Турнирни правила

Тези правила важат за всички турнири в нашата платформа.

Вижте допълнителните правила, които важат за сайта като цяло

Вижте правилата, които важат само за кеш игрите

Описаните тук турнирни правила целят да допълнят правилата за ползване на услугата, не да ги заменят. В случай на несъответствие между турнирните правила и правилата за ползване на услугата, предимство ще имат правилата за ползване на услугата.

Забележка: Правила 5, 14 и 15 важат само за турнири, при които се използват блиндове и/или бутон на дилъра.

1. Общи

 1. При взимането на решения основен приоритет за нас ще бъдат честността и благополучието на игрите. При необичайни обстоятелства и в редки случаи при взимане на решение справедливостта би могла да надделее над техническите правила.

 2. Всички турнири ще започват точно в началния час, посочен в турнирното лоби. Ние си запазваме правото да отлагаме или отменяме турнири без предизвестие.

 3. Важната информация за всеки турнир, включително структура на блиндовете, продължителност на рундовете и информация за рибай и почивките, можете да откриете, като натиснете бутона „Информация за турнира” в турнирното лоби (компютър) или като натиснете самия турнир в лобито (мобилни устройства). Ние си запазваме правото да променяме параметрите на всеки турнир по всяко време и без предизвестие.

 4. Местата се разпределят на случаен принцип. Не се допуска смяна на мястото.

 5. За да започне играта, бутонът ще бъде поставен на Място 1.

 6. При турнирите с фиксиран лимит са разрешени един залог и три рейза. Няма ограничение за броя рейзове при турнирите с пот лимит и без лимит.

 7. Наградите ще се присъждат, както е посочено в турнирното лоби, освен когато се сключи сделка (вижте Правило 23) или турнирът бъде отменен (вижте нашата политика за отмяна на турнири). Използваната структура на наградите се определя от няколко фактора, включително броя участници и броя играчи на една маса. Наградната структура не се финализира, преди регистрацията да приключи и периодът на рибай и/или ад-он да свърши.

 8. За да можете да направите рибай в рибай турнир, трябва да имате налични средства по вашата сметка. Играчите с недостатъчно средства по сметката си ще бъдат елиминирани от турнира. Средствата, които към момента се използват за участие в други игри, или тези, които се държат във валута, несъвпадаща с валутата на турнира, не се считат за налични.

 9. Късна регистрация: Късната регистрация се предлага в повечето турнири. Продължителността на късната регистрация е различна и се обозначава в турнирния билет в лобито за Бързо място, в панела с информация в раздела с Турнири и в горната част на турнирното лоби за въпросния турнир. Късната регистрация се измерва в часовниково време (за разлика от времето за турнирна игра). Например, ако турнирът започва в 09:00 и предлага 90 минути късна регистрация, регистрацията ще приключи в 10:30. Късната регистрация ще приключи по-рано, ако са елиминирани достатъчно играчи, за да започне присъждането на наградите.

  Обърнете внимание, че играчите имат право да се включат в турнира само един път, освен ако турнирът не предлага повторно участие, което ще бъде посочено в турнирното лоби. Използването на повече от една сметка за многократно участие в един и същ турнир е забранено и може да доведе до наказания, включително предупреждение, дисквалификация от турнира (с частично или пълно отнемане на печалбата) и изключване от нашата платформа.

   

 10. Отписване: Повечето турнири разрешават отписване до няколко минути преди началото на турнира. Точното време, в което приключва възможността за отписване, е посочено в турнирното лоби на всеки турнир и може да се различава при различните турнири. Играчите, които спечелят мястото си през сателит, могат да се отпишат от съответния турнир, ако това е позволено. В замяна на мястото си обаче те ще получат турнирни пари (T-Пари) или входен билет. T-Парите могат да се използват за заплащане на входа за други наши турнири. За повече информация за Т-Парите натиснете тук.


  Обърнете внимание, че някои сателити ще приключат след началото на турнира, за който предоставят места, но по време на късната регистрация. При такива случаи победителите от сателита ще бъдат директно настанени на местата си в турнира-цел след края на сателита.

  Забележка: Времето за регистрация и отписване е различно при различните видове турнири. Не всички турнирни предлагат възможност за отписване и обикновено тази информация е посочена по време на записване. Вижте турнирното лоби за точните детайли около регистрацията за всеки турнир. Ние си запазваме правото да променяме времето за регистрация и отписване без предизвестие.

