pokercasino

Политика за конфиденциалност

Преглед

Тук по-долу е публикувана нашата политика за конфиденциалност, която описва как обработваме вашите лични данни и с какви права разполагате по приложимите закони за защита на личните данни. Препоръчваме да се запознаете добре с тази политика за конфиденциалност. Знаем, че повечето хора са твърде заети, затова искаме да започнем с бърз преглед как използваме вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че този раздел е само обобщение и не може да замести прочитането на пълния текст на политиката за конфиденциалност, публикуван по-долу.

Ние обработваме вашите лични данни за целите, описани подробно по-долу, но двете основни цели за това са да имаме възможност да ви предоставяме услуги и за да спазим нашите законови задължения, по-конкретно:

 • По отношение на първата от тези цели: За да можем да ви предоставяме услуги, трябва да си регистрирате сметка и да ни предоставите банкова информация, за да депозирате средства.
 • По отношение на регулаторните изисквания: От нас се изисква да познаваме нашите клиенти, да следим действията им и да пазим информация за осъществените от тях транзакции, за да можем да се уверим, че предлагаме честни, отговорни и безопасни услуги. Това включва потвърждаване на възрастта на клиентите и проследяване дали играят хазартни игри в рамките на финансовите си възможности.

Въведение

Настоящата политика за конфиденциалност се прилага към нашия уебсайт, приложения, стоки и услуги, където е посочена връзка към нея или нямат отделна политика за конфиденциалност. Целта на тази политика за конфиденциалност е да ви предостави информация как използваме вашите лични данни. Политиката за конфиденциалност се актуализира периодично, така че препоръчваме да я преглеждате редовно. Независимо от това, ще ви известяваме, когато правим съществени промени в нея.

Кой е администраторът на лични данни?

Администраторът на вашите лични данни е TSG Interactive Services (Ireland) Limited, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland. Тук по-долу в настоящата политика за конфиденциалност ще наричаме администратора на лични данни също „TSG”, „ние”, „наш”, „нас” и т.н.

Има ли лице, отговорно за защита на данните, или т.нар. „СЗД”?

Да, ние имаме служител по защита на данните (СЗД). Въпреки че можете да се свържете с нашия СЗД директно на dataprotection@flutterint.com, екипът за поддръжка на клиенти е първата опция за връзка, ако желаете да упражните правата си. Моля, вижте раздела „Вашите права” по-долу.

Какво означава „Група”?

Терминът „Група”, използван в настоящата политика за конфиденциалност, означава Flutter Entertainment plc и всички или част от нейните преки или непреки дъщерни дружества, партньори в съвместни дружества и свързаните с тях компании, независимо къде се намират по света, които могат да съществуват в даден момент, като това включва, но не се ограничава до, Paddy Power, Betfair, Timeform, Sportsbet, BetEasy, FanDuel, TVG, Adjarabet, Sky Betting and Gaming, PokerStars, Junglee, Singular и Sisal.

Как събираме вашите лични данни

За да ви предоставим услуги, трябва да си създадете потребителска сметка. Когато си създавате потребителска сметка, трябва да въведете определени лични данни като вашето име, възраст, адрес и имейл. За да използвате някои от нашите услуги, се изисква и допълнителна информация, например информация за вашите банкови карти.

Освен това събираме информация за транзакциите, които правите, вкл. за активността ви в хазартни игри. Имаме право да събираме лични данни и чрез проучвания, които ние или други компании, наети от нас, правим за тази цел. Освен това събираме информация за използването от ваша страна на уебсайта, мобилните приложения и услуги. Също така събираме друга информация, която ни е необходима за обработване на вашите лични данни за целите, определени в настоящата политика за конфиденциалност.

Когато се свързвате с нас, също обработваме всички лични данни, които предоставяте в тези комуникации.

Имаме право да събираме лични данни и от доставчици на услуги, които са трети страни, например агенции за кредитен рейтинг и компании за борба с измамите.

И накрая използваме „бисквитки” и подобни технологии, които събират определена информация за вас, например IP адресите на вашите устройства и информация за активността ви онлайн, като част от тази информация представлява лични данни. Можете да научите повече за бисквитките, които използваме в раздела „Бисквитки” по-долу.

Как използваме вашите лични данни

В съответствие със законите за защита на данните обработваме вашите лични данни само когато имаме правно основание за това. Ние обработваме вашите лични данни, ако: (i) това е необходимо за предоставяне на услугите за изпълнение на договора ни с вас; (ii) трябва да правим това по силата на законови или регулаторни задължения; (iii) сте дали съгласието си; или (iv) обработването на вашите лични данни е в наш законен интерес, при условие че тези интереси не накърняват вашите права, свободи и интереси.

