pokercasino

Покер ръце

В PokerStars предлагаме различни варианти на покера, някои от които използват различна сила на ръцете. В Холдем, Омаха, Севън Кард Стъд и Файв Кард Дроу се използва традиционната система за силата на „високите” покер ръце. При Омаха Хай/Лоу, Раз и Стъд Хай/Лоу се използва системата „Асо дo петица” („Калифорния”) за силата на ниските ръце. 2-7 Сингъл Дроу и 2-7 Трипъл Дроу използват системата „Двойка до седмица” („Канзас Сити”) лоубол за силата на ниските ръце.

И накрая играта Бадуги използва своя собствена специална система за определяне силата на ръцете.

Покер ръце – от най-добрата към най-лошата

Традиционната система за сила на „високите” ръце

Стрейт флъш: пет поредни карти, като всички са от една боя.

В случай на равенство: печели по-високият стрейт флъш.

Най-силният възможен стрейт флъш е известен като роял флъш и се състои от асо, поп, дама, вале и десетка от една боя. Роял флъш е непобедима ръка.

Каре: четири еднакви карти и една допълнителна, наречена „кикър”.

В случай на равенство: печели по-високото каре. В игри с общи карти, когато двамата играчи имат едно и също каре, печели този с по-високата пета карта („кикър”).

Фул хаус: три еднакви карти и чифт от други две еднакви карти.

В случай на равенство: печели ръката с по-висока комбинация от три еднакви карти. В игри с общи карти, когато двамата играчи имат еднаква тройка, печели ръката с по-висок чифт към тях.

Флъш: пет карти от една боя.

В случай на равенство: играчът, държащ най-високата карта, печели. Ако е необходимо, се използват втората най-висока, третата, четвъртата и петата, докато се определи победителят. Ако и петте карти са еднакви по сила, потът се дели. В игрите на покер по принцип боята никога не се използва, за да се определи победителят.

Стрейт: пет поредни карти.

В случай на равенство: печели по-високият стрейт.

Важно! Асото може да се използва и за най-ниска карта. Само то може да играе тази роля. A,K,Q,J,T е най-високият стрейт (до асо); 5,4,3,2,А е най-ниският стрейт (до петица).

Три еднакви: три еднакви и две различни карти (нарича се също „тройка”).

В случай на равенство: печели по-високата тройка. В игрите с общи карти, когато двамата играчи имат една и съща тройка, печели този, който има по-висока карта сред другите две.

Два чифта: две еднакви, заедно с други две еднакви карти и една различна карта.

В случай на равенство: печели по-високият чифт. Ако двамата играчи имат еднакъв висок чифт, се гледа кой държи по-силен нисък чифт. При наличието на два еднакви чифта се гледа кой държи по-високата пета карта.

Един чифт: две еднакви и три различни карти.

В случай на равенство: печели по-високият чифт. Ако играчите имат еднакви чифтове, печели най-високата от останалите три карти, ако е необходимо – втората и третата най-висока.

Висока карта: всяка ръка, която не влиза в нито една от категориите по-горе.

В случай на равенство: печели най-високата карта, а ако е необходимо, се гледат втората, третата, четвъртата и петата карта.

Сила на ръцете при Асо дo петица лоубол

Тази система за силата на ниските ръце се използва в традиционните игри Хай/Лоу, като Омаха Хай/Лоу и Стъд Хай/Лоу, както и в Раз – единствената игра на Стъд, в която се зачитат само ниските ръце.

Обърнете внимание, че боята е без значение в лоу игрите от Асо до петица. Флъш или стрейт не „разваля” ниска ръка в Асо до петица. Асата са винаги „ниски”, когато се разглежда ниска ръка.

Моля, обърнете също така внимание, че обозначението на ниските ръце от пет карти започва с най-високата карта и върви надолу.

Лоу ръка до петица, или колело: петица, четворка, тройка, двойка и асо.

В случай на равенство: потът се разделя.

Лоу ръка до шестица: всички пет карти без чифт, сред които най-високата е шестица.

В случай на равенство: печели по-ниската втора най-висока карта. Тоест 6,4,3,2,A бие 6,5,4,2,A. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победителят.

Лоу ръка до седмица: всички пет карти без чифт, сред които най-високата е седмица.

В случай на равенство: печели по-ниската втора най-висока карта. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победителят.

Лоу ръка до осмица: всички пет карти без чифт, сред които най-високата е осмица.

В случай на равенство: печели по-ниската втора най-висока карта. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победителят.

Лоу ръка до осмица е най-слабата ръка, която се счита лоу (ниска) в Омаха Хай/Лоу и Стъд Хай/Лоу. В Раз обаче такова ограничение няма и най-ниската ръка винаги печели пота, дори да е лоу ръка до деветка, до дама или дори чифт!

Сила на ръцете при Двойка до седмица лоубол

Силата на ръцете при Двойка до седмица лоубол е точно обратната на традиционната система за силата на „високите” ръце. Следователно най-слабата възможна ръка в обичайния покер с „високи” ръце – седем-пет хай от различни бои – е най-силната възможна ръка в игрите на Двойка до седмица лоубол („идеално седем” лоу или „колело”).

На практика асото винаги играе ролята на висока карта в Двойка до седмица (следователно, A,5,4,3,2 прави асо хай, а не стрейт). Стрейтове и флъшове намаляват силата на ръката ви в Двойка до седмица.

Лоу ръка до седмица: всички пет непоредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е седмица. Най-силната възможна ръка е 7,5,4,3,2, известна още като „колело” или „номер едно”.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Следователно 7,5,4,3,2 бие 7,6,5,3,2 („Седем-пет лоу” е по-силно от „Седем-шест лоу”). Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победителят.

Лоу ръка до осмица: всички пет непоредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е осмица.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победителят.