  Играчите, които се самоизключат по време на турнир, могат да довършат играта, която са започнали. Това означава също, че играчи, завяващи самоизключване от игра в нашата платформа, след като се класират за Ден 2 на многодневен турнир или турнир на фази, ще имат възможност да играят в този турнир или във всеки следващ ден на същия турнир дори след началото на периода на самоизключване. Играчите, които изберат да не участват в следващите дни, няма да получат компенсация.

2. Елиминации

 1. Турнирът приключва, когато един играч събере всичките чипове в играта или когато всички оцелели играчи получат една и съща награда (например, ако турнирът присъжда 5 еднакви награди, той ще приключи, когато останат 5 играчи).

 2. Ако двама или повече играчи бъдат елиминирани в една и съща ръка, играчът с повече чипове в началото на ръката финишира на по-висока позиция в сравнение с играча с по-малко чипове. В случай че всички играчи са започнали ръката с еднакъв брой чипове, те ще делят една позиция и всички награди, които се полагат на тези играчи, ще бъдат разделени между тях поравно. По време на играта „ръка за ръка” (както е описано в Правило 13) двамата или повече играчи, елиминирани по време на „синхронизирана” ръка, ще се водят елиминирани едновременно, дори и да са на различни маси.

 3. В определени фази на турнира (например, когато наградните суми се покачват значително с елиминирането на следващите няколко играчи), ако са останали две или повече маси, турнирът може да се играе „ръка за ръка”. Това означава, че ако на дадена маса ръката бъде изиграна, преди това да се случи на всички останали маси, въпросната маса ще изчака приключването на останалите маси, преди да бъде раздадена нова ръка. По време на този период „ръка за ръка” всички елиминации по време на „синхронизирана” ръка (било то и на различни маси) ще се водят случили се едновременно, за да се определи редът на завършване. Редът на завършване се определя от размера на стаковете, както е описано в Правило 12, и не зависи от това кой е изгубил чиповете си по-рано.

 4. Ние използваме правилото за „придвижване на бутона напред” за нашите турнири. Според това правило никой играч не може да получи бутона два пъти подред - в края на всяка ръка бутонът се мести по посока на часовниковата стрелка. Целта на това правило е при елиминацията на дадени играчи да не се случи така, че някой да пропусне да даде малък и/или голям блинд, когато е негов ред. Тъй като това се случва на случаен принцип, никой играч няма да получи предимство; правилото е справедливо спрямо всички играчи.

 5. Когато останат двама играчи на финалната маса, бутонът е този, който дава малкия блинд и действа първи в откриващия рунд.

 6. С елиминирането на играчите от турнира, софтуерът ще „разваля” масите, за да запълни наличните празни места. Настаняването на играчите на новите маси ще се извършва на случаен принцип. Макар и рядко това може да доведе до даването на няколко блинда подред от един и същи играч. Понякога софтуерът ще балансира масите, за да се осигури еднакъв (или възможно най-близък до еднакъв) брой активни играчи. Когато е възможно, индивидуално преместените играчи с цел балансиране на масите ще бъдат местени на сходна позиция спрямо блиндовете. Когато бъдат елиминирани достатъчно играчи, всички оцелели играчи ще бъдат преместени на „финалната маса”.

3. Почивки

 1. Графикът на почивките за даден турнир се намира в прозореца с информация за съответния турнир, който можете да отворите от турнирното лоби. Съветваме играчите да се запознаят с графика на почивките за всеки турнир, който желаят да играят, тъй като продължителността и началото на почивките може да се различават при отделните турнири. Предлагаме два варианта за почивките:

  1. Турнирите със синхронизирани почивки ще излизат в почивка 55 минути след всеки кръгъл час. Например, ако даден турнир започва в 07:25, почивките в него ще започват от 07:55, 08:55, 09:55 и така през един час до края на турнира.

   Турнирите от този вид могат да се разпознаят по фразата „Има 5-минутна почивка на всеки 55 минути след кръглия час” в панела „Турнирна информация” под раздела „Структура” в турнирното лоби.

   Може да има и турнири, при които синхронизираната почивка се състои на всеки два часа. В тези турнири панелите с турнирна информация под раздела „Структура” ще посочват, че почивките в турнира започват 55 минути след всеки втори кръгъл час. Например, турнир от този вид, започващ в 8:35, ще излезе в почивка в 08:55, 10:55 и на всеки втори кръгъл час след това.

   Турнирите с рибай от този вид, в които са разрешени ад-он, ще имат допълнителна кратка почивка (обикновено две минути) в края на периода за рибай, за да могат да се извършат всички ад-он.
  2. Другите турнири ще излизат в почивка на редовни интервали по време на играта. Например, турнир, започващ в 07:25, ще излиза в почивка на всеки час игра, като първата почивка ще започне в 08:25.

