pokercasino

Термини и определения за покер

Action (действие, ход, екшън)

(1) Възможност за действие, да се направи ход. Ако играч не осъзнава, че е негов/нейн ред, дилърът ще каже „Your action” (Вие сте на ход). (2) Залози и рейзове. „Ако трета купа се падне на борда и има много екшън, трябва да предположим, че някой е направил флъш.”

All-in (Ол-ин)

Ситуация, при която играч остава без чипове, когато прави залог или кол. В игри със залози на маса играчът не може да добавя повече пари от джоба си по време на ръка. Ако той/тя остане без чипове, се създава страничен пот, в който въпросният играч не може да участва. Въпреки това, той/тя може да спечели пота, за който е имал/а чипове. Пример: „Горкият Боб. Направи каре срещу големия фул хаус, но беше ол-ин на втория залог.”

Ante (Анте)

Малка част от залога, която се заплаща от всеки играч, за да се събере потът в началото на покер ръката. Повечето игри на Холдем нямат анте; те използват „блиндове”, за да се съберат първоначалните средства в пота.

Backdoor (Бекдор)

Ситуация, в която играч хваща картата на търна и на ривъра, за да завърши дроу ръката си. Например, да предположим, че държите A-7. Флопът е A-6-4. Залагате и залогът ви е колнат. На търна се пада Т, всички чекват, а на ривъра се пада J. Вие имате „бекдор” нът флъш. Вижте също „runner” (рънър).

Bad Beat (Бед бийт)

Ситуация, в която ръка с много малки шансове да спечели побеждава доста по-силна ръка. Обикновено се използва в смисъл, че победителят изобщо не е заслужавал да получи пота, но благодарение на луд късмет е успял да хване единствената карта от тестето, която му е помогнала да го спечели. Няма да ви даваме примери – ще чуете много такива по време на своята кариера в покера.

Bet (Залог)

Първите чипове, поставени в пота на всяка улица. Преди флопа малкият блинд може да се счита за първия залог.

Big Blind (Голям блинд)

По-големият от двата блинда, който обикновено се използва в игри на Холдем. Големият блинд обикновено е пълният залог за първия рунд. Вижте също „blind” (блинд) и „small blind” (малък блинд).

Blank (Празна карта)

Карта от борда, която не променя силата на ръката. Ако флопът е A-J-T, тогава 2 ще се счита за празна карта.

Blind (Блинд)

Задължителен залог (или частичен залог), поставен от един или повече играчи преди раздаването на картите. Обикновено блиндовете се поставят от играчите непосредствено отляво на бутона. Вижте също „live blind” (жив блинд).

Bluff (Блъф)

Да залагате или рейзвате с ръка, която смятате, че е по-слаба от тази на опонента ви, с надеждата да го/я накарате да фолдне по-силната си ръка.

Board (Борд)

Всички общи карти в игра на Холдем – всички карти на флопа, търна и на ривъра. Пример: „Нямаше нито една купа на борда”.

Bottom Pair (Най-ниският чифт)

Чифт с най-ниската карта от флопа. Ако имате A-6, а на флопа се паднат K-T-6, имате най-ниския чифт.

Burn (Изгаряне на карта)

Да се махне най-горната карта от тестето с лицето надолу. Това се прави между всеки рунд със залози, преди да се раздаде следващата обща карта (карти). Това е мярка за сигурност срещу играчи, които могат да разпознаят или да зърнат следващата карта, която ще се раздаде на борда.

Button (Бутон)

Маркерът, показващ (формалния) дилър. Също така назовава играча в позиция на бутона. Пример: „О, бутонът рейзна”.

Buy (Купувам)

(1) Както в израза „buy the pot” (да купи пота). Да блъфирате, да се надявате да „купите” пота, без да ви колнат. (2) Както в израза „buy the button” (да купи бутона). Да заложите или да рейзнете с надеждата играчите между вас и бутона да фолднат и по този начин да ви дадат възможност да действате на последно място в следващите рундове със залози.

