pokercasino

Турнирни правила

Тези правила важат за всички турнири на нашата платформа.

Дефинираните тук турнирни правила имат за цел да допълнят правилата за ползване на услугата, а не да ги заменят. В случай на несъответствие между турнирните правила и правилата за ползване на услугата, предимство ще имат правилата за ползване на услугата.

Важно! Правила 1.5, 2.4 и 2.5 важат само за турнири, при които се използват блиндове и/или бутон на дилъра.

1. Общи правила
1.1

При взимането на решения основен приоритет за нас ще бъдат честността и интегритета на игрите. В някои случай, когато има необичайни обстоятелства, при взимане на решение може да има предимство гарантирането на честността на играта пред чисто техническите правила.

1.2

Всички турнири започват точно в началния час, посочен в турнирното лоби. Запазваме си правото да отлагаме или отменяме турнири без предизвестие.

1.3

Важна информация за всеки турнир, включително структура на блиндовете, продължителност на рундовете, информация за рибай и почивките, можете да откриете, като изберете турнира в лобито и натиснете два пъти върху него (на компютър) и като натиснете самия турнир през Лобито (на мобилни устройства). Запазваме си правото да променяме параметрите на всеки турнир по всяко време и без предизвестие.

1.4

Местата на масите се разпределят на случаен принцип. Не се допуска смяна на мястото.

1.5

За да започне играта, бутонът ще бъде поставен на Място 1.

1.6

В турнирите с фиксиран лимит са разрешени един залог и три рейза. Няма ограничение за броя рейзове в турнирите с пот лимит и без лимит.

1.7

Наградите се присъждат, както е посочено в турнирното лоби, освен когато е сключена сделка (вижте Правило 8.1) или турнирът бъде отменен (вижте нашата политика за отмяна на турнири по-долу). Наградната структура не се финализира, преди регистрацията да приключи и периодът на рибай и/или ад-он да свърши.

1.8

За да можете да направите рибай в турнир с рибай, трябва да имате налични средства в сметката си. Средствата, които към момента се използват за участие в други игри, или тези, които се държат във валута, несъвпадаща с валутата на турнира, не се считат за налични.

1.9

Късна регистрация: Късната регистрация се предлага в повечето турнири. Продължителността на късната регистрация е различна и показана на турнирния билет, в лобито за бързо място, в панела с информация в раздела с турнири и в горната част на турнирното лоби за съответния турнир. Късната регистрация се измерва по стандартното часово време (за разлика от игровото време в турнирите). Например, ако турнирът започва в 09:00 и предлага 90 минути късна регистрация, регистрацията приключва в 10:30. Късната регистрация приключва по-рано, ако са елиминирани достатъчно играчи, за да започне присъждането на наградите.

Обърнете внимание, че играчите имат право да се включат в турнира само един път, освен ако турнирът не предлага повторно влизане, което ще бъде посочено в турнирното лоби. Използването на повече от една сметка за многократно участие в един и същ турнир е забранено и може да доведе до наказания, включително предупреждение, дисквалификация от турнира (с частично или пълно отнемане на печалбата) и забрана за игра на нашата платформа.

1.10

Отписване: Повечето турнири позволяват отписване до определен момент, посочен в турнирното лоби на всеки турнир, който може да се различава при различните турнири. Играчите, които спечелят мястото си през сателит, могат да се отпишат от съответния турнир, ако това е позволено. В замяна на мястото си те ще получат турнирни пари (T-пари) или входен билет. T-парите могат да се използват за заплащане на входа за други наши турнири. Прочетете тук за повече информация.

Някои сателити приключват след началото на турнира, за който предоставят места, но в рамките на периода за късна регистрация. В такива случаи след края на сателита победителите ще бъдат директно настанени на местата си в турнира-цел.

Важно! Времето за регистрация и отписване също може да бъде различно, като не всички турнири позволяват отписване. Вижте турнирното лоби за конкретна информация относно регистрацията за всеки турнир. Запазваме си правото да променяме времето за регистрация и отписване без предизвестие.

