Турнирни правила

Тези правила важат за всички турнири в нашата платформа.

Още подробности ще намерите на страницата с ЧЗВ за покер залата.

Описаните тук турнирни правила целят да допълнят правилата за ползване на услугата, не да ги заменят. В случай на несъответствие между турнирните правила и правилата за ползване на услугата, предимство ще имат правилата за ползване на услугата.

Важно: Правила 1.5, 2.4 и 2.5 важат само за турнири, при които се използват блиндове и/или бутон на дилъра.

1. Общи

 1. При взимането на решения основен приоритет за нас ще бъдат честността и благополучието на игрите. При необичайни обстоятелства и в редки случаи при взимане на решение справедливостта би могла да надделее над техническите правила.

 2. Всички турнири ще започват точно в началния час, посочен в турнирното лоби. Ние си запазваме правото да отлагаме или отменяме турнири без предизвестие.

 3. Важна информация за всеки турнир, включително структура на блиндовете, продължителност на рундовете, информация за рибай и почивките, можете да откриете, като изберете турнира в лобито и натиснете два пъти върху него (на компютър) и като натиснете самия турнир през Лобито (на мобилни устройства). Ние си запазваме правото да променяме параметрите на всеки турнир по всяко време и без предизвестие.

 4. Местата се разпределят на случаен принцип. Не се допуска смяна на мястото.

 5. За да започне играта, бутонът ще бъде поставен на Място 1.

 6. При турнирите с фиксиран лимит са разрешени един залог и три рейза. Няма ограничение за броя рейзове при турнирите с пот лимит и без лимит.

 7. Наградите ще се присъждат, както е посочено в турнирното лоби, освен когато е направена сделка (вижте Правило 8.1) или турнирът бъде отменен (вижте нашата политика за отмяна на турнири по-долу). Наградната структура не се финализира, преди регистрацията да приключи и периодът на рибай и/или ад-он да свърши.

 8. За да можете да направите рибай в рибай турнир, трябва да имате налични средства по вашата сметка. Средствата, които към момента се използват за участие в други игри, или тези, които се държат във валута, несъвпадаща с валутата на турнира, не се считат за налични.

 9. Късна регистрация: Късната регистрация се предлага в повечето турнири. Продължителността на късната регистрация е различна и се обозначава в турнирния билет в лобито за Бързо място, в панела с информация в раздела с Турнири и в горната част на турнирното лоби за въпросния турнир. Късната регистрация се измерва в часовниково време (за разлика от времето за турнирна игра). Например, ако турнирът започва в 09:00 и предлага 90 минути късна регистрация, регистрацията ще приключи в 10:30. Късната регистрация ще приключи по-рано, ако са елиминирани достатъчно играчи, за да започне присъждането на наградите.

  Обърнете внимание, че играчите имат право да се включат в турнира само един път, освен ако турнирът не предлага повторно участие, което ще бъде посочено в турнирното лоби. Използването на повече от една сметка за многократно участие в един и същ турнир е забранено и може да доведе до наказания, включително предупреждение, дисквалификация от турнира (с частично или пълно отнемане на печалбата) и изключване от нашата платформа.

 10. Отписване: Повечето турнири позволяват отписване до времето, посочено в турнирното лоби на всеки турнир, което може да се различава при различните турнири. Играчите, които спечелят мястото си през сателит, могат да се отпишат от съответния турнир, ако това е позволено. В замяна на мястото си обаче те ще получат турнирни пари (T-пари) или входен билет. T-парите могат да се използват за заплащане на входа за други наши турнири. Прочетете тук за повече информация.

  Обърнете внимание, че някои сателити ще приключат след началото на турнира, за който предоставят места, но по време на късната регистрация. При такива случаи победителите от сателита ще бъдат директно настанени на местата си в турнира-цел след края на сателита.

  Важно: Времето за регистрация и отписване също може да бъде различно, като не всички турнири позволяват отписване. Вижте турнирното лоби за точните детайли около регистрацията за всеки турнир. Ние си запазваме правото да променяме времето за регистрация и отписване без предизвестие.

