pokercasino

Тексас Холдем

Благодарение на голямата популярност на излъчваните по телевизията покер събития, Тексас Холдем (наричан накратко „Холдем”) стана най-популярната игра на покер в света - както в казината на живо, така и онлайн в PokerStars. Ще навлезем в подробности по-долу, но ето ключовите неща, които трябва да знаете:

 • Всеки играч получава две карти, които вижда само той/тя.
 • Дилърът открива още пет карти на масата - три наведнъж, след това още една и още една - тези карти могат да се използват от всички играчи, за да направят най-добрата ръка от пет карти.
 • Преди и след показването на всяка карта(и) играчите правят залози подред. За да останат в ръката и за да видят следващата карта, всички играчи трябва да поставят еднакъв брой чипове в пота.
 • Най-добрата покер ръка печели пота.

Това е лесна за научаване игра, която може да се играе с почти безкрайно разнообразие от стратегии, тактики и нюанси.

Правила на Тексас Холдем

Преди обаче да започнете да играете Холдем, ще трябва да научите правилата. В Холдем всеки играч получава две карти лично за себе си (известни като „скрити карти”), които вижда само той. Пет общи карти се раздават с лицето нагоре и образуват „борда”. Всички играчи използват двете си скрити карти заедно с петте общи, като всеки съставя най-добрата покер ръка от пет карти. В Холдем играчът може да използва всяка комбинация от седемте карти, за да направи най-добрата възможна покер ръка от пет карти, като може да използва една, две или нито една от личните си скрити карти. Вижте страницата за сила на покер ръцете за информация относно подреждането на покер ръцете.

Четирите основни варианта на Холдем се различават по ограниченията в залозите:

Всяка от тези разновидности на Холдем е достъпна за игра в PokerStars за виртуални и истински пари.

Как се играе Тексас Холдем

За да се научите да играете Холдем, наблягайки на практиката, PokerStars предлага безплатни игри на покер в покер залата. За да започнете да упражнявате покер уменията си, просто посетете страницата за безплатно теглене, инсталирайте ненадминатия ни софтуер за покер и след нула време вече ще се учите да играете Холдем.

Но ако предпочитате първо да се запознаете с правилата на Холдем, тези инструкции ще ви помогнат.

Блиндове

В Холдем се използва така нареченият „бутон” или „бутон на дилъра”, който показва кой играч се води формален дилър в текущата игра. Преди да започне играта, играчът непосредствено до бутона в посока на часовниковата стрелка слага „малък блинд” - първият задължителен залог. Играчът след малкия блинд слага „голям блинд”, което обикновено е два пъти размера на малкия блинд, но блиндовете може да се различават в зависимост от залозите и структурата на залагане, която се използва.

В игрите с фиксиран лимит големият блинд е колкото малкия залог, а малкият блинд обикновено е половината от големия блинд, но може и да е по-голям в зависимост от залозите. Например при игра $2/$4 с фиксиран лимит малкият блинд е $1, а големият - $2. Но в игра $15/$30 с фиксиран лимит малкият блинд е $10, а големият е $15.

В игрите с пот лимит и без лимит блиндовете се посочват в наименованието на играта (например при игра на $1/$2 Холдем малкият блинд е $1, а големият е $2).

В зависимост от конкретната структура на играта от играчите може да се изиска да сложат „анте” (друг задължителен залог, който обикновено е по-малък и от двата блинда и се слага от всички играчи на масата) в пота.

Сега всеки играч получава двете си скрити карти. Залозите продължават по посока на часовниковата стрелка, започвайки с играча след големия блинд.

Опции за залагане на играчите

В Холдем, както и в други разновидности на покера, възможните действия са „фолд”, „чек”, „бет”, „кол” и „рейз”. Кои точно опции ще са налични зависи от действията на играчите преди вас. Ако никой не е направил бет, тогава играчът може да чекне (да не прави бет, но да задържи картите си) или да бетне. Ако вече е бил направен бет от играч, тогава следващите играчи могат да фолднат, да колнат или да рейзнат. Кол означава да платите до сумата, която е бетнал предишният играч. Рейз означава плащане на въпросната заложена сума и залагане на допълнителна сума над нея.

Преди флопа

След като видят скритите си карти, играчите имат възможността да играят ръката, като колнат или рейзнат големия блинд. Действието започва от играча вляво на големия блинд, като големият блинд се води „жив” залог в този рунд. Този играч може да фолдне, колне или рейзне. Ако например големият блинд е $2, за кол ще са ви необходими също $2, а за рейз – поне $4. След това играта продължава по посока на часовниковата стрелка.

Важно: Структурата на залозите е различна при различните разновидности на играта. Обяснение за залагането в Холдем с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит ще откриете надолу.

Залагането продължава на всеки рунд от залози, докато всички активни играчи (които не са фолднали) не сложат равна сума залози в пота.