Играчите, които се самоизключат по време на турнир, провеждащ се в няколко дни, могат да довършат турнирите, които са започнали. Това означава също, че играчите, които поискат самоизключване от игра на нашата платформа, след като се класират за Ден 2 на турнир, който се провежда в няколко дни, ще имат възможност да играят във всеки следващ ден на турнира дори след началото на периода на самоизключване. Играчите, които изберат да не участват в следващите дни, няма да получат компенсация.

Играчи, които поискат самоизключване по време на участие в турнир на фази, няма да могат да завършат следващата фаза на турнира. Моля, преценете дали можете да играете в целия турнир, преди да се включите в първата фаза.

2. Елиминации
2.1

Турнирът приключва, когато един играч събере всичките чипове в играта или когато всички оцелели играчи получат една и съща награда (например, ако турнирът присъжда пет еднакви награди, той ще приключи, когато останат пет играчи).

2.2

Ако двама или повече играчи бъдат елиминирани в една и съща ръка, играчът с повече чипове в началото на ръката ще финишира на по-висока позиция в сравнение с играча с по-малко чипове. В случай че всички играчи са започнали ръката с еднакъв брой чипове, те ще делят една позиция и всички награди, които се полагат на тези играчи, ще бъдат разделени поравно между тях. По време на играта „ръка за ръка” (както е описано в Правило 2.3) двамата или повече играчи, елиминирани по време на „синхронизирана” ръка, ще се водят елиминирани едновременно, дори и да са на различни маси. В този случай редът на завършване се определя, като се сравнят размерите на стаковете.

2.3

В определени фази на турнира (например, когато наградните суми се нарастнат значително с елиминирането на следващите няколко играчи), ако са останали две или повече маси, турнирът може да се играе „ръка за ръка”. Това означава, че ако на дадена маса ръката бъде изиграна, преди това да се случи на всички останали маси, въпросната маса ще изчака приключването на останалите маси, преди да бъде раздадена нова ръка.

2.4

В нашите турнири прилагаме правилото за „придвижване на бутона напред”. Според това правило никой играч не може да получи бутона два пъти подред, т.е. в края на всяка ръка бутонът се мести по посока на часовниковата стрелка. Целта на това правило е при елиминирането на дадени играчи да не се случи така, че някой да пропусне да даде малък и/или голям блинд, когато е негов ред. Тъй като тези ситуации възникват на случаен принцип, нито един играч няма да получи предимство в дългосрочен план.

2.5

Когато останат двама играчи на финалната маса, бутонът е този, който дава малкия блинд и действа първи в откриващия рунд.

2.6

С елиминирането на играчи от турнира софтуерът ще „разваля” маси, за да запълни наличните празни места или да балансира масите, за да се осигури еднакъв (или възможно най-близък до еднакъв) брой активни играчи на всички маси. Настаняването на играчите на новите маси ще се извършва на случаен принцип. Макар и рядко това може да доведе до даването на няколко блинда подред от един и същи играч. Когато е възможно, индивидуално преместените играчи с цел балансиране на масите ще бъдат настанени на сходна позиция спрямо блиндовете. Когато бъдат елиминирани достатъчно играчи, всички оцелели играчи ще бъдат преместени на „финалната маса”.

3. Почивки
3.1

Графикът на почивките за даден турнир е публикуван в секцията „Турнирна информация” на раздела „Структура” в турнирното лоби. Продължителността и началото на почивките може да се различават при отделните турнири. Предлагаме два варианта за почивките:

 1. Турнирите със синхронизирани почивки ще излизат в почивка 55 минути след всеки кръгъл час. Например, ако даден турнир започва в 07:25, почивките в него ще започват от 07:55, 08:55, 09:55 и така през един час до края на турнира. Може да има и турнири, при които синхронизираната почивка се състои на всеки два часа. Например, турнир от този вид, започващ в 8:35, ще излезе в почивка в 08:55, 10:55 и на всеки втори час след това.