  Играчите, които се самоизключат по време на турнир, могат да довършат турнира, който са започнали. Това означава също, че играчи, завяващи самоизключване от игра в нашата платформа, след като се класират за Ден 2 на многодневен турнир или турнир на фази, ще имат възможност да играят в този турнир или във всеки следващ ден на същия турнир дори след началото на периода на самоизключване. Играчите, които изберат да не участват в следващите дни, няма да получат компенсация.

2. Елиминации

 1. Турнирът приключва, когато един играч събере всичките чипове в играта или когато всички оцелели играчи получат една и съща награда (например, ако турнирът присъжда 5 еднакви награди, той ще приключи, когато останат 5 играчи).

 2. Ако двама или повече играчи бъдат елиминирани в една и съща ръка, играчът с повече чипове в началото на ръката ще финишира на по-висока позиция в сравнение с играча с по-малко чипове. В случай че всички играчи са започнали ръката с еднакъв брой чипове, те ще делят една позиция и всички награди, които се полагат на тези играчи, ще бъдат разделени между тях поравно. По време на играта „ръка за ръка” (както е описано в Правило 2.3) двамата или повече играчи, елиминирани по време на „синхронизирана” ръка, ще се водят елиминирани едновременно, дори и да са на различни маси. В този случай редът на завършване се определя, като се сравнят размерите на стаковете.

 3. В определени фази на турнира (например, когато наградните суми се покачват значително с елиминирането на следващите няколко играчи), ако са останали две или повече маси, турнирът може да се играе „ръка за ръка”. Това означава, че ако на дадена маса ръката бъде изиграна, преди това да се случи на всички останали маси, въпросната маса ще изчака приключването на останалите маси, преди да бъде раздадена нова ръка.

 4. Ние използваме правилото за „придвижване на бутона напред” за нашите турнири. Според това правило никой играч не може да получи бутона два пъти подред – в края на всяка ръка бутонът се мести по посока на часовниковата стрелка. Целта на това правило е при елиминацията на дадени играчи да не се случи така, че някой да пропусне да даде малък и/или голям блинд, когато е негов ред. Тъй като тези ситуации възникват на случаен принцип, нито един играч няма да получи предимство в дългосрочен план.

 5. Когато останат двама играчи на финалната маса, бутонът е този, който дава малкия блинд и действа първи в откриващия рунд.

 6. С елиминирането на играчи от турнира софтуерът ще „разваля” маси, за да запълни наличните празни места или да балансира масите, за да се осигури еднакъв (или възможно най-близък до еднакъв) брой активни играчи на всички маси. Настаняването на играчите на новите маси ще се извършва на случаен принцип. Макар и рядко това може да доведе до даването на няколко блинда подред от един и същи играч. Когато е възможно, индивидуално преместените играчи с цел балансиране на масите ще бъдат местени на сходна позиция спрямо блиндовете. Когато бъдат елиминирани достатъчно играчи, всички оцелели играчи ще бъдат преместени на „финалната маса”.

3. Почивки

 1. Графикът на почивките за даден турнир се намира в секцията „Турнирна информация” на раздела „Структура” в турнирното лоби. Продължителността и началото на почивките може да се различават при отделните турнири. Предлагаме два варианта за почивките:

  1. Турнирите със синхронизирани почивки ще излизат в почивка 55 минути след всеки кръгъл час. Например, ако даден турнир започва в 07:25, почивките в него ще започват от 07:55, 08:55, 09:55 и така през един час до края на турнира. Може да има и турнири, при които синхронизираната почивка се състои на всеки два часа. Например, турнир от този вид, започващ в 8:35, ще излезе в почивка в 08:55, 10:55 и на всеки втори час след това.

