа, а трябва да платите залог на опонент.
 • Поредни карти от една боя – Поредни по сила карти от една боя, напр. J купа и 10 купа. Този тип начални ръце могат значително да се подобрят след флопа и са шанс да направите стрейт или флъш. Препоръчваме да играете много такива ръце, като използвате различни подходи, особено ако разполагате с голям стак чипове, тъй като те дават възможност да спечелите големи потове срещу играчи с по-слаби ръце, като два чифта или три еднакви карти.
 • Асо и друга карта от същата боя – Такива ръце, напр. A купа и 4 купа, дават възможност да направите направите стрейт или флъш, като този флъш може да е най-силната възможна ръка в разиграването. Такава ситуация е много изгодна срещу играчи с по-слаби ръце и особено срещу опоненти с по-нисък флъш. Освен това асо и друга карта от същата боя са отлични скрити карти за полублъф срещу рейз преди флопа. Фактът, че държите едно асо, намалява възможните комбинации, с които може да разполага опонентът ви. Дори бълфът ви да бъде колнат, все пак държите една прилична ръка с много възможности за подобрение след флопа.

Каква е силата на ръцете в Тексас Холдем?

Разбирането на силата на ръцете и след началните ръце е важен аспект от играта, за да определите каква е най-добрата възможна ръка от пет карти от седемте, които можете да използвате.

В Тексас Холдем се използва традиционната система за сила на високите ръце:

 • Роял флъш – от 10 до А от една боя
 • Стрейт флъш – пет поредни карти от една боя
 • Каре – четири еднакви карти и една допълнителна, наречена „кикър”
 • Фул хаус – три еднакви и чифт от други две еднакви карти
 • Флъш – пет карти от една боя
 • Стрейт – пет поредни карти
 • Тройка – три еднакви и две различни карти
 • Два чифта – две еднакви, заедно с други две еднакви карти и още една допълнителна карта
 • Чифт – две еднакви и три различни карти
 • Висока карта – ръка, несъдържаща нито една от горепосочените комбинации от карти

Повече информация за силата на ръцете и примери ще намерите в раздела Как се играе.

Тексас Холдем с фиксиран лимит, без лимит, с пот лимит и смесен

С няколко изключения, правилата на Тексас Холдем са едни и същи за игрите с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит.

 • Teксaс Холдем с фиксиран лимит
  Залагането в Холдем с фиксиран лимит става чрез предварително определени и структурирани суми. Преди флопа и на флопа всички залози и рейзове са колкото големия блинд. На търна и ривъра размерът на всички залози и рейзове се удвоява. В Холдем с фиксиран лимит са разрешени до четири залога на играч за всеки рунд залози. Това включва (1) бет, (2) рейз, (3) рирейз и (4) кап (последен рейз).
 • Teксaс Холдем без лимит
  Минималният залог в Teксaс Холдем без лимит е колкото големия блинд, като играчите могат да заложат колкото желаят, максимум до всичките си чипове.

  Минимален рейз – в Teксaс Холдем без лимит размерът на рейза не може да бъде по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5, така общият залог, който трябва да постави, става $10.

  Максимален рейз – размерът на вашия стак (всичките ви чипове на масата).

  В игрите на Холдем без лимит няма ограничение за броя на разрешените рейзове.
 • Teксaс Холдем с пот лимит
  Минималният залог в игрите на Холдем с пот лимит е равен на големия блинд, а играчите могат да бетват до размера на пота.

  Минимален рейз – размерът на рейза не може да бъде по-малък от размера на предишния бет или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5, така общият залог, който трябва да постави, става $10.

  Максимален рейз – това е размерът на пота, който представлява общият активен пот плюс всички залози на масата, както и сумата, която активният играч трябва първо да плати, преди да рейзне.

  Пример: Ако размерът на пота е $100 и няма предишни залози в даден рунд, играчът, който е на ход, може да заложи максимум $100. След този залог играта продължава със следващия играч по посока на часовниковата стрелка. Той може да фолдне, да колне $100 или да рейзне сума между минимума (още $100) и максимума. Максималният залог в този случай е $400 – рейзващият играч трябва първо да колне $100, с което размерът на пота става $300, и след това може да рейзне още $300, като така общият залог ще стане $400.

  В игрите на Холдем с пот лимит няма ограничение за броя на разрешените рейзове.
 • Смесен Teксaс Холдем
  В смесения Холдем се редуват рундове на Холдем с фиксиран лимит и Холдем без лимит. Блиндовете обикновено се увеличават, когато играта преминава от без лимит към фиксиран лимит, за да се осигури приблизителна равностойност на средния размер на пота в отделните игри. Правилата за залагане се прилагат за всяка от игрите така, както са описани по-горе.

В софтуера на PokerStars не е възможно да заложите по-малко от минимума или повече от максимума. Плъзгащата лента и прозорчето за залозите дават възможност да заложите само суми в тези граници.

Научете се да играете Тексас Холдем безплатно

Ако искате да се научите да играете на Тексас Холдем, изтеглете софтуера на PokerStars и се включете в безплатните игри на покер, в които можете да играете с други играчи онлайн. За разлика от игрите с истински пари, в тях не рискувате нищо и имате възможност спокойно да научите всички правила на играта.

Освен Тексас Холдем, предлагаме и много други варианти на покера. Разгледайте нашата страница с игри на покер, за да научите повече.

Допълнителна информация

В игрите на Тексас Холдем играчите се опитват да спечелят пота. Потът представлява сборът от всички залози, поставени в ръката. При шоудаун потът се печели от играча с най-добрата покер ръка от пет карти.

Когато в ръката остане само един активен играч, т.е. всички други са фолднали, той печели пота, без да е необходимо да показва ръката си.

Успехът в Тексас Холдем често зависи от стратегията. Следните фундаментални принципи са в основата на изработването на оптималната за вас стратегия за игра на Тексас Холдем:

 • Играйте с начални ръце, които ви дават по-висока вероятност да спечелите в различни ситуации. На бутона ли сте? Обмислете действията на другите играчи, за да използвате максимално по-добрата си позиция на масата.
 • Когато определяте размер на залога, помислете за възможните ръце, които можете да направите, и как биха действали останалите играчи в разиграването. И отново, позицията ви на масата може да бъде съществен фактор за това решение.
 • Да знаете кога сте победени и да се откажете навреме е умение, което ще ви помогне да запазите стака си в отделни игри и банкрола си в дългосрочен план. Научете се кога е най-добре да фолднете и да продължите напред със следващата ръка.

Практиката и натрупаният опит също са от ключово значение за разработването, усъвършенстването и прилагането на успешна покер стратегия. PokerStars предлага безплатни игри на покер, в които играчите могат да развият уменията си, както и много полезни съвети и информация за различните стратегии.