Освен при определени конкретни обстоятелства ние не обработваме специални категории лични данни за вас (например лични данни, свързани със здравословното ви състояние, етническа принадлежност, вероизповедание, политически убеждения, членство в профсъюзи и сексуална ориентация) и лични данни, свързани с криминални престъпления или присъди. В редките случаи, при които е необходимо да обработваме специални категории лични данни, сме дефинирали необходимите допълнителни правни основания в курсив по-долу.

По-долу е даден списък на целите, за които можем да обработваме вашите лични данни, и правните основания, съгласно които се извършва такава обработка:

ЦелПравно основание
За регистриране, администриране и управление на вашата потребителска сметка Необходимо за изпълнението на договор
Да ви предоставим нашите услуги (включително да ви дадем възможност да играете на нашите игри)Необходимо за изпълнението на договор
Да получаваме и отговаряме на вашите съобщения и заявкиНеобходимо за изпълнението на договор, ако комуникацията е свързана конкретно с нашите услуги, в противен случай въз основа на законни интереси 
Да ви уведомяваме за важни актуализации на нашите уебсайтове, мобилни приложения и услуги Необходимо за изпълнението на договор
Да гарантираме, че можем да изпълним нашите регулаторни задължения по отношение на използването на нашите услуги, включително като потвърждаваме точността на информацията, която ни предоставяте, самоличността и възрастта ви, което може да включва разкриване на вашите лични данни на трети страни или допълване на вашите лични данни с информация, получена от трети страни (например агенции за кредитен рейтинг) Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Да потвърдим източниците и произхода на средства и да определим дали можете да си позволите сумите, които харчите Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение 
Да спазим нашите задължения по приложимите закони (включително нормативните актове в областта на хазарта, регулаторните и лицензионните изисквания, свързани с нашите лицензи за хазартни игри) Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Да идентифицираме и разкриваме подозирани незаконни, измамни или други неправомерни действия, свързани с нашите уебсайтове, мобилни приложения и услуги (включително пране на пари) Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение 

Значителен обществен интерес: Предотвратяване или разкриване на незаконни действия / защита на обществеността срещу непочтени действия / регулаторни изисквания, свързани с незаконни и непочтени действия / предотвратяване на измами / подозрение за финансиране на тероризъм или пране на пари  
Да можем да следим играта на хазартни игри и да идентифицираме възможни проблеми, свързани с отговорното залагане Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение 

Значителен обществен интерес: Защита на лицата, изложени на риск / защита на икономическото благосъстояние на определени лица  
Да не ви позволяваме да използвате нашите уебсайтове, мобилни приложения и услуги, когато сами сте поискали това (например, ако сте се самоизключили от игра на хазартни игри) Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение 

Значителен обществен интерес: Защита на лицата, изложени на риск / защита на икономическото благосъстояние на определени лица  
Да осигурим спазване на лимитите за депозиране, разходи или загуби, които сте задали или които са били приложени към вашата потребителска сметка Съгласие
За други цели, необходими за осигуряване на изпълнението на нашите договорни задължения, или изрично посочени в момента, в който предоставяте личните си данни Необходимо за изпълнението на договор
Да идентифицираме всяко неправомерно използване на нашите услугиНеобходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Да идентифицираме всяко нарушение на нашите правила и условия Необходимо за изпълнението на договор
За провеждане на маркетингови кампании и проучвания Законни интереси да познаваме и разбираме по-добре продуктите и услугите, които нашите клиенти харесват най-много 
За изпращане на проучвания, за да събираме повече информация за нашите продукти и услуги Законни интереси да познаваме и разбираме по-добре продуктите и услугите, които нашите клиенти харесват най-много 
Да преглеждаме резултатите от проучванията, в които сте участвали Съгласие
Да събираме и обработваме статистическите данни за използването на нашите уебсайтове, мобилни приложения и услуги от вас и другите наши клиенти Законни интереси да познаваме и разбираме по-добре нашите продукти и услуги и да ги подобряваме
Да изпращаме оферти и предложения, свързани с наши услуги, които може са от интерес за вас Съгласие
Да записваме телефонни обаждания до и от нас и чата на живо с нашите служители от отдела за обслужване на клиенти за целите на обучение  Законни интереси за подобряване на обслужването на нашите клиенти
Да записваме телефонни обаждания до и от нас и чата на живо с нашите служители от отдела за обслужване на клиенти за целите на сигурността и регулаторни цели Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Да използваме вашето име, изображение, потребителско име или местоположение в публични съобщения или маркетинг материали, но само ако сте ни дали изрично и информирано съгласие за това Съгласие
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни с други членове на Групата, които спомагат за предоставянето на услуги на клиентите Законни интереси, за да можем да предоставяме услуги
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни с нашите професионални консултанти, например адвокати и консултанти Законни интереси, за да можем потърсим съвет и да правим консултации
Споделяне: Да споделяме лични данни с други членове на Групата, за да се гарантира, че мерките за отговорно залагане се прилагат в цялата Група Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни със социални мрежи, за да можем да ви предоставяме реклами на сайтовете на социалните мрежи, освен ако не сте поискали да не получавате такива реклами чрез вашата сметка в съответната социална мрежа Законен интерес да рекламираме по-добре нашите продукти и услуги
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни с трети страни, за да потвърдим самоличността и местоположението ви Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни с трети страни за целите на разкриване на измами и борбата с прането на пари  Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение 