  При всички случаи турнирите ще изчакат приключването на ръцете на всички маси преди началото на почивката. Това означава, че на някои маси почивката ще продължи малко по-дълго, отколкото на други.

  Обърнете внимание, че не всички турнири предлагат почивки (например хипер турбо турнирите и някои хедс-ъп или шуутаут турнири не предлагат).

4. Прекъсване на връзката и отсъстване

 1. С участието си в турнир всеки играч приема риска от прекъсване на връзката с интернет, дължащо се на проблеми с връзката между неговия компютър и сървъра, бавна връзка, забиване или други проблеми с компютъра на играча или с интернет.

  1. Ние не носим отговорност за прекъсване връзката на някои играчи, освен в случай на проблем със сървъра.
  2. Въпреки че всеки играч е отговорен за връзката си с интернет, ние се стараем да защитим играчите, когато връзката им прекъсне във финалните фази на турнир с вход от истински пари, като им дадем допълнително време, за да се свържат. Правилата за активирането на допълнително време при дискънект (ДВД) са описани тук.
  3. Ако даден играч не играе навреме, независимо дали е свързан или не, то ръката му ще бъде фолдната, ако е изправен(а) пред екшън, или може да бъде чекната, ако няма екшън.
  4. Ако даден играч не е свързан преди началото на ръка, той ще получи карти и ще даде блинд и/или анте. Няма правило срещу възможността един играч да реши да отсъства - в подобен случай той/тя ще продължи да дава блиндове и да получава карти. Двама или повече играчи нямат право да се уговорят да отсъстват едновременно, независимо дали са на еднакви маси или не.
  5. При шуутаут и хедс-ъп турнирите, ако всички играчи на масата са отсъстващи и/или отсъстват за много ръце (обикновено 250 ръце или повече в турнирите с истински пари), мачът ще свърши и играчът с най-много чипове ще продължи към следващия рунд.

5. Чат

Забележка: Това правило цели да допълни правилата на залата, а не да ги замести. В тях ще намерите повече информация за приемлив и неприемлив чат.

 1. Играчите, без значение дали са в ръката или не, нямат право да обсъждат ръцете, докато действието не приключи. Играчите са длъжни да пазят останалите играчи в турнира по всяко време. Обсъждането на хвърлените карти и вероятностите за ръцете не е разрешено. За обсъждането на ръка по време на игра може да бъде наложено наказание.


Забележка: Целта на това правило е да защити интересите на играчите, които са още в турнира, но не в текущата ръка. Вижте нашите примери за забранен чат в турнирите за подробности. По-специално, това правило не важи за ситуации, при които само двама играчи останат в турнир или турнирът е започнал като хедс-ъп мач.

6. Неетична игра

  1. Покерът е индивидуална (а не отборна) игра. Всяко действие или чат, целящи да помогнат на друг играч, са неетични и забранени. Неетичната игра, като например меката игра (да не се играе толкова агресивно срещу партньор), и чип дъмпингът (умишлено губене на чипове от партньор) могат да доведат до наказания, включително конфискуване на средства от сметката на нарушителя и/или закриване на сметката. Ние правим редовни проверки за нарушения на правилата, с цел да осигурим честността на игрите. Може да се наложи да задържим сумите, спечелени от играчи, до приключването на подобни проверки.
 1. С някои изключения (описани по-долу) играчите могат да играят само от една сметка в турнир и нямат право да дават мястото си по средата на турнира на друг играч. Нарушението на това правило може да доведе до наказания, включително предупреждение, дисквалификация от турнира (с частично или пълно конфискуване на печалбата) и изключване от нашата платформа. 

  Примерите за допустими изключения, които сме дали отдолу, целят да опишат примери за непланирани, но сериозни случаи, които са извън вашия контрол.

  Сред нещата, които не са извън вашия контрол и следователно остават забранени, са:

  1. Да си легнете и да дадете на друг човек да довърши турнира.
  2. Да се включите в турнир и след това да се качите на самолет или да ви предстои друго предварително планирано пътуване, като оставите приятел да играе от вашата сметка, докато променяте местоположението си.
  3. Да решите, че ще е по-забавно да довършите Sunday Million в къщата на Георги, като помолите Георги да играе от вашата сметка, докато вие пътувате 30 минути към тях.
  4. Вие и приятелят ви играете в един и същ турнир. Вие се съгласявате, че ако той отпадне преди вас, ще доиграе турнира от вашата сметка.
  5. Съпругът ви е извън града за уикенда, но ви е оставил паролата си. Влизате във вашата и в неговата сметка и играете в един и същ турнир и от двете сметки.
  6. Достигнали сте до финалните няколко маси в турнир и някой ви предлага пари за вашето място. Разрешавате на играча да влезе през вашата сметка или продължавате да играете турнира, следвайки неговите инструкции.

