pokercasino

Gambling Therapy

Относно Gambling Therapy

Gambling Therapy е онлайн услуга, която предлага психологически и практически съвети и подкрепа за хора извън Великобритания, засегнати от проблеми с хазарта. Услугата, стартирала през 2004, използва разнообразни онлайн методи, за да окаже подкрепа, и разполага с екип от онлайн съветници с опит в областта на проблемите със залагането.

Gambling Therapy предлага подкрепа, информация и съвети на 30 езика и е достъпна по света (GamCare предлага услуги за хора с проблеми с хазарта във Великобритания).

Gambling Therapy – услуги

Онлайн услугите на Gambling Therapy за хора с проблеми с хазарта или за хора, чиито близки имат такъв проблем, са следните:

  • Форуми (достъпни 24 часа на ден, 365 дни в годината)
  • Модерирани групи за взаимопомощ (в момента по 37 всяка седмица)
  • Немодерирани групи за взаимопомощ (достъпни през уикендите и официалните празници)
  • Самостоятелни телефонни сесии (от 9:00 до 17:00 GMT плюс допълнителни часове вечер)
  • Имейли (можете да изпращате имейли 24 часа на ден, 365 дни в годината)
  • Глобална база данни с ресурси за хора с проблеми с хазарта

Gambling Therapy също така използва експертизата си при работата с хора с проблеми с хазарта, за да предоставя обучения и съвети по социална отговорност на хазартната индустрия в другите държави.

Gambling Therapy – членове

Всички услуги са поверителни и екипът от онлайн съветници използва своите знания и съчувствие, за да подкрепя хората и да ги насочва към други източници на помощ, когато това е необходимо. Член на Gambling Therapy форума пише следния коментар в имейл:

„Смятам, че този сайт е дар от Бога. Нямаше начин да постигна такъв прогрес без него. Най-сърдечни благодарности на тази организация от личности, които правят това възможно.”

Към юни 2012 над 11 000 души използват услугите на Gambling Therapy и редовно участват в групи и форуми, като по този начин заедно създават една активна и приемствена онлайн терапевтична общност.

Допълнителна информация

Gambling Therapy подкрепя правото на всеки да избира да участва в легални хазартни дейности с цел забавление.

Gambling Therapy е част от Gordon Moody Association, дарителска организация, регистрирана във Великобритания. Gordon Moody Association предлага уникална по рода си интензивна терапевтична програма във Великобритания за тези, които страдат от сериозни проблеми с пристрастяването. Повече информация за Gordon Moody Association.

За допълнителна информация относно Gambling Therapy моля, посетете уебсайта на Gambling Therapy. Номер на регистрирана дарителска организация: 1124751.