Краткият речник е предоставен от „Winning Low Limit Hold'em” от Лий Джоунс.

Call (Кол)

Да сложите в пота сума, която е равна на най-последния бет или рейз. Терминът „see” (виждам) (както в израза „I'll see that bet” (Ще видя този залог)) се счита за разговорен.

Calling Station (Колинг стейшън)

Слаб, пасивен играч, който колва много често, но почти не рейзва и не фолдва. Играта срещу такъв играч е много лесна.

Cap (Кап, ограничение)

Да направите последния рейз, разрешен в даден рунд със залози. Това обикновено е третият или четвъртият рейз. Дилърите в Калифорния обичат да го наричат „Capitola” или „Cappuccino”.

Case (Последната карта)

Последната карта с определена сила в тестето. Пример: „На флопа се паднаха J-8-3; аз държах покет валета, а той имаше покет осмици. Последната осмица се падна на ривъра и той победи моя фул хаус.”

Center Pot (Централен пот)

Първият пот, събран по време на покер ръка, за разлика от един или повече „странични потове”, които се създават, ако един или повече играчи влязат ол-ин. Нарича се също „main pot” (главен пот).

Check (Чек)

1) Да не залагате, като разполагате с опцията да колнете или да рейзнете по-късно в рунда със залози. Това е еквивалентно на нулев залог. (2) „Check” също така на английски означава чип (като чип за покер).

Check-Raise (Чек-рейз)

Да колнете и след това да рейзнете, когато играч след вас направи залог. Обикновено ще чуете хората да казват, че това не е честна или етична игра на покер. Но това не е точно така. Почти всички казина разрешават чек-рейз и това е важна тактика в покера. Тя е особено полезна в игрите на Холдем с нисък лимит, където ви трябва допълнителна сила, за да стесните полето от участници, когато имате най-добрата ръка.

Cold Call (Колд кол)

Когато платите повече от един залог за един ход. Например, да предположим, че първият играч, който е на ход след големия блинд, прави рейз. Сега всеки играч, който е на ход след това, трябва да направи „колд кол” с два залога. Това е различно от колване на единичен залог и след това колване на последващ рейз.

Come Hand (Ръка, която има потенциал да се подобри значително)

Дроу ръка (вероятно термин от игрите на зарове).

Community Cards (Общи карти)

Картите, които се поставят с лицето нагоре в средата на масата за покер и се използват от всички играчи в игри като Холдем и Омаха. Тези карти се наричат също карти от борда или „борд”.

Complete Hand (Завършена ръка)

Ръка, която се определя от всичките пет карти – стрейт, флъш, фул хаус или стрейт флъш.

Connector (Конектор)

Начална ръка в Холдем, при която двете карти са поредни. Примери: K-Q, 7-6.

Counterfeit (Безполезна ръка)

Когато ръката ви става по-слаба, защото се пада карта на борда, която дублира една от вашите скрити карти. Например, имате 8-7, флопът е 9-T-J и вие имате стрейт. На търна се пада 8. Това прави ръката ви почти безполезна.

Crack (Побеждавам)

Да победите ръка, която обикновено е доста силна. Ще чуете това най-често при покет аса: „Тази вечер за трети път ми побеждават покет асата.”

Cripple (Осакатявам)

Както в израза „to cripple the deck” (осакатяване на тестето). Означава да държите повечето или всички карти, които всеки играч би искал да има при текущия борд. Ако имате покет попове и на флопа дойдат още два попа, вие сте „осакатили тестето”.

Dealer (Дилър)

Играчът в игра на покер, който всъщност (или теоретично) раздава картите. Когато присъства професионален дилър (в казино или зала за карти) или автоматичен дилър (онлайн), е необходимо да се идентифицира играчът, който ще раздава картите, защото блиндовете и рундът със залози започват от играча вляво на дилъра. Това се прави с маркер, наречен бутон на дилъра, който се мести около масата в посока на часовниковата стрелка към следващия играч след приключване на всяка отделна ръка.