   Сред нещата, които са извън вашия контрол и следователно са позволени, при положение че обстоятелствата бъдат доказани на нас, са:
   1. Удря гръм на мястото, където живеете, и спира токът във вашия квартал. Молите приятел да играе от сметката ви, докато намерите откъде да доиграете турнира.
   2. Детето ви е болно и трябва да отидете до болницата, затова се обаждате на приятел да доиграе турнира.
   3. Играете в турнир и връзката ви с интернет прекъсва по вина на вашия доставчик. Молите приятел да играе от вашата сметка, докато намерите откъде да довършите турнира.

7. Проблеми със сървъра

 1. В случай на проблем със сървъра текущите ръце ще бъдат отменени. Чиповете на всеки играч ще бъдат приравнени към броя чипове, които той/тя е притежавал в началото на ръката. При определени обстоятелства, когато даден турнир трябва да бъде отменен поради проблем или друга причина, играчите ще бъдат компенсирани според политиката за отмяна на турнири.

8. Сделки

 1. Сделките са разрешени в турнирите, освен ако не е посочено друго в турнирното лоби.

  • Ако всички играчи в турнира се съгласят да разделят наградния фонд по избрана от тях формула, ние ще приемем това споразумение и ще променим предварително обявените турнирни награди, за да отразим печалбите, на които са се споразумели играчите в сделката.
  • В случай че всички останали играчи искат да направят сделка, те трябва да сложат отметка в „Обсъди сделка” в раздела „Инфо” в полето за чат на масата. Когато всички останали играчи отметнат това поле, масата автоматично ще бъде прекъсната в края на текущата ръка и нашият екип за обслужване на клиенти ще бъде уведомен. Наш служител ще дойде на масата, за да осигури безпроблемното уреждане на сделката. Не можем да гарантирате, че наш служител ще се появи достатъчно бързо, но ще направим всичко възможно, за да избегнем закъснения.
  • Сключването на сделки не е достъпно във всички турнири, но в случаите, когато това е позволено, в раздела „Инфо” на областта за чат на финалната маса ще има поле за отмятане „Обсъди сделка”.
  • Ние няма да участваме в уговарянето на сделката, но ще улесняваме играчите, за да се уверим, че всички са напълно съгласни, преди да пристъпим към осъществяването на сделката, както е посочено по-горе.
  • Запазваме си правото да изискваме всяка сделка да оставя определени пари „на масата” за победителя. Въпросната сума обикновено няма да надвишава 5% от общия награден фонд и служи за честност по отношение завършването в турнира. Сумата, която трябва да остане в игра (ако има такава), обикновено ще бъде посочена в съобщението в турнирното лоби.
  • Играчите могат да се споразумеят да оставят още пари „на масата” за победителя или за други крайни класирания.
  • Задължение на играчите е да постигнат съгласие. При отсъствието на наш служител записите от чата няма да се считат за изключително доказателство за валидността на споразумението. Въпреки това, ние можем да приложим сделка, ако е ясно, че всички страни са били съгласни.
  • Само играчите на финалната маса могат да правят сделка за парите. Сделките трябва да включват всички оцелели играчи в турнира.
  • Сделки ще се извършват само в турнири с истински пари.
  • Играчите могат да дискутират каквато сделка пожелаят. Ако играчите го заявят, нашият екип е в състояние да предостави на играчите разпределение на наградите според ICMброй чипове или равна подялба като възможни сделки.
   • ICM означава „Independent Chip Model” (независим модел на чиповете), което представлява метод за изчисление на очаквания дял на всеки играч в оставащия награден фонд въз основа на броя чипове, оставащите награди за изплащане (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) и вероятността на всеки играч да спечели всяка оставаща награда в турнира. Това е методът по подразбиране, който се предлага на играчите.
   • При брой на чиповете разпределението на оставащите награди (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) се извършва само въз основа на броя чипове.
   • При равна подялба оставащите награди (като се извадят евентуални оставащи пари „на масата”) се разделят между всички играчи.
  • Никоя от предложените сделки от нашите служители не е окончателна, докато всички играчи не се съгласят ясно с нея в чата. Играчите могат да дискутират вариации на тези числа, ако желаят. Впоследствие нашият служител ще повтори споразумението в чата и ще поиска от всички играчи да потвърдят сделката.