Значителен обществен интерес: Предотвратяване или разкриване на незаконни действия / защита на обществеността срещу непочтени действия / регулаторни изисквания, свързани с незаконни и непочтени действия / предотвратяване на измами / подозрение за финансиране на тероризъм или пране на пари  
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни с правоприлагащите органи за предотвратяване и разкриване на престъпления Законни интереси за осигуряване на защитата на нашите услуги и на нашата общност 

Значителен обществен интерес: Предотвратяване или разкриване на незаконни действия / защита на обществеността срещу непочтени действия / регулаторни изисквания, свързани с незаконни и непочтени действия / предотвратяване на измами / подозрение за финансиране на тероризъм или пране на пари  
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни с национални бази данни за самоизключване, ако сте се самоизключилиНеобходимо за спазване на правно или регулаторно задължение 

Значителен обществен интерес: Защита на лицата, изложени на риск / защита на икономическото благосъстояние на определени лица  
Споделяне: Да споделяме вашите лични данни с регулаторните органи по хазарта, за да спазваме задълженията си и да подпомагаме разследвания Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Бисквитки: За да управляваме нашите уебсайтове и мобилни приложения, включително, за да ви даваме възможност да взаимодействате с нашите уебсайтове и мобилни приложения и за се запомня избраното от вас, докато навигирате между страниците Законен интерес за осигуряване на използване на уебсайт с минимална стандартна функционалност за предоставяне на нашите услуги
Бисквитки: За да анализираме използването на нашия уебсайт, за да следим нашата уеб аудитория и да попълваме определено съдържание на нашия уебсайт в съответствие с използването му от ваша страна Съгласие
Бисквитки: За да проследим пътя ви до и от нашия уебсайт, за да можем да разберем как клиентите идват до нашия уебсайт и къде отиват след това, и за да се приложат търговски договорености Съгласие 
Бисквитки: За да се осигури съответствие с регулаторните изисквания и правилата за ползване на нашите услуги, включително, за да идентифицираме използването на повече от една потребителска сметка, опити за неоторизирано влизане в потребителски сметки или потенциална измама Необходимо за спазване на правно или регулаторно задължение
Бисквитки: За да представяме маркетинг материали от трети страни Съгласие

В допълнение към целите, посочени по-горе, можем също да обработваме личните ви данни за други цели, които считаме, че са в съответствие с изброените по-горе. Ако решим да направим това, ще актуализираме тази Политика за конфиденциалност по съответния начин.

Моля, обърнете внимание, че посочените по-горе правни основания са тези, които се прилагат най-често, но е възможно промяна в обстоятелствата да доведе до промяна в правното основание. Например, ако закриете вашата потребителска сметка при нас, ние повече няма да обработваме вашите лични данни, за да изпълним договор с вас, а ще продължим да правим това, за да спазим приложимите законови изисквания.

Споделяне на лични данни в рамките на Групата

Ние сме част от Групата и ще има случаи, в които личните ви данни ще се споделят с други членове на Групата. Това може да се случи при следните обстоятелства:

 • за определяне и прилагане на мерките за отговорно залагане (като самоизключване) за играчите в цялата Група (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за подпомагане на управлението на сметки, идентификацията и проверката на нашите клиенти, както и други регулаторни проверки (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за да се гарантира, че информацията за клиентите е актуална и точна (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за идентифициране на клиенти, които са извършили или са заподозрени в измама, пране на пари или други престъпни действия (необходимо за спазване на законови/регулаторни изисквания);
 • за идентифициране на клиенти, които са нарушили нашите общи условия или други правила и условия, свързани с нашите услуги (законни интереси);
 • за изпращане на маркетингови материали за различните ни брандове, когато клиентът е поискал това (и е дал съгласие); и
 • за анализиране и по-добро разбиране на нашите бизнес дейности, клиенти, продукти и услуги в цялата Група (законни интереси).