Dog (Дог)

Съкращение от „underdog”.

Dominated Hand (Доминирана ръка)

Ръка, която почти винаги ще загуби от по-добра ръка на вашия опонент. Например, K-3 се „доминира” от K-Q. С изключение на странни флопове (като 3-3-X, K-3-X), тази ръка обикновено ще загуби от K-Q.

Draw (Дроу, незавършена ръка)

Да играете ръка, която още не е добра, но има потенциал да се подобри, ако се паднат подходящите карти. Пример: „Още не, но се надявам да подобря ръката си.” Използва се и като съществително. Пример: „Трябва да колна, защото имам добър дроу.”

Draw Dead (Мъртва ръка)

Да се опитате да направите ръка, която (дори и да успеете) няма да ви спечели пота. Ако се опитвате да направите флъш и опонентът ви вече има фул хаус, вие имате „мъртва ръка”. Разбира се, това е лоша ситуация.

Краткият речник е предоставен от „Winning Low Limit Hold'em” от Лий Джоунс.

Equity (Стойност)

Вашият „законен” дял от пота. Ако в пота има $80 и вие имате 50% шанс да го спечелите, стойността на ръката ви е $40. Този термин е донякъде нереален, тъй като ще спечелите $80 или $0, но ви дава представа колко можете да „очаквате” да спечелите.

Expectation (Очакване)

(1) Средната сума, която се очаква да получите при дадено отиграване. Например, да предположим, че сте сложили $10 в пот от $50 с дроу ръка, която ще направите в 25% от случаите и която ще спечели всеки път, когато я направите. Три от четири пъти няма да направите своя дроу и ще загубите по $10, което прави общо $30. Четвъртия път ще направите ръката си и ще спечелите $50. Вашата обща печалба от тези четири средни ръце е $50-$30 = $20 или средно по $5 на ръка. Или казано с други думи, плащането на тези $10 е с положително очакване от $5. (2) Сумата, която се очаква да спечелите на масата за покер за определен период от време. Да предположим, че за 100 часа игра спечелите $527. Тогава вашето очакване е $5,27 на час. Разбира се, няма да печелите същата сума всеки час (а в някои часове ще губите), но това е една мярка за очакваните ви печалби.

Extra Blind (Допълнителен блинд)

Блинд, поставен от играч, който току-що се включва в играта, връща се в играта или по друг начин променя позицията си на масата. Вижте също „blind” (блинд) и „post” (поставям).

Family Pot (Семеен пот)

Пот, в който всички (или почти всички) играчи колват преди флопа.

Fast (Бързо, бърза игра)

Както в израза „play fast” (играйте бързо). Да играете ръката агресивно, като бетвате и рейзвате колкото е възможно повече. Пример: „Когато направите сет на флопа, но има възможност за флъш дроу, трябва да играете ръката си бързо.”

Favourite (Фаворит)

Ръка в покера, която е статистическият фаворит да победи.

Flop (Флоп)

Първите три общи карти, които се раздават заедно с лицето нагоре.

Fold (Фолд)

Да се откажете от всички шансове да спечелите текущия пот в игра на покер. Да хвърлите ръката си, вместо да направите кол или рейз.

Foul (Фал, грешка)

Ръка, която не може да бъде играна поради една или друга причина. Играчът с такава ръка не може да претендира за дял от пота. Пример: „Той имаше три карти след флопа и дилърът обяви ръката му за фал.”

Free Card (Безплатна карта)

Карта на търна или на ривъра, за която не трябва да колвате залог заради отиграването на ръката преди вас (или заради вашата репутация пред другите играчи). Нека приемем, че вие сте на бутона и сте рейнали с флъш дроу. На търна вашият опонент може да чекне. Ако сте направили флъша си на търна, можете да бетнете. Ако не сте, можете и вие да чекнете и така да видите картата на ривъра „безплатно”.

