Покер ръце

В PokerStars предлагаме различни покер варианти, някои от които използват различна сила на ръцете. В Холдем, Омаха, Севън Кард Стъд и Файв Кард Дроу се използва традиционната система за силата на „високите” ръце. При Омаха Хай/Лоу, Раз и Стъд Хай/Лоу се използва системата „Асо дo петица” („Калифорния”) за силата на ниските ръце. 2-7 Сингъл Дроу и 2-7 Трипъл Дроу използват системата „Две до седем” („Канзас Сити”) лоубоу за силата на ниските ръце.

И накрая играта Бадуги използва своя собствена специална система за определяне силата на ръцете. 

Рабирате нещата? Играйте в нашата интерактивна игра в дъното на страницата.

Традиционна сила на „високите ръце”

Стрейт флъш: Пет поредни карти, като всички са от една боя.

Стрейт

В случай на равенство: печели по-високият стрейт флъш.

Най-силният възможен стрейт флъш е известен като роял флъш и се състои от асо, поп, дама, вале и десетка от една боя. Роял флъшът е непобедима ръка.

Каре: Четири еднакви карти и една допълнителна, наречена „кикър”.

Каре

В случай на равенство: печели по-високото каре. В игри с общи карти, когато двамата играчи имат едно и също каре, печели този с по-високата пета карта („кикър”).

Фул хаус: Три еднакви карти и чифт от други две еднакви карти.

Фул хаус

В случай на равенство: печели ръката с по-висока тройка. В игри с общи карти, когато двамата играчи имат еднаква тройка, печели ръката с по-висок чифт към тях.

Флъш: Пет карти от една боя.

Флъш

В случай на равенство: играчът, държащ най-високата карта, печели. Ако е необходимо, се използват втората най-висока, третата, четвъртата и петата, докато се реши кой печели. Ако и петте карти са еднакви по сила, потът се дели. В игрите на покер по принцип боята никога не се използва, за да се реши кой печели.

Стрейт: Пет поредни карти.

Стрейт

В случай на равенство: печели по-високият стрейт.

Забележка: асото може да се използва и за най-ниска карта. Само то може да играе тази роля. A,K,Q,J,T е най-високият (до асо) стрейт; 5,4,3,2,А е най-ниският (до петица) стрейт.

Тройка: Три еднакви и две различни карти.

Три еднакви

В случай на равенство: печели по-високата тройка. В игрите с общи карти, когато двамата играчи имат една и съща тройка, печели този, който има по-висока карта сред другите две.

Два чифта: Две еднакви, заедно с други две еднакви карти и една различна карта.

Два чифта

В случай на равенство: печели по-високият чифт. Ако двамата играчи имат еднакъв висок чифт, се гледа кой държи по-силен нисък чифт. При наличието на два еднакви чифта се гледа кой държи по-висока пета карта.

Един чифт: Две еднакви и три различни карти.

Един чифт

В случай на равенство: печели по-високият чифт. Ако играчите имат еднакви чифтове, печели най-високата от останалите три карти, ако е необходимо – втората и третата най-висока.

Висока карта: Всяка ръка, която не влиза в нито една от категориите по-горе.

Висока карта

В случай на равенство: печели най-високата карта, а ако е необходимо се гледат втората, третата, четвъртата и петата карта.

Сила на ръцете при Асо дo петица лоубоу

Тази система за силата на ниските ръце се използва в традиционните Хай/Лоу игри, като Омаха Хай/Лоу и Стъд Хай/Лоу, както и в Раз – Стъд играта, където са важни само ниските ръце.

Обърнете внимание, че боята е без значение в лоу игрите от Асо до петица. Флъш или стрейт не „разваля” ниска ръка в Асо до петица. Асата са винаги „ниски”, когато се говори за лоу ръка.

Моля обърнете също така внимание, че обозначението на лоу ръцете от пет карти започва с най-високата карта и слиза надолу.

Лоу ръка до петица, или колело: петица, четворка, тройка, двойка и асо.

Лоу ръка до петица (колело):

В случай на равенство: потът се разделя.

Лоу ръка до шестица: всички пет карти без чифт, сред които най-високата е шестица.

Лоу ръка до шестица

В случай на равенство: печели по-ниската втора най-висока карта. Тоест 6,4,3,2,A бие 6,5,4,2,A. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победител.

Лоу ръка до седмица: всички пет карти без чифт, сред които най-високата е седмица.

Лоу ръка до седмица

В случай на равенство: печели по-ниската втора най-висока карта. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победител.

Лоу ръка до осмица: всички пет карти без чифт, сред които най-високата е осмица.

Висока ръка до осмица

В случай на равенство: печели по-ниската втора най-висока карта. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победител.