   Турнирите с рибай от този вид, в които са разрешени ад-он, ще имат допълнителна кратка почивка (обикновено 3 минути) в края на периода за рибай, за да могат да се извършат всички ад-он.
  2. Другите турнири ще излизат в почивка на редовни интервали по време на играта. Например, турнир, започващ в 07:25, ще излиза в почивка на всеки час игра, като първата почивка ще започне в 08:25.

  При всички случаи турнирите ще изчакат приключването на ръцете на всички маси преди началото на почивката. Това означава, че на някои маси почивката ще продължи малко по-дълго, отколкото на други.

  Обърнете внимание, че не всички турнири предлагат почивки (например хипер-турбо турнирите и някои хедс-ъп или шуутаут турнири не предлагат).

4. Прекъсване на връзката и отсъстване

 1. С участието си в турнир всеки играч приема риска от прекъсване на връзката с интернет, дължащо се на проблеми с връзката между неговия компютър и сървъра, бавна връзка, забиване или други проблеми с компютъра на играча или с интернет.

  1. Ние не носим отговорност за прекъсване на връзката на някои играчи, освен в случай на проблем със сървъра.
  2. Въпреки че всеки играч е отговорен за връзката си с интернет, ние се стараем да защитим играчите, когато връзката им прекъсне във финалните фази на турнир с вход от истински пари, като им дадем допълнително време, за да се свържат.
  3. Ако даден играч не играе навреме, независимо дали е свързан, или не, ръката му ще бъде фолдната, ако е изправен пред екшън, или може да бъде чекната, ако няма екшън.
  4. Ако даден играч не е свързан преди началото на ръка, той ще получи карти и ще даде блинд и/или анте. Няма правило срещу възможността един играч да реши да отсъства – в подобен случай той ще продължи да дава блиндове и да получава карти. Двама или повече играчи нямат право да се уговорят да отсъстват едновременно, независимо дали са на една и съща маса, или не.
  5. При шуутаут и хедс-ъп турнирите, ако всички играчи на масата са отсъстващи и/или отсъстват за много ръце (обикновено 250 ръце или повече в турнирите с истински пари), мачът ще свърши и играчът с най-много чипове ще продължи към следващия рунд.

  Докато всеки потребител е отговорен за неговата собствена интернет връзка, ние правим усилия да помогнем на всеки играч, ако той е дискънектнат по време на финалните фази на турнир с вход. Ние даваме на играча допълнително време при дискънект (ДВД), преди ръката му да бъде фолдната.

  За редовните турнири на много маси ДВД е налично само по време на финалната маса. Отпускат се следните допълнителни времена:

  • Първо действие: 240 секунди
  • Второ действие: 120 секунди
  • Трето действие: 60 секунди
  • Четвърто (и следващи) действия: Няма добавено време, но когато играчът влезе „в игра”, ще получава стандартното време за действие, преди да бъде фолдната ръката му.

  За Сит & Гоу турнири с по-малко от 45 играчи ДВД е налично, когато останат играчите в парите плюс един играч. Отпускат се следните допълнителни времена:

  • Първо действие: 120 секунди
  • Второ действие: 60 секунди
  • Трето (и следващи) действия: Няма добавено време, но когато играчът влезе „в игра”, ще получава стандартното време за действие, преди да бъде фолдната ръката му.

  За хедс-ъп турнири ДВД е налично през целия турнир. Отпускат се следните допълнителни времена:

  • Първо действие: 120 секунди
  • Второ действие: 60 секунди
  • Трето (и следващи) действия: Няма добавено време, но когато играчът влезе „в игра”, той/тя ще получава стандартното време за действие, преди да бъде фолдната ръката му.

  За всички действия по-горе играчът остава „в игра”, след като ръката му е фолдната, и следователно ще му бъде предоставен индикатор за оставащото време, когато отново е негов ред.

  Обърнете внимание, че за всички турнири ДВД се занулява всеки път, когато потребителят се свърже отново. Да предположим, че играч, играещ на финалната маса на турнир на много маси, е дискънектнат, остават му 30 секунди за действие и тогава се свързва отново. Ако бъде дискънектнат отново, той ще започне с 240 секунди за следващото действие.