Free Roll (Фрийрол)

Ситуация, в която един играч има преимущество да спечели целия пот, дори и в момента да има еднаква по сила ръка с друг играч. Например, да предположим, че имате A-Q спатия, а опонентът ви държи A-Q купа. Флопът е Q-5-2, две от които са спатии. В момента имате равни шансове с опонента си, но вие имате „фрийрол”, защото можете да спечелите целия пот, а опонентът ви не може. Ако не се падне спатия, ще разделите пота с опонента си, но ако се падне спатия, ще спечелите целия пот.

Gutshot Straight (Гътшот стрейт, вътрешен стейт)

Стрейт, който е запълнен „вътре”. Ако имате 9-8, флопът е 7-5-2, а на търна се падне 6, ще направите гътшот стрейт.

Heads Up (Хедс-ъп)

Пот, за който се състезават само двама играчи. Пример: „До търна играта се превърна в хедс-ъп.”

Hit (Хит, удрям)

Както в израза „the flop hit me” (ударих флопа), което означава, че на флопа се падат карти, които помагат да направите ръката си. Ако имате A-K, а на флопа се паднат K-7-2, тогава сте ударили флопа.

Hole Cards (Скрити карти)

Картите, които се раздават с лицето надолу на играч – най-често се използва за назоваване на първите две карти на играчите на Холдем и първите четири карти на играчите на Омаха.

House (Зала)

Организацията, която управлява играта. Пример: „$2-та долара, които заложи на бутона, отиват за залата.”

Implied Odds (Имплайд одс)

Пот одс, които не съществуват към момента, но могат да бъдат включени във вашите изчисления поради залози, които очаквате да спечелите, ако направите ръката си. Например, можете да колнете с флъш дроу на търна, въпреки че флопът не ви предлага одс от 4:1 (вашият шанс да направите флъш), тъй като сте сигурни, че можете да спечелите залог от опонента си на ривъра, ако направите флъш.

Inside Straight Draw (Вътрешен стрейт дроу)

Да се надявате да получите карта с определена сила, за да направите стрейт. Например, играч държи 9-5 при борд от 2-7-6, той/тя може да направи стрейт, ако се падне осмица. Това се нарича още gutshot straight draw (гътшот стрейт дроу).

Краткият речник е предоставен от „Winning Low Limit Hold'em” от Лий Джоунс.

Jackpot (Джакпот)

Специален бонус, който се изплаща на играча, загубил ръката, ако е държал/а много добри карти. При Холдем ръката, която е победена, обикновено е фул хаус с три аса или по-добра. В някои големи клубове за карти в южна Калифорния джакпотите могат да надвишават $50 000. Джакпотът се финансира от парите, взети от играта като част от рейка.

Kicker (Кикър)

Карта, която не е направила чифт и която се използва за определяне на победителя при приблизително еднакви ръце. Например, да предположим, че имате A-K, а опонентът ви държи A-Q. Ако на флопа се падне асо, и двамата ще имате чифт аса, но вие имате поп кикър. Кикърите са изключително важни в игрите на Холдем.

Live Blind (Жив блинд)

Задължителен залог, поставен от един или повече играчи преди раздаването на картите. Тук „live” (жив) означава, че тези играчи все още имат опцията да направят рейз, когато са отново на ход.

Maniac (Маниак)

Играч, които прави хиперагресивни рейзове, залози и блъфове. Истинският маниак не е добър играч, а просто поема много рискове. Въпреки това, играч, който от време на време се проявява като маниак и обърква опонентите си, е доста опасен.

Muck (Фолднати карти, скривам карта)

Купът с фолднати и изгорени карти пред дилъра. Пример: „Ръката му докосна купа с фолднати карти и дилърът я обяви за фолдната, въпреки че човекът искаше картите си обратно.” Използва се и като глагол. Пример: „Той нямаше никакви аути, затова скри ръката си.”

No Limit (Без лимит)

Версия в покера, при която играч може да заложи всякакъв брой чипове (до броя, който има пред себе си), когато е негов/нейн ред за действие. Тази игра е много по-различна от игрите на покер с фиксиран лимит.