  Турнирите с рибай от този вид, в които са разрешени ад-он, ще имат допълнителна кратка почивка (обикновено три минути) в края на периода за рибай, за да се осигури време за извършване на ад-он.
 2. Другите турнири ще излизат в почивка на еднакви интервали по време на играта. Например, турнир, започващ в 07:25, може да има почивки на всеки час игра, т.е. първата почивка ще започне в 08:25 и т.н.

Във всички турнири се изчаква приключването на ръцете на всички маси преди началото на периода за почивка. Това означава, че на някои маси почивката ще продължи малко по-дълго, отколкото на други.

Обърнете внимание, че не всички турнири предлагат почивки (например няма почивки в хипер-турбо турнирите и някои хедс-ъп или шуутаут турнири).

4. Прекъсване на връзката и отсъстване от масата
4.1

С участието си в турнир всеки играч приема риска от прекъсване на връзката с интернет, дължащо се на проблеми с връзката между неговото устройство и сървърите, забавяне, спиране или други проблеми с устройството на играча или с интернет.

 1. Ние не носим отговорност за прекъсване на връзката на играчите, освен при срив на нашите сървъри.
 2. Въпреки че всеки играч е отговорен за връзката си с интернет, ние се опитваме да защитим играчите, когато връзката им прекъсне във финалните фази на турнир с вход в истински пари, като им дадем допълнително време при дискънект (ДВД).
 3. Ако играч не играе навреме, независимо дали е свързан, или не, ръката му ще бъде фолдната, ако е изправен пред екшън, или може да бъде чекната, ако няма екшън (бет или рейз) на масата.
 4. Дори ако даден играч изгуби връзка преди началото на ръка, той ще получи карти в нея и ще плати блинд и/или анте. Няма правило срещу възможността един играч да реши да отсъства,като в този случай той ще продължи да плаща блиндове и да получава карти. Двама или повече играчи нямат право да се уговорят да отсъстват едновременно, независимо дали са на една и съща маса или не.
 5. При шуутаут и хедс-ъп турнирите, ако всички играчи на масата мямат връзка и/или отсъстват за много ръце (обикновено 250 ръце или повече в турнирите с истински пари), турнирът ще се прекрати и играчът с най-много чипове ще продължи в следващия рунд.

За редовните турнири на много маси ДВД е налично само по време на финалната маса. Отпускат се следните допълнителни времена:

 • Първо действие: 240 секунди
 • Второ действие: 120 секунди
 • Трето действие: 60 секунди
 • Четвърто (и следващи) действия: Няма добавено време, но когато играчът влезе „в игра”, той/тя ще получава стандартното време за действие, преди ръката да бъде фолдната.

За Сит & Гоу турнири с по-малко от 45 играчи ДВД е налично, когато броят на играчите в турнира достигне броя на играчите, които участват в разпределението на наградния фонд плюс един. Отпускат се следните допълнителни времена:

 • Първо действие: 120 секунди
 • Второ действие: 60 секунди
 • Трето (и следващи) действия: Няма добавено време, но когато играчът влезе „в игра”, той/тя ще получава стандартното време за действие, преди ръката да бъде фолдната.

За хедс-ъп турнири ДВД е налично през целия турнир. Отпускат се следните допълнителни времена:

 • Първо действие: 120 секунди
 • Второ действие: 60 секунди
 • Трето (и следващи) действия: Няма добавено време, но когато играчът влезе „в игра”, той/тя ще получава стандартното време за действие, преди ръката да бъде фолдната.

За всички действия по-горе играчът остава „в игра”, след като ръката му е фолдната, и следователно ще му бъде предоставен индикатор за оставащото време, когато отново е негов ред.

Обърнете внимание, че за всички турнири ДВД се занулява всеки път, когато потребителят се свърже отново. Затова, ако връзката на играч, играещ на финалната маса на турнир на много маси, прекъсне и му останат 30 секунди за действие, преди да се успее да свърже, в случай че връзката му прекъсне пак, отново ще има 240 секунди за следващото действие.