  По време на всяко изчакване на дискънектнат играч, турнирният часовник (който служи за покачване нивата на блиндовете) се спира.

  Важно: Описаните правила могат да се различават за различните турнири. ДВД може да не бъде предоставено за всеки турнир; ние си запазваме правото да променяме тези правила без предварително известие.

5. Чат

Важно: Повече информация за приемлив и недопустим чат можете да намерите в нашите ЧЗВ за покер залата.

 1. Играчите, без значение дали са в ръката, или не, нямат право да обсъждат ръката или собствените си карти, докато действието не приключи. Играчите са длъжни да пазят останалите играчи в турнира по всяко време. Обсъждането на хвърлените карти и вероятностите за ръцете не е разрешено. За обсъждането на ръка по време на игра може да бъде наложено наказание.

6. Неетична игра

 1. Покерът е индивидуална (а не отборна) игра. Всяко действие или чат, целящи да помогнат на друг играч, са неетични и забранени. Неетичната игра, като например меката игра (да не се играе толкова агресивно срещу партньор), и чип дъмпингът (умишлено губене на чипове от партньор) могат да доведат до наказания, включително конфискуване на средства от сметката на нарушителя и/или закриване на сметката. Ние правим редовни проверки за нарушения на правилата, с цел да осигурим честността на игрите. Може да се наложи да задържим сумите, спечелени от играчи, до приключването на подобни проверки.

 2. С някои изключения (описани по-долу) играчите могат да играят само от една сметка в турнир и нямат право да дават мястото си по средата на турнира на друг играч. Нарушението на това правило може да доведе до наказания, включително предупреждение, дисквалификация от турнира (с частично или пълно конфискуване на печалбите) и изключване от нашата платформа.

  Примерите за допустими изключения, които сме дали отдолу, целят да опишат примери за непланирани, но сериозни случаи, които са извън вашия контрол.

  Сред нещата, които не са извън вашия контрол и следователно остават забранени, са:

  1. Да си легнете и да дадете на друг човек да довърши турнира.
  2. Да се включите в турнир и след това да се качите на самолет или да ви предстои друго предварително планирано пътуване, като оставите приятел да играе от вашата сметка, докато променяте местоположението си.
  3. Да решите, че ще е по-забавно да довършите Sunday Million в къщата на Георги, като помолите Георги да играе от вашата сметка, докато вие пътувате 30 минути към тях.
  4. Вие и приятелят ви играете в един и същ турнир. Вие се съгласявате, че ако той отпадне преди вас, ще доиграе турнира от вашата сметка.
  5. Съпругът ви е извън града за уикенда, но ви е оставил паролата си. Влизате във вашата и в неговата сметка и играете в един и същ турнир и от двете сметки.
  6. Достигнали сте до финалните няколко маси в турнир и някой ви предлага пари за вашето място. Разрешавате на играча да влезе през вашата сметка или продължавате да играете турнира, следвайки неговите инструкции.

  Сред нещата, които са извън вашия контрол и следователно са позволени, при положение че можем да потвърдим с доказателства, са:

  1. Удря гръм на мястото, където живеете, и спира токът във вашия квартал. Молите приятел да играе от сметката ви, докато намерите откъде да доиграете турнира.
  2. Детето ви е болно и трябва да отидете до болницата, затова се обаждате на приятел да доиграе турнира.
  3. Играете в турнир и връзката ви с интернет прекъсва по вина на вашия доставчик. Молите приятел да играе от вашата сметка, докато намерите откъде да довършите турнира.

7. Проблеми със сървъра

 1. В случай на проблем със сървъра текущите ръце ще бъдат отменени. Чиповете на всеки играч ще бъдат приравнени към броя чипове, които е притежавал в началото на ръката. При определени обстоятелства, когато даден турнир трябва да бъде отменен поради проблем или друга причина, играчите ще бъдат компенсирани според политиката за отмяна на турнири (вижте по-долу).