На флопа

Раздават се три общи карти с лицето нагоре, които образуват борда. Това е „флопът”. В Холдем трите карти от флопа са достъпни за всички играчи, които са още в ръката. Залозите на флопа започват с първия активен играч след бутона по посока на часовниковата стрелка. Опциите за залагане са сходни с тези преди флопа, въпреки това, ако никой не е бетнал преди тях, играчите могат да чекнат и играта продължава със следващия активен играч по посока на часовниковата стрелка.

На търна

Когато залозите за флопа приключат, се раздава „търнът” с лице нагоре. Това е четвъртата обща карта в Холдем (и понякога също е наричана „четвърта улица”). Следва нов рунд залози, който започва с първия активен играч след бутона по посока на часовниковата стрелка.

На ривъра

Когато залозите за търна приключат, се раздава „ривърът” или „пета улица” с лице нагоре. Това е петата и последна обща карта в игрите на Холдем. Залозите започват отново от активния играч в посока на часовниковата стрелка от бутона, като важат същите правила на залагане, както при флопа и търна, обяснени по-горе.

Показване на картите

Ако има повече от един играч след финалния рунд от залози, последният играч, който е заложил или рейзнал, показва картите си, освен ако е нямало залози във финалния рунд. В такъв случай играчът след бутона показва картите си първи. Играчът с най-добра покер ръка от пет карти печели пота. В случай на еднакви ръце потът се разделя поравно между играчите с най-добрите ръце. Правилата на Холдем гласят, че всички бои имат еднаква сила.

След като потът бъде присъден, започва нова ръка на Холдем. Бутонът се мести към следващия играч по посока на часовниковата стрелка, отново се слагат блиндове и антета и на играчите се раздават нови ръце.

Тексас Холдем с фиксиран лимит, пот лимит и смесен

Правилата в игрите на Холдем остават същите за игри с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит, като има няколко изключения:

 • Teксaс Холдем с фиксиран лимит
  Залагането при Холдем с фиксиран лимит става чрез предварително определени и структурирани суми. Преди флопа и на флопа всички залози и рейзове са колкото големия блинд. На търна и ривъра размерът на всички залози и рейзове се удвоява. При Холдем с фиксиран лимит са разрешени до четири залога на играч за всеки рунд залози. Това включва (1) бет, (2) рейз, (3) рирейз и (4) кап (последен рейз). 
 • Teксaс Холдем без лимит
  Минималният залог при Teксaс Холдем без лимит е колкото големия блинд, като играчите могат да заложат колкото желаят, максимум до всичките си чипове.

  Минимален рейз: в Teксaс Холдем без лимит размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ бет от $10).

  Максимален рейз: размерът на вашия стак (всичките ви чипове на масата).

  В игрите на Холдем без лимит няма ограничение за броя на разрешените рейзове.
 • Teксaс Холдем с пот лимит
  Минималният бет в игрите на Холдем с пот лимит е в същия размер като големия блинд, но играчите могат винаги да бетнат до размера на пота.

  Минимален рейз: размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ бет от $10).

  Максимален рейз: размерът на пота, който представлява общия активен пот плюс всички залози на масата, както и сумата, която активният играч трябва първо да плати, преди да рейзне.

  Пример: ако размерът на пота е $100 и няма предишни залози в даден рунд, играчът, който е на ход, може да заложи максимум $100. След този залог играта продължава със следващия играч по посока на часовниковата стрелка. Той може да фолдне, да колне $100 или да рейзне сума между минимума (още $100) и максимума. Максималният залог в този случай е $400 – рейзващият играч трябва първо да колне $100, с което размерът на пота става $300, и след това да рейзне още $300, правейки залог от общо $400.

  В игрите на Холдем с пот лимит няма ограничение за броя на разрешените рейзове.
 • Смесен Teксaс Холдем
  в смесения Холдем се редуват рундове на Холдем с фиксиран лимит и Холдем без лимит. Блиндовете обикновено се увеличават, когато играта преминава от без лимит към фиксиран лимит, за да се осигури приблизителна равномерност в средния размер на пота в отделните игри. Правилата за залагане се прилагат за всяка от игрите така, както са описани по-горе.

В софтуера на PokerStars не е възможно да заложите по-малко от минимума или повече от максимума. Плъзгащата лента и прозорчето за залозите ще ви разрешат да заложите само суми в тези граници.

Научете се да играете Тексас Холдем безплатно

Ако искате да се научите да играете Холдем, тогава изтеглете софтуера на PokerStars и се присъединете към безплатните игри на покер, за да се състезавате с други играчи онлайн. За разлика от игрите с истински пари, тук не рискувате нищо и имате възможност спокойно да научите всички правила на Холдем. Надяваме се да ви видим в нашата покер зала и ви желаем успех на масите!

Освен Тексас Холдем, предлагаме и много други варианти на покера. Разгледайте нашата страница с игри на покер, за да научите повече.