По време на изчакване на играч, чиято връзка е прекъснала, турнирният часовник (който служи за покачване нивата на блиндовете) се спира.

Важно! Правилата, описани по-горе, могат да се различават за различните турнири. ДВД може да не бъде предоставено за всеки турнир; ние си запазваме правото да променяме тези правила без предварително известие.

5. Чат
5.1

Играчите, без значение дали са в ръката, или не, нямат право да обсъждат ръката или собствените си карти, докато действието не приключи. Играчите са длъжни да пазят останалите играчи в турнира по всяко време. Обсъждането на хвърлените карти и вероятностите за ръцете не е разрешено. За обсъждането на ръка по време на игра може да бъде наложено наказание.

6. Неетична игра
6.1

Покерът е индивидуална (а не отборна) игра. Всяко действие или чат, целящи да помогнат на друг играч, са неетични и забранени. Неетичната игра, като например щадящата игра (да не се играе толкова агресивно срещу партньор), и дъмпингът на чипове (умишлено губене на чипове от партньор) могат да доведат до наказания, включително конфискуване на средства и/или закриване на сметката на на нарушителя. Непрекъснато проверяваме за нарушения на правилата, с цел да осигурим честността на игрите, които предлагаме. До приключването на такива проверки може да се наложи да задържим сумите, спечелени от играчите.

6.2

С някои изключения (описани по-долу) играчите могат да играят само от една сметка в турнир и нямат право да дават мястото си по средата на турнира на друг играч. Нарушението на това правило може да доведе до наказания, включително предупреждение, дисквалификация от турнира (с частично или пълно конфискуване на печалбите) и забрана за игра на нашата платформа.

Примерите за допустими изключения, които сме дали по-долу, целят да опишат примери за непланирани, но сериозни случаи, които са извън вашия контрол.

Сред нещата, които не са извън вашия контрол и са абсолютно забранени, са:

 1. Да си легнете и да дадете на друг да довърши турнира.
 2. Да се включите в турнир и след това заминете на предварително планирано пътуване, като оставите приятел да играе от вашата сметка, докато променяте местоположението си.
 3. Да решите да завършите турнир в дома на приятел, след което го помолите да играе от сметката ви, докато пътувате към него.
 4. Вие и приятел играете в един и същ турнир. Приемате, че ако той отпадне преди вас, да доиграе турнира от вашата сметка.
 5. Партньорът ви е извън града за уикенда, но ви е оставил паролата си. Влизате във вашата и в неговата/нейната сметка и играете в един и същ турнир и от двете сметки.
 6. Достигнали сте до финалните няколко маси в турнир и някой ви предлага пари за вашето място. Разрешавате на играча да влезе през вашата сметка или продължавате да играете турнира, следвайки неговите инструкции.

Сред нещата, които са извън вашия контрол и следователно са позволени, при положение че можем да потвърдим това с доказателства, са:

 1. Гръмотевична буря води до спиране на тока във вашия квартал. Молите приятел да играе от сметката ви, докато намерите откъде да доиграете турнира.
 2. Детето ви е болно и трябва да отидете до болницата, затова се обаждате на приятел да доиграе турнира.
 3. Играете в турнир и връзката ви с интернет прекъсва по вина на вашия доставчик. Молите приятел да играе от вашата сметка, докато намерите откъде да довършите турнира.
7. Проблеми със сървъра
7.1

При срив на сървъра всички ръце, които се играят на масите в този момент, се възстановяват с превъртане назад. Броят на чиповете на всеки играч ще бъде възстановен до сумата в началото на ръката. В извънредните случаи, когато турнир трябва да бъде отменен поради срив или друга причина, играчите ще бъдат компенсирани според политиката за отмяна на турнири (вижте по-долу).

8. Сделки
8.1

Сделките са разрешени в турнирите, освен ако не е посочено друго в турнирното лоби.