8. Сделки

 1. Сделките са разрешени в турнирите, освен ако не е посочено друго в турнирното лоби.

  1. Ако всички играчи в турнира се съгласят да разделят наградния фонд по избрана от тях формула, ние ще приемем това споразумение и ще променим предварително обявените турнирни награди, за да отразим печалбите, на които са се споразумели играчите в сделката.
  2. В случай че всички останали играчи искат да направят сделка, те трябва да сложат отметка в „Обсъди сделка” в раздела „Инфо” в полето за чат на масата. Когато всички останали играчи отметнат това поле, масата автоматично ще бъде прекъсната в края на текущата ръка и нашият екип за обслужване на клиенти ще бъде уведомен. Наш служител ще дойде на масата, за да осигури безпроблемното уреждане на сделката. Не можем да гарантираме, че наш служител ще се появи достатъчно бързо, но ще направим всичко възможно, за да избегнем закъснения.
  3. Сключването на сделки не е достъпно във всички турнири, но в случаите, когато това е позволено, в раздела „Инфо” на областта за чат на финалната маса ще има поле за отмятане „Обсъди сделка”.
  4. Ние няма да участваме в уговарянето на сделката, но ще улесняваме играчите, за да се уверим, че всички са напълно съгласни, преди да пристъпим към осъществяването на сделката, както е посочено по-горе.
  5. Запазваме си правото да изискваме всяка сделка да оставя определени пари „на масата” за победителя. Въпросната сума обикновено няма да надвишава 5% от общия награден фонд и служи за честност по отношение завършването в турнира. Сумата, която трябва да остане в игра (ако има такава), обикновено ще бъде посочена в съобщението в турнирното лоби.
  6. Играчите могат да се споразумеят да оставят още пари „на масата” за победителя или за други крайни класирания.
  7. Задължение на играчите е да постигнат съгласие. При отсъствието на наш служител записите от чата няма да се считат за изключително доказателство за валидността на споразумението. Въпреки това, ние можем да приложим сделка, ако е ясно, че всички страни са били съгласни.
  8. Само играчите на финалната маса могат да правят сделка за парите. Сделките трябва да включват всички оцелели играчи в турнира.
  9. Сделки ще се извършват само в турнири с истински пари.
  10. Играчите могат да дискутират каквато сделка пожелаят. Ако играчите го заявят, нашият екип е в състояние да предостави на играчите разпределение на наградите според ICMброй чипове или равна подялба като възможни сделки.
   • ICM означава „Independent Chip Model” (независим модел на чиповете), което представлява метод за изчисление на очаквания дял на всеки играч в оставащия награден фонд въз основа на броя чипове, оставащите награди за изплащане (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) и вероятността на всеки играч да спечели всяка оставаща награда в турнира. Това е методът по подразбиране, който се предлага на играчите.
   • При брой на чиповете разпределението на оставащите награди (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) се извършва само въз основа на броя чипове.
   • При равна подялба оставащите награди (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) се разделят между всички играчи.
   Никоя от предложените сделки от нашите служители не е окончателна, докато всички играчи не се съгласят ясно с нея в чата. Играчите могат да дискутират вариации на тези числа, ако желаят. Впоследствие нашият служител ще повтори споразумението в чата и ще поиска от всички играчи да потвърдят сделката.
  11. Играчите са задължени да играят хедс-ъп срещите по нормален начин, независимо от самоличността на опонента им. Всяко „флипване” (решаване на късмет), чип дъмпинг или друго действие, класифицирано като „нетипично” при игра, е забранено. Нарушаването на това правило може да доведе до наказания, включително прекратяване на достъпа до нашата платформа и конфискуване на средства. Правилото не важи за финалния двубой на редовен хедс-ъп турнир.

  Сделките за точки в турнирната ранглиста и ранглистата за Сит & Гоу не са позволени. Такива действия могат да доведат до отнемането на всички точки в ранглистата на играчите, участвали в сделката.