В бъдеще можем да споделяме лични данни и с други членове на нашата Група за цели, които са свързани и в съответствие с горепосочените. И накрая, когато съгласно закон или наредба сме задължени да споделяме лични данни в цялата ни Група поради причини извън горепосочените, ние ще трябва да го направим.

Моля, често проверявайте тази Политика за конфиденциалност, за да следите за актуализирана информация относно прехвърлянето на лични данни в рамките на нашата Група.

Разкриване на личните ви данни

Освен за изброените по-горе цели, свързани със споделянето на вашите лични данни, разкриваме вашите лични данни и на лицата, които обработват лични данни от наше име. С всяко такова лице, което обработва лични данни, сме сключили договор, за да гарантираме, че вашите лични данни са защитени.

Също така може да разкрием вашите лични данни в следните случаи:

 • когато се изисква от приложимия закон или наредба (разкриване пред държавен, регулаторен или изпълнителен орган);
 • за целите на нашата правна защита и/или във връзка със съдебни производства; и
 • в хода и във връзка с преговори за поглъщане, покупка или сливане.

Прехвърляне на личните ви данни извън ЕИП

Съхраняваме вашите лични данни на Остров Ман, територия, по отношение на която Европейската комисия излезе с решение относно адекватното ниво на защита на данните. Също така членовете от нашата Група, разположени извън Европейския съюз, могат да получат достъп до вашите лични данни и в такива случаи нашите споразумения предвиждат стандартни разпоредби, които осигуряват адекватна защита на вашите лични данни.

Освен това можем да споделяме вашите лични данни с трети страни извън Европейския съюз и във всички такива случаи нашите споразумения ще предвиждат стандартни договорни клаузи или ще е в сила решението относно адекватното ниво на защита на вашите лични данни в съответните юрисдикции.

Мерки за сигурност

Ще предприемем подходящи мерки за сигурност, както и технически и организационни мерки, за да осигурим безопасно съхранение на вашите лични данни и да предотвратим кражба, загуба или неоторизиран достъп до тях. Абсолютна сигурност обаче не може да бъде гарантирана и ние не носим отговорност, освен в случай на нарушение на сигурността на вашите лични данни поради небрежност от наша страна.

Маркетинг

Ако сте се абонирали за услуги, предлагани от нас, можем да ви изпращаме директни маркетингови съобщения и материали във връзка с други услуги, предлагани от нас или Групата, при условие че сте дали съгласието си да получавате такива маркетингови съобщения и материали.

Можете да управлявате съгласието си за получаване на маркетингови материали по всяко време чрез потребителската си сметка. Можете също така да се отпишете, като използвате инструментите, посочени във всеки маркетингов материал, който получавате. Моля, обърнете внимание, че ако се отпишете от получаването на маркетингови съобщения и материали, влизането на този отказ в сила може да отнеме до пет работни дни.

Маркетинг в социалните мрежи

Също така имаме право да използваме информацията, която ни предоставяте, за да ви показваме подходящи рекламни материали и персонализирано съдържание за услугите на нашата Група на определени платформи на трети страни в социалните мрежи (Сайтове на социалните мрежи), предоставени ни чрез съответните доставчици на услуги (напр. Facebook, Twitter). Ако не искате да виждате тези реклами, можете да промените настройките в съответните Сайтове на социалните мрежи. Ако не искате да споделяме тази информация със Сайтовете на социалните мрежи, можете да се свържете с нас директно.

Бисквитки

В тази Политика за конфиденциалност използваме термина „бисквитка” по отношение на бисквитките и подобни технологии, които използваме за съхраняване на информация (напр. уеб маяци). Бисквитката е прост текстов файл, който се съхранява на вашия компютър или мобилно (или друго) устройство от сървъра на уебсайт и само този сървър може да извлича или чете съдържанието на тази бисквитка. Всяка бисквитка е уникална за вашия уеб браузър. Тя съдържа анонимна информация, напр. уникален идентификатор и името на уебсайта, както и някои цифри и знаци.

Почти всички уебсайтове и приложения, които използвате, включително нашият уебсайт, използват бисквитки, за да подобрят вашето потребителско изживяване, като предоставят на този уебсайт и/или приложение възможността да ви запомни за времето на вашето посещение (използвайки „сесийни бисквитки”, или при повторни посещения, като използва „постоянни бисквитки”).

