pokercasino

Правила на залата

Тези правила важат за всички игри.

От играчите се очаква да играят честно и в съответствие с духа на играта. Следните правила трябва да се спазват по всяко време.

Нечестна игра

 1. Заговори, при които двама или повече играчи работят заедно в игрите или споделят информация с цел придобиване на нечестно предимство над други играчи, са строго забранени.
 2. Не можете умишлено да губите ръка срещу друг играч с цел прехвърляне на чипове („чип дъмпинг”).
 3. Ще предприемем стъпки за откриване и предотвратяване на всички форми на измама, които могат да включват преглед на вашата сметка, история на ръцете и програми, които работят едновременно с нашия софтуер.
 4. Не можете да използвате нито една от програмите или услугите от списъка със забранени инструменти и услуги, докато софтуерът или другите платформи на PokerStars са отворени и работят.
 5. Нечестна игра, като заговор, използване на повече от една сметка или използването на забранени програми, може да доведе до наказания, както е посочено в Общите условия.
 6. Не можете да участвате в нечестна игра, включително, но не само в дейностите, изложени по-горе, или в друг вид манипулация на играта.

^Обратно горе

Доп. време

Когато времето ви за предприемане на ход изтича, се показа бутонът TIME (ВРЕМЕ), който позволява да използвате допълнителното си време.

 1. Допълнителното време започва автоматично, ако сте инвестирали пари в пота (включително антета и блиндове) и не действате в рамките на стандартното време.
 2. Ако не сте заложили нищо в пота и не предприемете действие в рамките на стандартното време, ръката ви ще бъде фолдната автоматично и трябва да изчакате да завърши разиграването.

Имайте предвид, че допълнителното време просто осигурява още време за мислене, а не е защита срещу прекъсване на връзката.

^Обратно горе

Чат на живо

Целта ни е да осигурим приятна среда за игра, в която всички се чувстват комфортно. Затова не толерираме вулгарни изрази на масите. Съобщенията в чата от всички наши играчи трябва да бъдат без грубости и с уважение към останалите.

Следните неща са забранени в чата и могат да доведат до предупреждение или спиране на правата за чат:

 1. Ругатни/обиди: Непристоен, вулгарен, расистки или обиден език. Не нарушавайте правилата за чат в отговор на нарушенията на друг, тъй като това вероятно ще доведе до санкции и за двамата потребители. Имаме система, чрез която определени ругатни и други обидни думи се заменят със звездички. Всеки опит за заобикаляне на този филтър също е нарушение на правилата за чат.
 2. Молене/изпросване: Многократно искане на чипове (независимо дали виртуални, или истински пари).
 3. Продажба на виртуални пари: Разговори за продажба или закупуване на виртуални чипове.
 4. Флууд: Изпращането в чата на множество съобщения за кратък период от време, за да пречите на нормалната комуникация.
 5. Чат на език, различен от английски (има някои изключения): Знаем, че нашите играчи са с различен произход и за много от тях английският не е роден език. Въпреки това, за момента нашата политика е английският да бъде единственият разрешен език в чата на повечето маси. По време на някои специални събития може да бъде допуснат чат на английски и на още един език (напр. в регионални турнири). Такива маси и турнири са означени ясно. Ако не се чувствате комфортно с чат, който не е на английски език, моля, не се присъединявайте към такива маси. Това правило се прилага за всички игри с виртуални пари, но за игрите с истински пари има изключения. Ако играете под лицензите .ES, .FR, .IT или .PT, можете да комуникирате в чата на официалния език на съответната държава и на английски.
 6. Комерсиална употреба: Строго забранено е чатът да се използва за търговски цели, включително за изявления, чрез които се рекламират услуги и продукти на трети страни.
 7. Злонамерено поведение: Чатът не може да се използва за престъпни цели или за нарушаване на правилата, включително за тайни споразумения, измами или спам. Потребителите не трябва да правят изказвания за нашия сайт, които са неверни или биха могли да бъдат счетени за уронващи репутацията или престижа му. Потребителите трябва да зачитат чувствата на останалите клиенти и на персонала и да се държат с уважение.
 8. Преследване/тормоз: Преследването на друг играч от маса на маса, за да го тормозите, обиждате, заплашвате или по друг начин да пречите нарочно на играта му е забранено. Ще разследваме всички сигнали за подобно поведение. Когато изпращате такъв сигнал, винаги включвайте потребителското име на лицето, приблизителните дата и час, както и заглавие Chat Stalking Complaint – Attn: Stalking Team (Сигнал за тормоз в чата – На вниманието на екипа за борба с тормоза).

Когато подавате сигнал за нарушение на чата, имайте предвид следното:

 1. Вашият сигнал ще бъде прегледан от специалистите по чат, затова се уверете, че сте избрали правилната категория и подкатегория във формуляра за връзка. За други проблеми и въпроси избирайте съответните категории.
 2. Когато проверяваме чат, ние преглеждаме чата на всички участващи играчи и след това предприемаме действия. От съображения за поверителност не разкриваме резултата от проверката на чата.
 3. Обикновено правилата за чат не се прилагат в Home Games.

^Обратно горе

Други условия

 1. Всичките ни игри използват стандартно тесте за покер с 52 карти, което се разбърква преди началото на всяка ръка.
  В дроу игрите, ако оригиналното тесте от 52 карти е недостатъчно, за да позволи на играч да изтегли поискания брой карти, останалите карти в тестето и всички карти, изхвърлени от играчите преди това (включително тези, изхвърлени от играчите в текущия рунд с теглене), се размесват заедно, за да направят ново тесте.
  След завършване на повторното разбъркване сървърът ще попречи на играча да получи обратно картите, които вече е изхвърлил.
 2. При игрите без лимит и с пот лимит минималният залог е равен на големия блинд. В нашите игри, обаче, големият блинд се счита за рейз на малкия блинд. Това означава, че преди флопа всеки рейз в неоткрит пот, който е равен или по-голям от малкия блинд, подновява действието.
 3. Правилата на залата, изброени тук, са предназначени да допълнят Общите условия, а не да ги заменят. В случай на несъответствие между правилата на залата и Общите условия, Общите условия имат предимство.

^Обратно горе