Nuts (Нътс)

Възможно най-добрата ръка при падналия се борд. Ако бордът е K-J-T-4-2 с три купи, тогава A-X купа е нътс (където Х представлява карта с всякаква сила). Понякога ще чувате терминът да се използва за назоваване на възможно най-добрата ръка в определена категория, въпреки че това не е напълно правилно. В примера по-горе играч с A-Q може да каже, че има „нът стрейт”.

Offsuit (От различни бои)

Начална ръка в Холдем с две карти от различни бои.

One-Gap (Уан-гап)

Начална ръка в Холдем с две карти, които са през един ранг по сила. Примери: J-9 от една боя, 6-4.

Open-Ended Straight Draw (Отворен стрейт дроу)

Да се надявате да получите една от две карти с определена сила, за да направите стрейт. Например, играч държи 9-8 при борд от 2-7-6, той/тя може да направи стрейт, ако се падне или десетка (6-7-8-9-T), или петица (5-6-7-8-9). Това се нарича още „up-and-down straight draw” (ъп енд даун стрейт дроу).

Out (Аут)

Карта, която ще направи ръката ви печеливша. Обикновено се използва в множествено число. Пример: „Ще направя флъш с всяка пика, така че имам девет аута.”

Outrun (Аутрънва/побеждава)

Да победите. Пример: „Сюзън победи моя сет, когато на ривъра се падна карта, с която направи флъш.”

Overcall (Оувъркол)

Да колнете залог, който един или повече играчи вече са колнали.

Overcard (Оувъркарта, по-висока карта)

Ако имате карта, която е по-висока от която и да е карта на борда. Например, ако имате A-Q и на флопа се паднат, J-7-3, нямате чифт, но имате две оувъркарти.

Overpair (Оувърпеър, чифт карти, по-високи от борда)

Покет чифт, който е по-висок от която и да е карта на флопа. Ако имате Q-Q, а на флопа се паднат J-8-3, имате оувърпеър.

Краткият речник е предоставен от „Winning Low Limit Hold'em” от Лий Джоунс.

Pay Off (Изплащам се, колвам)

Да колнете залог, когато изглежда, че не можете да победите ръката на играча, направил залога, но потът е толкова голям, че си заслужава да колнете. Пример: „Той се държеше сякаш е направил флъш, но аз имах топ сет, затова колнах залога му.”

Play the Board (Игра с картите на борда)

Да покажете ръка в Холдем, която не прави по-добра комбинация от картите, показани на борда. Например, ако имате 2-2, бордът е 4-4-9-9-A (няма възможност за флъш), тогава трябва да „играете с картите на борда”: най-добрата ръка, която можете да направите, не използва нито една от скритите ви карти. Обърнете внимание, че ако играете с картите на борда, най-добрият изход от играта е да разделите пота с останалите играчи.

Pocket (Покет, карти в джоба)

Картите, които само вие може да видите. Например „той имаше покет шестици” (чифт шестици) или „Имах асо-поп в джоба”. Вижте също „hole cards” (скрити карти).

Pocket Pair (Покет чифт)

Начална ръка в Холдем с две карти, които са еднакви по сила и образуват чифт. Пример: „Паднаха ми се силни покет чифтове седем пъти през първия час. Какво още мога да искам?”.

Post (Поставям)

Да поставите залог на блинда – обикновено се изисква, когато сядате за първи път в игра на карти. Също така може да се наложи да поставите блинд, ако смените позицията си на масата по начин, който ви отдалечава от блиндовете. Например, играч напуска едно място на маса и заема друго по начин, който го/я поставя по-далеч от блиндовете. Той/тя трябва да плати допълнителен блинд, за да получи карти. Вижте също „extra blind” (допълнителен блинд).

Pot Limit (Пот лимит)

Версия в покера, при която играч може да заложи до сумата в пота, когато е негов/нейн ред за действие. Подобно на игрите без лимит, тази игра е много по-различна от игрите на покер с фиксиран лимит.

