pokercasino

Генератор на случайни числа (RNG)

Изпратихме подробна информация за нашия генератор на случайни числа (RNG) на независима организация. Поискахме от тази утвърдена компания да извърши задълбочен анализ на случайността на изходните данни от нашия RNG и превръщането им в рандомизирано разбъркване на карти на нашата платформа. Натиснете тук, за да прочетете сертификата за интегритет, и разгледайте информацията по-долу за подробности във връзка с въпросната организация.

За да научите повече за мерките, които прилагаме, за да осигурим честността на игрите, моля, посетете нашата страница относно сигурността.

Акредитиране от Gaming Laboratories International

Нашият генератор на случайни числа (RNG) беше тестван успешно от Gaming Laboratories International (GLI) според общоприетите стандарти за юрисдикции със стриктна регулация.

GLI предоставя напълно акредитирани независими услуги за тестване, одит и сертифициране от трета страна. Акредитирането от страна на GLI се базира на няколко ISO стандарта [ISO/IEC 17025:2005; ISO/IEC 17020:2012; ISO/IEC 17065:2012] и се предоставя от акредитиращи органи на независима трета страна в различни юрисдикции по целия свят.

GLI е всеобщо призната независима лаборатория за тестване на продукти, свързани с хазартни игри. GLI проверява техническото съответствие с регулаторните и технически стандарти за хазарт по договори с оператори на хазартни игри и доставчици на софтуерни услуги и работи от името на властите, които регулират хазарта.

За повече информация посетете www.gaminglabs.com или се свържете със съответните органи, които регулират хазартните игри.

Речник

Генераторът на случайни числа (RNG) е система, устройство или модул, създаващ поредица от случайни и несвързани числа.