  1. Ако всички останали играчи в турнир се съгласят да разделят наградния фонд по избрана от тях формула, ние ще приемем това споразумение и ще променим предварително обявените турнирни награди, за да отразим печалбите, на които са се споразумели играчите в сделката.
  2. В случай че всички останали играчи искат да направят сделка, те трябва да сложат отметка в „Обсъди сделка” в раздел „Инфо” в полето за чат на масата. Когато всички останали играчи отметнат това поле, масата автоматично ще бъде прекъсната в края на текущата ръка и нашият екип за обслужване на клиенти ще бъде уведомен. Наш служител ще дойде на масата, за да осигури безпроблемното уреждане на сделката. Не можем да гарантираме, че наш служител ще се появи незабавно, но ще направим всичко възможно, за да избегнем забавяне.
  3. Сключването на сделки не е достъпно във всички турнири, но в случаите, когато това е позволено, в раздела „Инфо” на полето за чат на финалната маса ще има и квадратче за отметка „Обсъди сделка”.
  4. Ние няма да участваме в уговарянето на сделката, но ще помогнем на играчите, като се се уверим, че всички са напълно съгласни, преди да пристъпим към осъществяването на сделката, както е посочено по-горе.
  5. Запазваме си правото да изискваме всяка сделка да оставя определени пари „на масата” за победителя. Въпросната сума обикновено не надвишава 5% от общия награден фонд и служи за осигуряване на интегритета на завършването в турнира. Сумата, която трябва да остане в игра (ако има такава), обикновено ще бъде посочена в съобщението в турнирното лоби.
  6. Играчите могат да се споразумеят да оставят още пари „на масата” за победителя или за други места в крайното класиране.
  7. Постигането на съгласие от всички е отговорност на играчите. При отсъствието на наш служител само записите от чата няма да се считат за достатъчно доказателство за валидността на споразумението. Въпреки това, ние можем да приложим сделка, ако е ясно, че всички страни са били съгласни.
  8. Само играчите на финалната маса могат да правят сделка за разпределението на наградния фонд. Сделките трябва да включват всички оцелели играчи в турнира.
  9. Сделки се прилагат само в турнири с истински пари.
  10. Играчите могат да обсъдят каквато сделка пожелаят. Ако играчите го заявят, нашият екип е в състояние да предостави на играчите разпределение на наградите според ICMброй чипове или равна подялба като възможни сделки.
     • ICM означава „Independent Chip Model” (независим модел на чиповете), което представлява метод за изчисление на очаквания дял на всеки играч в оставащия награден фонд въз основа на броя чипове, оставащите награди за изплащане (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) и вероятността на всеки играч да спечели всяка оставаща награда в турнира. Това е методът по подразбиране, който се предлага на играчите.
     • При брой на чиповете разпределението на оставащите награди (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) се извършва само въз основа на броя чипове.
     • При равна подялба оставащите награди (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) се разделят между всички играчи.

   Никоя от предложените сделки от нашите служители не е окончателна, докато всички играчи не се съгласят недвусмислено с нея в полето за чат. Играчите могат да обсъдят вариации на предложените стойности, ако желаят. Впоследствие нашият служител ще повтори споразумението в полето за чат и ще поиска от всички играчи да потвърдят сделката.

  11. Играчите са длъжни да играят в хедс-ъп срещите както във всички останали турнири, независимо от самоличността на опонента им. Решаване на резултата чрез хвърляне на монета, дъмпинг на чипове или по друг начин, който може да се счита за нетипичен или неподобаващ за игра в турнир при игра, е забранено. Нарушаването на това правило може да доведе до наказания, включително прекратяване на достъпа до нашата платформа и конфискуване на средства. Правилото не важи за финалния двубой на редовен хедс-ъп турнир.

Не е позволено да се сключва сделка за точките в турнирната ранглиста или ранглистата за Сит & Гоу. Такива действия могат да доведат до отнемането на всички точки в ранглистата на играчите, участвали в сделката.