9. Награди за елиминация

 1. В някои специални турнири ще има награди за елиминация на определени или всички участници. Играч, елиминирал подобен опонент, ще спечели паричната награда за елиминацията му.

  Има три вида турнири с награди за елиминация:

  Нокаут: 

  има награда за елиминирането на всеки участник. Печелите я при отстраняването на всеки един опонент. Има и прогресивни нокаут турнири, при които наградата за вашето елиминиране се увеличава с всеки елиминиран от вас играч.

  Награди за главите на Team Pro: има награда за елиминирането на всеки член на Team PokerStars Pro, който участва в турнира.

  Фиксирана награда за елиминация: има награда за елиминирането на конкретен участник в турнира.

  Наградата се присъжда на играча, който спечели „важащия” пот във въпросната ръка, като това може да бъде главният пот или някой от страничните потове. „Важащ” пот означава потът, в който играчът, за чиято глава има награда, е бил ол-ин за всичките си чипове.

  • Например:
   Даниел (100 чипа), Бари (200 чипа), Ванеса (400 чипа) и Джейк (1000 чипа) играят ръка от турнир по покер без лимит.

   Даниел залага всичките си чипове, а Бари, Ванеса и Джейк колват. Потът, за който Даниел участва, се нарича „главен пот”. Залагането продължава „извън основния пот” в страничен пот 1.

   Бари залага всичките си чипове, а Ванеса и Джейк колват. Залагането продължава между Ванеса и Джейк в страничен пот 2.

   Ванеса залага всичките си чипове, а Джейк колва.

   Бари показва най-добрата ръка. Той печели страничен пот 1 и главния пот, елиминирайки Даниел. Така Бари получава наградата за елиминиране на Даниел.

   Джейк има втората по сила ръка и печели страничен пот 2, като елиминира Ванеса. Съответно Джейк печели наградата за елиминиране на Ванеса.

   Въпреки че Бари има най-добрата ръка на масата, той няма чипове колкото Ванеса и не може да я елиминира. Джейк обаче е имал достатъчно чипове и затова печели наградата за главата на Ванеса.
 2. В игрите с разделен пот, като Омаха Хай/Лоу или Стъд Хай/Лоу, наградата за елиминиране се присъжда на високата ръка. Това е така, защото играчите не могат да бъдат елиминирани само от ниска ръка.

 3. В случай че двама играчи покажат еднакви печеливши ръце и така делят „важащия” пот (или в случая на покер разновидности, при които потът се дели, както е описано в Правило 9.2, разделят високата част от „важащия пот”), всяка награда за елиминация се разделя поравно между победителите. Нечетни центове ще се присъждат на играча в по-ранна позиция.

 4. Ако играч, за чиято глава има награда, спечели турнира:

  1. В нокаут турнир играчът получава наградата за собствената си глава.
  2. При награда за членове на Team Pro и фиксирани награди, ако член на Team Pro или играчът, за чиято глава има фиксирана награда, спечели турнира, наградата не се присъжда.
 5. Ако в даден турнир се присъжда награда за главата на конкретен играч, но той не се регистрира в турнира, няма да има подобна награда.

 6. Играчите не могат да се споразумяват помежду си за елиминацията на даден играч, за да получат наградата за главата му. Подобни споразумения се считат за измама и са причина за дисквалификация от турнира и други наказания. За повече информация вижте Правила 6.1 и 6.2 по-горе.

10. Отмяна на турнир

Ако трябва да отменим турнир поради някаква причина, ние се стараем да компенсираме играчите по възможно най-честния и справедлив начин. Има три различни начина за компенсация в зависимост на това в коя фаза е бил отменен турнирът. Методът, който се прилага, се избира единствено по усмотрение на турнирния отдел.

 1. Отмяна на турнир, преди да е започнал: В този случай ние отменяме турнира все едно никога не е съществувал – ако сте регистрирани за дадения турнир, ви се връщат входните и турнирни такси (включително рибай, ад-он и награди за елиминация, ако има такива). Също така сумите се връщат точно под формата им на заплащане. Ако приемем, че сте заплатили вход за турнир, използвайки T$10 и $15 в брой, тогава ще получите обратно T$10 и $15 в брой.