Бисквитките се използват за подобряване на използването на уебсайт или приложение, например като ви позволяват да преминавате между страниците и да запазвате своите предпочитания. Бисквитките правят взаимодействието между вас и уебсайта по-бързо и лесно. Ако даден уебсайт или приложение не използва бисквитки, той ще ви счита за нов посетител всеки път, когато преминете към нова страница на уебсайта. Бисквитките могат да се използват и за насочена реклама и анализ на сърфирането ви в определен уебсайт.

Тук можете да научите повече за бисквитките и как да ги деактивирате във вашия браузър.  

Можете да научите повече за това какви рекламни бисквитки съществуват на вашето устройство и как да ги деактивирате директно, като натиснете тук.

Запазване на вашите лични данни

Запазваме вашите лични данни за срок от 6 години. Тези 6 години започват да текат от закриването на потребителската ви сметка или ако потребителската ви сметка е неактивна за този срок. Има някои изключения относно срока на съхранение на личните данни, а именно:

 • Ако сте се самоизключили от някоя от нашите услуги, ние ще съхраняваме тази информация за неограничено време.
 • Ако сте обект на разследване или имаме основание да подозираме измама, пране на пари, престъпна дейност, имаме право да запазим вашите лични данни за по-дълъг период от време.
 • В случай на правен спор, ще запазим вашите лични данни за продължителността на спора и шест години след това.

Актуализиране на вашите лични данни

Можете да актуализирате някои от личните си данни по всяко време от потребителската си сметка. При промяна на личните ви данни изискваме да актуализирате потребителската си сметка възможно най-скоро. Ако не можете да промените вашата информацията чрез потребителската си сметка, моля, свържете се с отдела за поддръжка

Вашите права

Имате следните права във връзка с личните си данни:

 • право на достъп до вашите лични данни, съхранявани от нас (известно също като заявка за достъп от субект);
 • право да получите определени лични данни в машинночетим формат;
 • право на коригиране на неточни или остарели лични данни;
 • в случаите, когато изрично сме поискали вашето съгласие за обработката на личните ви данни и нямаме друго правно основание, имате право да оттеглите съгласието си;
 • право на изтриване на определени лични данни в случаите, когато вече не е необходимо да ги обработваме, ако сте оттеглили съгласието си съгласно параграфа по-горе, когато сте възразили съгласно параграфа по-долу, когато личните ви данни са били незаконно обработени или когато се изисква изтриване на личните ви данни в съответствие със законово задължение;
 • право да възразите срещу обработването, ако правното основание е, че обработването на вашите лични данни се извършва в наш законен интерес, но имайте предвид, че ние все пак можем да обработваме вашите лични данни, ако има други приложими правни основания или ако имаме достатъчно основание да продължим да обработваме вашите лични данни в наш интерес, които не могат да бъдат обезсилени от вашите права, интереси или свободи;
 • право да поискате обяснение на основанията и процедурата, в случай че вземаме решения за вас единствено чрез автоматизирани средства; и
 • право на възражение срещу директен маркетинг, което може да бъде упражнено чрез отказ от директен маркетинг или чрез вашата сметка, или чрез отказ от самото съобщение. Също така имате право да възразите срещу всяко профилиране, доколкото то се отнася само до директния маркетинг.

В случай че не сте сигурни с какви права разполагате или се притеснявате как личните ви данни се обработват, трябва да се свържете с нашия отдел за поддръжка или с националния надзорен орган за защита на данните.

Ако искате да упражните някое от правата си, можете да го направите, като се свържете с отдела за поддръжка. Моля, обърнете внимание, че макар да се стремим да се съобразим с всяко ваше искане относно вашите права, те не са абсолютни. Това означава, че може да се наложи да не изпълним искането ви или да го изпълним само частично.

Когато отправите искане по отношение на вашите права, ще поискаме да потвърдите самоличността си. Може също да помолим да изясните искането си. Стремим се да отговорим на всяко искане в рамките на един месец след потвърждаване на самоличността, но това може да отнеме повече време (като в такъв случай надлежно ще ви уведомим). Ако получим повтарящи се искания или имаме основания да смятаме, че исканията са отправени неоснователно, си запазваме правото да не отговаряме.

Надзорни органи

Ако имате някакви оплаквания, имате право да се свържете с националния надзорен орган за защита на данните във вашата държава, но ви молим първо да се свържете с нас, за да ни дадете възможност да отговорим на вашите притеснения.

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно използването на личните ви данни от нас или искате да упражните някое от своите права, моля, първо се свържете с нашия отдел за поддръжка. Също така можете да се свържете със служителя по защита на данните на имейл dataprotection@flutterint.com.

Последна редакция на политиката за конфиденциалност: 26 юли 2023