Лоу ръка до деветка: всички пет непоредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е деветка.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победителят.

Лоу ръка до десетка: всички пет непоредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е десетка.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победителят.

Важно!  Няма ограничение кои ръце се считат за лоу в игрите на Двойка до седмица лоубол. Посочените по-горе примерни ръце са само част от възможните – най-ниската ръка винаги печели пота в Двойка до седмица, дори да е чифт или по-висока ръка!

Сила на ръцете в Бадуги

Бадуги не използва традиционните системи за сила на ръцете и поради това е нужна известна практика, за да се научите правилно да ги „разчитате”.  Силата на ръцете в Бадуги е донякъде свързана с тази при Асо до петица. Например в Асо до петица асото винаги е ниска карта. Но за разлика от Асо до петица, тук всяка карта в ръката ви трябва да е от различна боя и различна по сила, за да се зачита.

Ръката в Бадуги се състои от четири карти, а не от обичайните пет. Поради това е невъзможно да направите стрейт от пет карти, а четири поредни карти не пречат на ръката ви.

Не забравяйте – ако имате карти от една боя, се зачита само една от тях, а ако имате чифтове – само един от тях.

Бадуги: бадуги е всяка ръка, състояща се от четири карти без чифт, всяка от различна боя.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата или четвъртата карта, за да се определи печелившата ръка.

Ръка от три карти: всяка ръка, състояща се от три карти от различна боя без чифт и четвърта карта, която прави чифт или е от повтаряща се боя. Броят се най-ниските три карти от различна боя без чифт.

Тъй като има чифт, една от четворките не се зачита и просто се игнорира, което прави ръката от три карти: 4,2,A.

Тъй като в тази ръка има две купи, едната от тях не се зачита и ръката от три карти е 3,2,A.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата карта, за да се определи печелившата ръка. Четвъртата (правеща чифт или от повтаряща се боя) карта не се причислява към ръката и не се използва за определяне на печелившата ръка.

Ръка от две карти: всяка ръка, състояща се от две карти от различна боя без чифт и други две, правещи чифт или от повтаряща се боя. Зачитат се двете най-ниски карти, които не правят чифт и са от различна боя.

Тъй като има два чифта, една карта от всеки чифт не се зачита, като ръката от две карти става 5,A.

Тъй като има три купи, две от тях не се зачитат, като ръката от две карти става 2,A.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Третата и четвъртата (правеща чифт или от еднаква боя) карта не се причислява към ръката и не се използва за определяне на печелившата ръка.

Ръка от една карта: ръка, състояща се само от една карта с възможност за игра. Зачита се най-ниската карта.

Тъй като има четири аса, три от тях не се зачитат и ръката от една карта е просто асо.

Тъй като има четири карти от една боя, три от тях не се броят и ръката от една карта е просто тройка.

В случай на равенство: потът се дели между двете еднакви ръце от една карта.

Как да разберем кой има по-добра покер ръка?

След като научите силата ръцете, ще можете да анализирате ситуациите по-добре и ще знаете кои ръце можете да победите с картите, които държите, а това позволява да намерите оптималния начин да изиграете ръката си.

Обикновено се прилагат следните правила:

 • Един чифт > Висока карта
 • Два чифта > Един чифт
 • Три еднакви > Два чифта
 • Стрейт > Три еднакви
 • Флъш > Стрейт
 • Фул хаус > Флъш
 • Каре > Фул хаус
 • Стрейт флъш > Каре
 • Роял флъш > Стрейт флъш

Как се изчисляват вероятностите за покер ръцете?

Стандартното тесте за покер съдържа 52 карти, което означава общо 2 598 960 възможни ръце от 5 карти. За да изчислите вероятността за ръка с определена сила, обаче, трябва да прецените и по колко различни начина можете да я постигнете.

Примерно, има четири различни начина да направите роял флъш, тъй като има 4 различни бои. Затова математическата вероятност за роял флъш е:  4 ÷ 2 598 960 = 0,00000154.

Допълнителна информация

Роял флъш (асо, поп, дама, вале и десетка от една боя) е най-добрата ръка в много от популярните варианти на покера. Тази ръка е непобедима в системата за силата на „високите” покер ръце.

Роял флъш е най-силният стрейт флъш (пет поредни карти от една боя). Ако двама играчи имат стрейт флъш, печели този, чийто флъш е до по-висока карта.

Както беше обяснено по-горе, според традиционната система за сила на „високите” ръце, те се подреждат в следния ред:

 • Роял флъш
 • Стрейт флъш
 • Каре
 • Фул хаус
 • Флъш
 • Стрейт
 • Три еднакви
 • Два чифта
 • Един чифт
 • Висока карта

Тази система за силата на ръцете се използва в някои от най-популярните покер формати като Холдем и Омаха.

Да преценявате правилно кога да фолднете е едно от най-важните умения в покера, особено в началото на ръката. Важно е да определите какъв потенциал имат скритите ви карти още преди флопа. Колкото по-високи са те, толкова по-силна ръка можете да направите.

Също така, ако са от една боя, това означава по-голяма вероятност да направите флъш. Ако пък са близки по сила, това ще повиши шансовете за стрейт.

След флопа трябва да обмислите фолдване в следните ситуации: ако ръката ви вече не е толкова силна, колкото преди флопа; ако играчите залагат или рейзват с големи суми, а това не е поведение, характерно за тях, или ако имате чифт, но са раздадени две или повече по-високи карти в борда.

Повече информация относно стратегията за игра на покер, включително полезни съвети и тактики, ще намерите тук.

Три аса е най-високата комбинация от три еднакви карти. Три еднакви карти обаче са по-слаба ръка от стрейт, флъш, фул хаус, каре, стрейт флъш и роял флъш.