pokercasino

Куршевел Хай/Лоу

Куршевел Хай/Лоу е вълнуваща игра на покер, произлязла от Омаха Хай/Лоу. Всеки играч в Куршевел Хай/Лоу получава пет лични карти („скрити карти”), които са само за него. Пет общи карти се раздават с лицето нагоре и образуват „борда”. Играчите използват точно две от петте си лични карти в комбинация с точно три от общите карти от борда, за да направят възможно най-добрата покер ръка от пет карти. Потът се разделя между най-добрата „хай” ръка и най-добрата „лоу” ръка. Можете да използвате различни комбинации от двете си скрити карти, за да направите вашата хай и лоу ръка, но във всяка ръка трябва да използвате точно две от личните си карти и три от общите карти - нито повече, нито по-малко. Посетете страницата за покер ръце, за да видите силата на покер ръцете в Куршевел Хай/Лоу.

Куршевел Хай/Лоу се различава от 5 Кард Oмаха Хай/Лоу по това, че първата карта от флопа се раздава с лице нагоре в началото на ръката преди рунда със залози на префлопа.

Куршевел Хай/Лоу се играе с условие „осмица или по-добро”, което означава, че за да се класира една ръка за ниската част от пота, тя трябва да е поне 8-7-6-5-4. Ниските ръце при Куршевел Хай/Лоу се определят по абсолютно същия начин, както и при Омаха Хай/Лоу. Ако няма важаща ниска ръка, високата ръка печели целия пот.

За определяне на ниските ръце в Куршевел Хай/Лоу се използва системата „асо до петица” или „Калифорния”. Стрейтовете и флъшовете не се броят срещу ръката, а асата винаги са ниски, затова възможно най-добрата ръка е „колело”: 5, 4, 3, 2, A. За да ви помогнем да разберете силата на ниските ръце, сме подредили следните примерни важащи ниски ръце (списъкът не е пълен) от най-слабата (№1 рядко ще спечели ниската половина от пота) към най-силната (№10, нътс):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Обърнете внимание, че ниските винаги се определят по сила от най-високата карта надолу. Например ръка № 9 е известна като „Six-low” (ниска ръка с най-висока карта шестица). Ръка №5 е „Seven-low”, а ръка №1 е „Eight-low”. В покер жаргона разграничаваме близките ниски ръце, като слизаме надолу - така ръка №9 ще се нарече „Six-Four low”, което бие ръка №8 - „Six-Five low”.

Запомнете също така, че стрейтовете и флъшовете не се зачитат срещу ниската ви ръка, така че ако направите важаща ниска ръка, която освен това е стрейт или флъш, то това е много силна ръка, защото може да спечели както ниската, така и високата половина от пота. Това се нарича „scoop”.

Видове игри на Куршевел Хай/Лоу

Куршевел Хай/Лоу може да се играе в следните формати:

 • Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит - прилагат се определени лимити за залозите във всяка игра и на всеки рунд залози.
 • Куршевел Хай/Лоу с пот лимит - залозите са ограничени до общия брой чипове в пота.
 • Куршевел Хай/Лоу без лимит - всеки играч може да заложи всякаква сума до всичките си чипове.

Правила при игра на Куршевел Хай/Лоу

В Куршевел Хай/Лоу се използва така нареченият „бутон” или „бутон на дилъра”, който показва кой играч се води формален дилър в текущата игра. Преди да започне играта, играчът непосредствено до бутона в посока на часовниковата стрелка слага „малък блинд” - първият задължителен залог. Играчът след малкия блинд слага „голям блинд”, което обикновено е два пъти размера на малкия блинд, но блиндовете може да се различават в зависимост от залозите и структурата на залагане, която се използва.

В игрите с фиксиран лимит големият блинд е колкото малкия залог, а малкият блинд обикновено е половината от големия блинд, но може и да е по-голям в зависимост от залозите. Например при $2/$4 игра с фиксиран лимит малкият блинд е $1, а големият - $2. Но в игра $15/$30 с фиксиран лимит малкият блинд е $10, а големият е $15.

В игрите с пот лимит и без лимит блиндовете се посочват в наименованието на играта (например при игра $1/$2 Куршевел Хай/Лоу малкият блинд е $1, а големият е $2).

Сега всеки играч получава петте си скрити карти и първата карта от флопа се раздава с лицето нагоре. Залозите продължават по посока на часовниковата стрелка, започвайки с играча след големия блинд.

Преди флопа

След като видят скритите си карти и първата карта от флопа, играчите имат възможността да играят ръката, като колнат или рейзнат големия блинд. Действието започва от играча вляво на големия блинд, като големият блинд се води „жив” залог в този рунд. Този играч може да фолдне, колне или рейзне. Ако например големият блинд е $2, за кол ще са ви необходими също $2, а за рейз - поне $4. След това играта продължава по посока на часовниковата стрелка.

Важно: Структурата на залозите е различна при различните разновидности на играта. Обяснение за залагането в Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит ще откриете надолу.

Залагането продължава на всеки рунд от залози, докато всички активни играчи (които не са фолднали) не сложат равна сума залози в пота.