  • Играчите са задължени да играят хедс-ъп срещите по нормален начин, независимо от самоличността на опонента им. Всяко „флипване” (решаване на късмет), чип дъмпинг или друго действие, класифицирано като „нетипично” при игра, е забранено. Нарушаването на това правило може да доведе до наказания, включително прекратяване на достъпа до нашата платформа и конфискуване на средства. Правилото не важи за финалния двубой на редовен хедс-ъп турнир.

  Сделките за точки в турнирната ранглиста и ранглистата за Сит & Гоу не са позволени. Такива действия могат да доведат до отнемането на всички точки в ранглистата на играчите, участвали в сделката.

9. Награди за елиминация

 1. В някои специални турнири ще има награди за елиминация на определени или всички участници. Играч, елиминирал подобен опонент, ще спечели паричната награда за елиминацията му.

  Има три вида турнири с награди за елиминация:

  Нокаут: има награда за елиминирането на всеки участник. Печелите я при отстраняването на всеки един опонент. Има и прогресивни нокаут турнири, при които наградата за вашето елиминиране се увеличава с всеки елиминиран от вас играч.

  Награди за главите на Team Pro: има награда за елиминирането на всеки член на Team PokerStars Pro, който участва в турнира.

  Фиксирана награда за елиминация: има награда за елиминирането на конкретен участник в турнира.

  Наградата се присъжда на играча, който спечели „важащия” пот във въпросната ръка, който може да бъде главният пот или някой от страничните потове. „Важащ” пот означава потът, в който играчът, за чиято глава има награда, е бил ол-ин за всичките си чипове.

  • Например:
   Даниел (100 чипа), Бари (200 чипа), Ванеса (400 чипа) и Джейк (1 000 чипа) играят ръка в турнир без лимит.

   Даниел влиза ол-ин и Бари, Ванеса и Джейк плащат. Потът, за който Даниел участва, се нарича „главен пот”. Залозите продължават в страничен пот-1.

   Бари влиза ол-ин и Ванеса и Джейк плащат. Залозите продължават между Ванеса и Джейк в страничен пот-2.

   Ванеса влиза ол-ин и Джейк плаща.

   Бари показва най-добрата ръка. Той печели страничен пот-1 и главния пот, елиминирайки Даниел. Получава наградата за елиминиране на Даниел.

   Джейк показва втората най-добра ръка и печели страничен пот-2, елиминирайки Ванеса. Джейк печели наградата за елиминиране на Ванеса.

   Обърнете внимание, че въпреки факта, че Бари печели ръката като цяло, той не е имал чипове, колкото Ванеса, и затова не може да я елиминира. Джейк обаче е имал достатъчно чипове и затова печели наградата за главата на Ванеса.
 2. В игрите с разделен пот, като Омаха Хай/Лоу или Стъд Хай/Лоу, наградата за елиминиране се присъжда на високата ръка. Това е така, защото играчите не могат да бъдат елиминирани само от ниска ръка.

 3. В случай че двама играчи покажат еднакви печеливши ръце и така делят „важащия” пот (или в случая на покер разновидности, при които потът се дели, както е описано в правило 25, разделят високата част от „важащия пот”), всяка награда за елиминация се разделя поравно между победителите. Нечетни центове ще се присъждат на играча в по-ранна позиция.

 4. Ако играч, за чиято глава има награда, спечели турнира:

  1. В нокаут турнир играчът получава наградата за собствената си глава.
  2. При награда за членове на Team Pro и фиксирани награди, ако член на Team Pro или играчът, за чиято глава има фиксирана награда, спечели турнира, наградата не се присъжда.
 5. Ако в даден турнир се присъжда награда за главата на конкретен играч, но той не се регистрира в турнира, няма да има подобна награда.

 6. Играчите не могат да се споразумяват помежду си за елиминацията на даден играч, за да получат наградата за главата му. Подобни споразумения се считат за измама и са причина за дисквалификация от турнира и други наказания. За повече информация вижте правила 20 и 21 по-горе или нашата страница за забранен чат в турнирите.

 В случай на спорове решението на нашето ръководство ще бъде окончателно.

Сила на ръцете

Hand Rankings

Научете силата на покер ръцете в Тексас Холдем, Омаха и други игри.

ЧЗВ - покер игри

faq games

Често задавани въпроси и отговори за играта на покер в PokerStars.

Покер термини

Dictionary

Покер речникът е вашето ръководство при овладяването на покер жаргона.

Отдел поддръжка

Support

Отдел поддръжка е на ваше разположение денонощно и ще отговори на всички въпроси, които не са засегнати в раздела с ЧЗВ.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.