Лоу ръка до осмица е най-слабата ръка, която се счита лоу (ниска) в Омаха Хай/Лоу и Стъд Хай/Лоу. В Раз обаче такова ограничение няма и най-ниската ръка винаги печели пота, дори да е лоу ръка до деветка, до дама или дори чифт!

Сила на ръцете при двойка до седмица лоубоу

Силата на ръцете в двойка до седмица лоубоу е точно обратната на традиционната система за силата на „високите” ръце. Следователно най-слабата възможна ръка в обичайния покер с „високи” ръце – седем-пет хай от различни бои - е най-силната възможна ръка в две до седем лоубоу игрите („идеално седем” лоу или „колело”).

На практика асото винаги играе като висока карта в Две до седем (следователно, A,5,4,3,2 прави асо хай, а не стрейт). Стрейтове и флъшове намаляват силата на ръката ви в двойка до седмица.

Лоу ръка до седмица: всички пет не поредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е седмица. Най-силната възможна ръка е 7,5,4,3,2, известна още като „колело” или „номер едно”.

Двойка до седмица лоубоу

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Следователно 7,5,4,3,2 бие 7,6,5,3,2 („Седем-пет лоу” е по-силно от „Седем-шест лоу”). Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победител.

Лоу ръка до осмица: всички пет не поредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е осмица.

Лоу ръка до осмица

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победител.

Лоу ръка до деветка: всички пет не поредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е деветка.

Лоу ръка до деветка

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победител.

Лоу ръка до десетка: всички пет не поредни карти без чифт и от различни бои, най-високата от които е десетка.

Лоу ръка до десетка

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата, четвъртата и петата най-висока карта, за да се определи победител.

Забележка:  Няма ограничение кои ръце се считат за лоу в двойка до седмица лоубоу игрите. Посочените по-горе примерни ръце са само част от възможните – най-ниската ръка винаги печели пота в Две до седем, дори да е чифт или по-висока ръка!

Сила на ръцете в Бадуги

Бадуги не използва традиционните системи за сила на ръцете и поради това е нужна известна практика, за да се научите правилно да „разчитате” ръцете. Силата на ръцете в Бадуги е донякъде свързана с тази при Асо до петица. Например в Асо до петица асото винаги е ниска карта. Но за разлика от Асо до петица, тук всяка карта в ръката ви трябва да е от различна боя и различна по сила, за да се брои.

Ръката в Бадуги се състои от четири карти, а не от обичайните пет. Поради това е невъзможно да направите стрейт от пет карти, а четири поредни карти не пречат на ръката ви.

Не забравяйте - ако имате карти от една боя, брои се само една от тях, а ако имате чифтове – само един от тях.

Бадуги: бадуги е всяка ръка, състояща се от четири карти без чифт, всяка от различна боя.

Бадуги

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата или четвъртата карта, за да се определи печелившата ръка.

Ръка от три карти: всяка ръка, състояща се от три карти от различна боя без чифт и четвърта карта, която прави чифт или е от повтаряща се боя. Броят се най-ниските три карти от различна боя без чифт.

Ръка от три карти

Тъй като има чифт, една от четворките не се брои и просто се игнорира, правейки ръката от три карти: 4,2,A.

Тъй като в тази ръка има две купи, едната от тях не се брои и ръката от три карти е 3,2,A.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Ако е необходимо, се гледа третата карта, за да се определи печелившата ръка. Четвъртата (правеща чифт или от повтаряща се боя) карта не се причислява към ръката и не се използва за определяне на печелившата ръка.

Ръка от две карти: всяка ръка, състояща се от две карти от различна боя без чифт и други две, правещи чифт или от повтаряща се боя. Броят се двете най-ниски карти, които не правят чифт и са от различна боя.

Ръка от две карти

Тъй като има два чифта, една карта от всеки чифт не се брои, като ръката от две карти става 5,A.

Ръка от три карти

Тъй като има три купи, две от тях не се броят, като ръката от две карти става 2,A.

В случай на равенство: ръката с по-ниската втора карта печели пота. Третата и четвъртата (правеща чифт или от еднаква боя) карта не се причислява към ръката и не се използва за определяне на печелившата ръка.

Ръка от една карта: ръка, състояща се само от една годна за игра карта. Брои се най-ниската карта.

Ръка от една карта

Тъй като има четири аса, три от тях не се броят и ръката от една карта е просто асо.

Ръка от една карта

Тъй като има четири карти от една боя, три от тях не се броят и ръката от една карта е просто тройка.

В случай на равенство: потът се дели между двете еднакви ръце от една карта.

Готови ли сте да тествате знанията си за силата на покер ръцете? Играйте в нашето ръководство сега.

Покер термини

Dictionary

Покер речникът е вашето ръководство при овладяването на покер жаргона.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.