9. Награди за елиминиране
9.1

В някои специални турнири има награди за елиминиране на определени или всички участници. Играч, елиминирал подобен опонент, печели паричната награда за елиминирането му.

Има три вида турнири с награди за елиминиране:

С нокаут – това да турнири с награда за елиминирането на всеки играч. Печелите я при отстраняването на играч от турнира. Има и турнири с прогресивен (натрупващ се) нокаут, при които наградата за вашето елиминиране се увеличава с всеки елиминиран от вас играч.

С награди за елиминиране на членовете на Team Pro – в тях има награда за елиминирането на всеки член на Team PokerStars Pro, който участва в турнира.

С фиксирана награда за елиминиране – в тези турнири има награда за елиминирането на конкретен участник в турнира.

Наградата се присъжда на играча, който спечели „елиминиращия” пот във въпросната ръка, като това може да бъде главният пот или някой от страничните потове. „Елиминиращ” пот означава потът, в който играчът, за чиято глава има награда, е бил ол-ин за всичките си чипове.

Например:

Даниел (100 чипа), Бари (200 чипа), Ванеса (400 чипа) и Джейк (1000 чипа) играят ръка от турнир по покер без лимит.

Даниел залага всичките си чипове, а Бари, Ванеса и Джейк колват. Потът, за който Даниел участва, се нарича „главен пот”. Залагането продължава „извън основния пот” в страничен пот 1.

Бари залага всичките си чипове, а Ванеса и Джейк колват. Залагането продължава между Ванеса и Джейк в страничен пот 2.

Ванеса залага всичките си чипове, а Джейк колва.

Бари показва най-добрата ръка. Той печели страничен пот 1 и главния пот, елиминирайки Даниел. Така Бари получава наградата за елиминиране на Даниел.

Джейк има втората по сила ръка и печели страничен пот 2, като елиминира Ванеса. Съответно Джейк печели наградата за елиминиране на Ванеса.

Въпреки че Бари има най-добрата ръка на масата, той няма чипове колкото Ванеса и не може да я елиминира. Джейк обаче е имал достатъчно чипове и затова печели наградата за елиминирането ѝ.

9.2

В игрите с разделен пот, като Омаха Хай/Лоу или Стъд Хай/Лоу, наградата за елиминиране се присъжда на високата ръка. Това е така, защото играчите не могат да бъдат елиминирани само с ниската ръка.

9.3

В случай че двама играчи покажат еднакви печеливши ръце и така си поделят „елиминиращия” пот (или в случая на покер разновидности, при които потът се дели, както е описано в Правило 9.2, разделят високата част от „елиминиращия пот”), всяка награда за елиминиране се разделя поравно между победителите. Остатъкът в центове (ако наградата не се дели точно на две) се присъждат на играча в по-ранна позиция.

9.4

Ако играч, за чиято глава има награда, спечели турнира:

 1. В нокаут турнир играчът получава наградата за собствената си глава.
 2. При награда за членове на Team Pro или фиксирани награди, ако член на Team Pro или играчът, за чиято глава има фиксирана награда, спечели турнира, наградата не се присъжда.
9.5

Ако в даден турнир се присъжда награда за главата на конкретен играч, но той не се регистрира в турнира, няма да има подобна награда.

9.6

Играчите не могат да се споразумяват помежду си за елиминирането на даден играч, за да получат наградата за главата му. Подобни споразумения се считат за измама и са основание за дисквалификация от турнира и други наказания. За повече информация вижте Правила 6.1 и 6.2 по-горе.

10. Отмяна на турнир

Ако трябва да отменим турнир поради някаква причина, се опитваме да компенсираме играчите по възможно най-честния и справедлив начин. Има три различни начина за компенсация в зависимост на това в коя фаза е бил отменен турнирът. Методът, който се прилага, се избира единствено по усмотрение на турнирния отдел.