Pot Odds (Пот одс)

Сумата пари в пота в сравнение със сумата, която трябва да поставите в пота, за да продължите игра. Например, да предположим, че в пота има $60. Някой залага $6 и сега в пота има $66. Ще трябва да платите $6 за кол, затова вашите пот одс са 11:1. Ако шансът ви да държите най-добрата ръка е поне 1 от 12, трябва да колнете. Пот одс също важат и за дроу ръце. Например, да предположим, че имате дроу за нът флъш и остава една карта, която да бъде раздадена. В този случай имате шансове 4:1 да направите флъш. Ако трябва да платите $8, за да направите кол, в пота трябва да има около $32 (включително и с най-последния залог), за да оправдаете кола си.

Price (Цена)

Вашите пот одс за дроу или кол. Пример: „Потът предлагаше твърде висока цена, затова останах в игра с моя гътшот стрейт дроу.”

Protect (Защитавам)

(1) Да държите ръката си или чип върху вашите карти. Това гарантира, че те няма да се смесят с изхвърлените карти или да бъдат изхвърлени по погрешка от дилъра. (2) Да инвестирате повече пари в пота, така че парите, които сте заплатили за блиндове, не са били напразно. Пример: „Той винаги защитава блиндовете си, независимо колко са лоши картите му.”

Quads (Каре)

Четири еднакви карти.

Ragged (Безопасен)

Флоп (или борд), който изглежда, че не помага особено на никого. Например, флоп от J-6-2 изглежда безопасен.

Rainbow (Дъга)

Флоп, който включва три различни бои, и затова на търна не може да се направи флъш. Това може да означава още пълен борд от пет карти, в който няма повече от две карти от една боя, така че не е възможно да се направи флъш.

Raise (Рейз)

Да увеличите размера на текущия залог.

Rake (Рейк)

Сумата, която дилърът взима от всеки пот. Това е приходът на игралната зала.

Rank (Сила)

Числовата стойност на дадена карта (за разлика от боята). Пример: „вале”, „седмица”.

Represent (Представям)

Да играете така, сякаш държите определена ръка. Например, ако сте рейзнали преди флопа и след това рейзнете още един път, когато флопът е висока карта асо, „представяте” пред останалите играчи, че държите поне асо с добър кикър.

Ring Game (Кеш игра, обикновена игра)

Обикновена игра на покер за разлика от турнир. Също така се нарича и „live” (жива) игра, тъй като в играта се използват реални пари вместо чипове, както е в турнирите.

River (Ривър)

Петата и последна обща карта. Поставя се само една с лицето нагоре. Известна е още като „fifth street” (пета улица). Метафори, включващи ривъра, са някои от най-ценните клишета в покера. Например „He drowned in the river” (буквално, Той се удави в реката (в случая тук „ривъра”)).

Rock (Скала)

Играч, който играе много тайт и не много изобретателно. Този играч рейзва само с най-добрите ръце. Истинският играч-скала е много лесно предвидим: ако рейзне на ривъра, можете да изхвърлите всички други карти освен нътс.

Runner (Рънър)

Най-често се използва „runner-runner” (рънър-рънър) и описва ръка, която е направена едва когато са се паднали нужните карти на търна и на ривъра. Пример: „Той направи рънър-рънър флъш и победи моя трипс.” Вижте също „backdoor” (бекдор).

Краткият речник е предоставен от „Winning Low Limit Hold'em” от Лий Джоунс.

Scare Card (Опасна карта)

Карта, която лесно може да превърне най-добрата ръка в лоша. Ако имате T-8 и на флопа се паднат Q-J-9, почти със сигурност имате най-добрата ръка. Въпреки това, T на търна ще бъде много опасна карта, тъй като почти гарантира, че на този етап сте победени.

Second Pair (Втори чифт)

Чифт с втората най-висока карта на флопа. Ако имате A-T, а на флопа се паднат K-T-6, имате втори чифт. Вижте също „top pair” (топ чифт).