На флопа

След края на първия рунд от залози на борда се раздават останалите две карти от флопа с лице нагоре. Флопът представлява първите три общи карти, които се раздават с лицето нагоре и са достъпни за всички активни играчи. Залозите започват с първия активен играч след бутона по посока на часовниковата стрелка. Следва нов рунд залози. В Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит всички бетове и рейзове на флопа са кратни на малкия залог (например $2 при $2/$4 игра).

На търна

Когато залозите за флопа приключат, се раздава „търнът” с лице нагоре. Това е четвъртата обща карта в Куршевел Хай/Лоу. Играта започва с играча след бутона (по посока на часовниковата стрелка). Следва нов рунд залози. В Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит всички бетове и рейзове на търна са кратни на големия залог (например $4 при $2/$4 игра).

На ривъра

Когато залозите за търна приключат, се раздава „ривърът” с лице нагоре. Ривърът е петата и последна обща карта в Куршевел Хай/Лоу. Залозите започват с първия активен играч след бутона по посока на часовниковата стрелка. Следва нов рунд със залози.

Показване на картите

Ако има повече от един играч след финалния рунд от залози, последният играч, който е бетнал или рейзнал, показва картите си, освен ако е нямало бетове във финалния рунд. В такъв случай играчът след бутона показва картите си първи. Играчът с най-добра ръка от пет карти за „хай” („Hi”) печели половината пот, а играчът с най-добра ръка от пет карти за „лоу” („Lo”) печели другата половина от пота. Не забравяйте, при всички игри на Куршевел Хай/Лоу трябва да използвате точно две от петте си скрити карти и точно три от картите от борда. В случай на еднакви ръце хай и лоу дяловете от пота се разделят поравно между играчите с най-добрите ръце. Ако никоя ръка не се класира за лоу (тоест никоя ръка не е по-ниска от осмица), най-добрата хай ръка (ръце) получава(т) целия пот.

След като потът бъде присъден, започва нова ръка на Куршевел Хай/Лоу. Бутонът се мести към следващия играч по посока на часовниковата стрелка.

Ако искате да играете турнирен покер, PokerStars предлага и турнири по Куршевел Хай/Лоу.

Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит, с пот лимит и без лимит

Правилата в игрите на Куршевел Хай/Лоу остават същите за игри с фиксиран лимит, без лимит и с пот лимит, като има няколко изключения:

 • Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит

  Залагането при Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит е предварително определено и структурирано по размери. Преди флопа и на флопа всички залози и рейзове са колкото големия блинд. На търна и ривъра размерът на всички бетове и рейзове се удвоява. При Куршевел Хай/Лоу с фиксиран лимит са разрешени до четири залога на играч за всеки рунд залози. Това включва (1) бет, (2) рейз, (3) рирейз и (4) кап (последен рейз).
 • Куршевел Хай/Лоу с пот лимит

  Минималният залог при Куршевел Хай/Лоу с пот лимит е колкото големия блинд, като играчите могат да заложат до размера на пота.

  Минимален рейз: размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния бет или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ бет от $10).

  Максимален рейз: размерът на пота, който представлява общия активен пот плюс всички залози на масата, както и сумата, която активният играч трябва първо да плати, преди да рейзне.

  Пример: ако размерът на пота е $100 и няма предишни залози в даден рунд, играчът, който е на ход, може да заложи максимум $100. След този бет играта продължава със следващия играч по посока на часовниковата стрелка. Той може да фолдне, да колне $100 или да рейзне сума между минимума (още $100) и максимума. Максималният бет в този случай е $400 – рейзващият играч трябва първо да колне $100, с което размерът на пота става $300 и след това да рейзне още $300, правейки бет от общо $400.

  В Куршевел Хай/Лоу с пот лимит няма ограничение (кап) за броя на разрешените рейзове.
 • Куршевел Хай/Лоу без лимит

  Минималният залог при Куршевел Хай/Лоу без лимит е колкото големия блинд, като играчите могат да заложат колкото желаят, максимум до всичките си чипове.

  Минимален рейз: в Куршевел Хай/Лоу без лимит размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ бет от $10).

  Максимален рейз: размерът на вашия стак (всичките ви чипове на масата).

  В Куршевел Хай/Лоу без лимит няма ограничение (кап) за броя на разрешените рейзове.

В софтуера на PokerStars не е възможно да бетнете по-малко от минимума или повече от максимума. Плъзгащата лента и прозорчето за залозите ще ви разрешат да заложите само суми в тези граници.

Научете се да играете Куршевел Хай/Лоу безплатно

Ако никога не сте играли Куршевел Хай/Лоу, ви препоръчваме най-напред да изпробвате тази игра, за да вникнете в нея. Винаги сте добре дошли да играете на нашите безплатни покер маси в PokerStars, за да можете да подобрите уменията си, преди да играете покер с истински пари.

И най-накрая, ако предпочитате да играете други варианти на Хай/Лоу, ви препоръчваме да пробвате 5 Кард Омаха Хай/Лоу или Омаха Хай/Лоу - други много популярни покер игри. И двете игри са добра възможност за малко разнообразие от невероятно популярния Тексас Холдем. Също така и двете са достъпни в нашия раздел с покер турнири.

Освен Куршевел Хай/Лоу, предлагаме и много други варианти на покера. Вижте страницата ни с игри на покер, за да научите повече.