 2. Отмяна на турнир (без играчи в парите): Ако даден турнир е отменен преди влизането в парите, ние връщаме турнирната такса на всички играчи (плюс наградите за елиминация, ако има такива) и след това разделяме наградния фонд по следната формула: 50% от наградния фонд се разпределя поравно между всички играчи и 50% от наградния фонд се разпределя пропорционално според броя чипове.

 3. Отмяна на турнир (играчите са „в парите”): Когато даден турнир е отменен след влизането в парите, ние връщаме таксата за участие в турнира (плюс наградите за елиминация, ако има такива) на всички играчи и след това разделяме наградния фонд по следната формула: всеки играч получава минималната награда, която все още не е присъдена към момента на отмяна на турнира, а останалата част от наградния фонд се разпределя пропорционално според броя чипове.

  Хедс-ъп Сит & Гоу турнирите се третират по отделен начин поради тяхната специфика. На практика, ако някой играч остане свързан, докато другият не е, първият играч може да спечели турнира, докато вторият е дисконектнат. Поради тази причина си запазваме правото за преразпределение на чиповете в Хедс-ъп Сит & Гоу, ако преценим, че турнирът е бил засегнат от липсата на достъп до сайта.

 4. Ако е отменен турнир с гарантиран награден фонд, ние ще върнем само общата сума на входовете, а не гарантираната сума.

 5. Ако турнир с фиксирана награда за елиминация или награди за главите на членовете на Team Pro бъде отменен, ние ще възстановим само редовния награден фонд (и наградите за елиминация, ако има такива), но не и фиксираната награда и наградата за главите на Team Pro.

 6. При турнири, чиито награди включват билети, места за сателити или материални награди в допълнение към паричните, ще бъдат върнати само паричните награди. Непаричните награди няма да се взимат в предвид при калкулациите за „превъртане напред” или „превъртане назад”.

 7. Ние си запазваме правото да променим тази политика и изплащаните пари при отмяна на турнири.

11. Хедс-ъп турнири

В Хедс-ъп турнир играчите се състезават в поредица от рундове срещу серия опоненти до тяхното елиминирате или до отстраняването на последния играч. Точната информация за турнирната структура и наградния фонд е поместена в лобито на турнира.

 1. Ако даден турнир не започне с точно 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128 играчи, някои играчи в хедс-ъп турнира ще преминат направо във втори кръг. Останалите играчи ще играят допълнителен първи кръг и турнирът ще се играе, докато в него не останат 2, 4, 8, 16, 32 или 64 играчи, преди да се премине към втори кръг. Няма да има преминаване на играчи направо в следващ кръг след първия и всички играчи, които преминават направо във втори кръг, се избират на произволен принцип.

12. Предварително изплащане на печалби в турнир

Турнирите с предварително плащане на част от наградата не се различават от останалите, освен по едно нещо.

 • След като турнирът достигне фазата на парите, всички играчи получават незабавно минималната парична награда, определена в структурата на турнира. 
 • На масите излиза изскачащо съобщение, което известява играчите, имащи право на това, че са получили награда.
 • После турнирът продължава както обикновено. След като играч бъде елиминиран от турнира (или го спечели), в сметката му се превежда второ плащане за сума, равна на разликата между общата спечелена сума и минималната получена награда. Ако не бъде спечелена по-голяма награда, не се се прави второ плащане.

Предварителното плащане на първоначалната награда в турнирите осигурява на играчите повече възможности да използват печалбата си.

  Сила на ръцете

  Hand Rankings

  Научете силата на покер ръцете в Тексас Холдем, Омаха и други игри.

  Покер термини

  Dictionary

  Покер речникът е вашето ръководство при овладяването на покер жаргона.

  Игра с истински пари

  Chip Stack

  Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.