10.1

Отмяна на турнир, преди да е започнал: В този случай ние отменяме турнира все едно никога не е съществувал. Ако сте регистрирани за дадения турнир, ви се връщат входните и турнирни такси (включително рибай, ад-он и награди за елиминиране, ако има такива). Също така сумите се връщат в същата форма, в която са заплатени. Например, ако сте платили вход за турнир, като сте използвали T$10 и парична сума от $15, тогава ще получите обратно T$10 и парична сума от $15.

10.2

Отмяна на турнир (без играчи „в парите”): Ако турнир бъде отменен преди влизането в парите, връщаме турнирната такса на всички играчи (плюс наградите за елиминиране, ако има такива) и след това разделяме наградния фонд по следната формула: 50% от наградния фонд се разпределя поравно между всички играчи и 50% от наградния фонд се разпределя пропорционално според броя чипове.

10.3

Отмяна на турнир (когато играчите са „в парите”): Когато турнир бъде отменен след влизането в парите, връщаме таксата за участие в турнира (плюс наградите за елиминиране, ако има такива) на всички играчи и след това разделяме наградния фонд по следната формула: всеки играч получава минималната награда, която все още не е присъдена към момента на отмяна на турнира, а останалата част от наградния фонд се разпределя пропорционално според броя чипове.

Хедс-ъп Сит & Гоу турнирите се третират по различен начин поради тяхната специфика. Например, ако някой играч остане свързан, докато другият не е, първият играч може да спечели турнира, докато вторият няма връзка. Поради тази причина си запазваме правото за преразпределение на чиповете в Хедс-ъп Сит & Гоу, ако преценим, че турнирът е бил засегнат от липсата на достъп до сайта.

10.4

Ако е отменен турнир с гарантиран награден фонд, ние ще върнем само общата сума на входовете, а не гарантираната сума.

10.5

Ако турнир с фиксирана награда за елиминиране или награди за главите на членовете на Team Pro бъде отменен, ние ще възстановим само редовния награден фонд (и наградите за елиминиране, ако има такива), но не и фиксираната награда и наградата за главите на членовете на Team Pro.

10.6

При турнири, чиито награди включват билети, места за сателити или материални награди в допълнение към паричните, ще бъдат върнати само паричните награди.  Непаричните награди няма да се взимат в предвид при калкулациите за „превъртане напред” или „превъртане назад”.

10.7

Ние си запазваме правото да променим тази политика и изплащаните пари при отмяна на турнири.

11. Хедс-ъп турнири

В Хедс-ъп турнир играчите се състезават в поредица от рундове срещу серия опоненти до тяхното елиминирате или до отстраняването на последния играч. Точната информация за турнирната структура и наградния фонд е публикувана в лобито на съответния турнир.

11.1

Ако даден турнир не започне с точно 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128 играчи, някои играчи в хедс-ъп турнира ще преминат направо във втори кръг. Останалите играчи ще играят допълнителен първи кръг и турнирът ще се играе, докато в него не останат 2, 4, 8, 16, 32 или 64 играчи, преди да се премине към втори кръг. Няма да има преминаване на играчи направо в следващ кръг след първия и всички играчи, които преминават направо във втори кръг, се избират на произволен принцип.

12. Турнири с предварително плащане

Турнирите с предварително плащане на част от наградата протичат като редовни турнири, но с една важна разлика:

 • След като турнирът достигне фазата на парите, всички играчи с право на награда получават незабавно минималната парична награда, определена в структурата на турнира. 
 • На масите излиза изскачащо съобщение, което известява играчите, имащи право на това, че са получили награда.
 • После турнирът продължава както обикновено. След като играч бъде елиминиран от турнира (или го спечели), в сметката му се превежда второ плащане за сума, равна на разликата между минималната парична награда и общата стойност на спечелената награда. Ако не бъде спечелена по-голяма награда, не се прави второ плащане.

Предварителното плащане на първоначалната награда в турнирите осигурява на играчите повече възможности да използват печалбата си.