Sell (Продавам)

Както в израза „sell a hand” (продавам ръка). В игра със спред лимит това означава да заложите по-малко от максималния залог, когато имате много силна ръка, с надеждата играчите да колнат (за разлика от случая, в който те не биха колнали максималния залог).

Semi-Bluff (Полублъф)

Мощна концепция, дискутирана за първи път от Дейвид Склански. Това е залог или рейз, който се надявате да не бъде колнат, но имате някои аутове, ако това стане. Полублъфът може да бъде правилната стратегия, когато залагането за стойност не е, чистият блъф също не е, но комбинацията от двете може да бъде игра с положително очакване. Например, имате K-Q и флопът е T-5 -J. Ако заложите тук, това ще бъде полублъф. Най-вероятно нямате най-добрата ръка и искате да накарате опонентите си да фолднат веднага. Въпреки това, ако някой колне, все още имате възможност да подобрите ръката си.

Set (Сет)

Три еднакви карти, когато държите две еднакви в ръката си, а третата е на борда.

Short Stack (Малък стак)

Броят чипове, който не е много голям в сравнение с този на останалите играчи на масата. Ако имате $10 пред себе си и всички останали на масата имат над $100, играете с малък стак.

Showdown (Шоудаун)

Моментът, когато всички останали играчи в ръката обръщат своите карти с лицето нагоре и се определя най-добрата ръка – например, след като приключи четвъртият рунд със залози. Разбира се, ако финален бет не бъде колнат, тогава няма шоудаун.

Side Pot (Сайд пот, страничен пот)

Пот, към който даден играч няма интерес, защото няма достатъчно чипове. Пример: Ал бетва $6, Бен колва $6, плаща и Карл, но той има останали само $2. Създава се страничен пот от $8, който може да бъде спечелен от Ал или Бен, но не и от Карл. От друга страна, Карл може да спечели парите, които са в първоначалния или централния пот.

Slow Play (Бавна игра)

Да играете силна ръка бавно, така че да задържите повече опоненти в пота.

Small Blind (Малък блинд)

По-големият от двата блинда, който обикновено се използва в игри на Холдем. Обикновено малкият блинд е една-трета до две-трети от залога на първия рунд. Вижте също „big blind” (голям блинд) и „blind” (блинд).

Smooth Call (Само кол)

Да колнете, да платите. Често предполага бавна игра на силна ръка. Пример: „Ударих нът флъш на флопа, но само колнах, когато играчът пред мен бетна, за да не изплаша никого.”

Split Pot (Сплит пот, разделен пот)

Пот, който се поделя между двама или повече играчи, които държат еднакви по сила ръце.

Split Two Pair (Два отделни чифта)

Ръка с два чифта, в която всяка от вашите карти се появява и на борда. Например, имате T-9 и флопът е T-9-5, тогава имате два отделни чифта. Това е различно от два чифта, където на борда има чифт. Например, имате T-9, а флопът е 9-5-5.

Spread limit (Спред лимит)

Структура на залозите, при която играч може да заложи дадена сума в определени граници на всеки рунд със залози. Типична структура при спред лимит е $2-$6, където играч може да заложи между $2 и $6 на всеки рунд със залози.

Straddle (Страдъл)

Допълнителен блинд по желание, който се плаща обикновено от играча вляво на големия блинд и е равен на два пъти големия блинд. Това фактически е рейз и принуждава играчите, които искат да участват, да заплатят два залога. Също така, играчът, който прави „страдъл”, действа последен преди флопа и може да направи „re-raise” (ри-рейз).

String Bet (Стринг бет)

Залог (по-често рейз), при който играч не поставя всички необходими чипове за рейза в пота с едно движение. Ако не е обявил/а рейза на глас, въпросният играч може да бъде принуден/а да се откаже от рейза и просто да колне. Това предотвратява неетичната игра, при която играчът плаща достатъчно чипове за кол, вижда ефектът, което това действие предизвиква, и след това прави евентуален рейз.

Structured (Структурирана)

Обикновено се прилага по отношение на определена структура на залагане в игри на покер. