pokercasino

Омаха

Омаха е вълнуваща игра на покер, произлязла от Тексас Холдем. Всеки играч получава четири карти лично за себе си, известни като „скрити карти”, които вижда само той. Пет общи карти се раздават с лицето нагоре и образуват „борда”. В Омаха всички играчи използват точно три от общите карти, заедно с точно две от скритите си карти, за да изградят най-добрата ръка на покер от пет карти. Нито повече, нито по-малко. Посетете страницата за покер ръце, за да видите силата на ръцете в Омаха.

Видове игри на покер в Омаха

 • Oмаха с пот лимит - всеки играч може да заложи до размера на пота (например $100 в пот от $100). Това е най-популярният вариант на Омаха.
 • Омаха без лимит - всеки играч може да заложи всякаква сума до всичките си чипове.
 • Омаха с фиксиран лимит - прилагат се определени лимити за залозите във всяка игра и на всеки рунд залози.

По-долу ще видите обяснение как се играе Омаха. Основните правила за всички варианти на Омаха са еднакви с изключение на различните структури на залозите в тях. Повече информация за тези структури на залозите ще видите надолу.

Как се играе Омаха

Основни стратегии

В Омаха с пот лимит и без лимит блиндовете се посочват в наименованието на играта (например при $1/$2 Омаха малкият блинд е $1, а големият е $2).
Залозите започват с играча вляво на големия блинд.

В игрите с фиксиран лимит големият блинд е колкото малкия залог, а малкият блинд обикновено е половината от големия блинд, но може и да е по-голям в зависимост от залозите. Например при игра $2/$4 с фиксиран лимит малкият блинд е $1, а големият - $2. Но в игра $15/$30 с фиксиран лимит малкият блинд е $10, а големият е $15.

Сега всеки играч получава четирите си скрити карти. Залозите продължават по посока на часовниковата стрелка, започвайки с играча след големия блинд.

Преди флопа

След като видят скритите си карти, играчите имат възможността да играят ръката, като колнат или рейзнат големия блинд. Действието започва от играча вляво на големия блинд, като големият блинд се води „жив” залог в този рунд. Този играч може да фолдне, колне или рейзне. Ако например големият блинд е $2, за кол ще са ви необходими също $2, а за рейз - поне $4. След това играта продължава по посока на часовниковата стрелка.

Важно: Структурата на залозите е различна при различните разновидности на играта. Обяснение за залагането в Омаха с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит ще откриете надолу.

Залагането продължава на всеки рунд от залози, докато всички активни играчи (които не са фолднали) не сложат равна сума залози в пота.

На флопа

След края на първия рунд от залози на борда се раздава „флопът” с лице нагоре. Флопът представлява първите три общи карти, които се раздават с лицето нагоре и са достъпни за всички активни играчи. Играта започва с играча след бутона (по посока на часовниковата стрелка). Следва нов рунд залози. В Омаха с фиксиран лимит всички залози и рейзове са кратни на малкия залог (например $2 при игра $2/$4).

На търна

Когато залозите за флопа приключат, се раздава „търнът” с лице нагоре. Това е четвъртата обща карта в Омаха. Играта започва с играча след бутона (по посока на часовниковата стрелка). Следва нов рунд залози. В Омаха с фиксиран лимит всички залози и рейзове на търна са кратни на големия залог (например $4 при игра $2/$4).

На ривъра

Когато залозите за търна приключат, се раздава „ривърът” с лице нагоре. Ривърът е петата и последна обща карта в Омаха. Последният рунд залози започва с играча след бутона (по посока на часовниковата стрелка).

Показване на картите

Ако има повече от един играч след финалния рунд от залози, последният играч, който е заложил или рейзнал, показва картите си, освен ако е нямало залози във финалния рунд. В такъв случай играчът след бутона показва картите си първи. Играчът с най-добра покер ръка от пет карти печели пота. Не забравяйте: в игрите на Омаха трябва да използвате точно две от скритите си карти и точно три от картите от борда. В случай на еднакви ръце потът се разделя поравно между играчите с най-добрите ръце.

След като потът бъде присъден, започва нова ръка по Омаха. Бутонът се мести към следващия играч по посока на часовниковата стрелка.

Ако искате да играете турнирен покер, ние предлагаме и турнири по Омаха.

Омаха с пот лимит, без лимит и с фиксиран лимит

Правилата в игрите на Омаха остават същите за игри с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит, като има няколко изключения:

 • Омаха с пот лимит

  Минималният залог в Омаха с пот лимит е в същия размер като големия блинд, но играчите могат винаги да заложат до размера на пота.

  Минимален рейз: размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч заложи $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ залог от $10).

  Максимален рейз: размерът на пота, който представлява общия активен пот плюс всички залози на масата, както и сумата, която активният играч трябва първо да плати, преди да рейзне.

  Пример: ако размерът на пота е $100 и няма предишни залози в даден рунд, играчът, който е на ход, може да заложи максимум $100. След този залог играта продължава със следващия играч по посока на часовниковата стрелка. Той може да фолдне, да колне $100 или да рейзне сума между минимума (още $100) и максимума. Максималният залог в този случай е $400 – рейзващият играч трябва първо да колне $100, с което размерът на пота става $300 и след това да рейзне още $300, правейки залог от общо $400.

  В Омаха с пот лимит няма ограничение (кап) за броя на разрешените рейзове.
 • Омаха без лимит

  Минималният залог при Омаха без лимит е колкото големия блинд, като играчите могат да заложат колкото желаят, максимум до всичките си чипове.

  Минимален рейз: в Омаха без лимит размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч заложи $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ залог от $10).

  Максимален рейз: размерът на вашия стак (всичките ви чипове на масата).

  В Омаха без лимит няма ограничение (кап) за броя на разрешените рейзове.
 • Омаха с фиксиран лимит

  Залагането при Омаха с фиксиран лимит е предварително определено и структурирано по размери. Преди флопа и на флопа всички залози и рейзове са колкото големия блинд. На търна и ривъра размерът на всички залози и рейзове се удвоява. При Омаха с фиксиран лимит са разрешени до четири залога на играч за всеки рунд залози. Това включва (1) бет, (2) рейз, (3) рирейз и (4) кап (последен рейз).

В софтуера на PokerStars не е възможно да заложите по-малко от минимума или повече от максимума. Плъзгащата лента и прозорчето за залозите ще ви разрешат да заложите само суми в тези граници.

Омаха Хай/Лоу (известна още като Омаха 8 или по-добро, Омаха 8 или Омаха/8)

Освен Омаха в PokerStars се предлага и популярният вариант Омаха Хай/Лоу. В тази версия на Омаха потът се дели между най-високите и най-ниските покер ръце, което значително променя усещането в играта.

Научете се да играете Омаха безплатно

Ако искате да се научите да играете Омаха, тогава изтеглете софтуера на PokerStars и се присъединете към игрите с виртуални пари, за да се състезавате с други играчи онлайн. За разлика от игрите ни с истински пари, тук не рискувате нищо и имате възможност спокойно да научите всички правила на Омаха.

Освен Омаха, предлагаме и много други варианти на покера. Вижте страницата ни с игри на покер, за да научите повече.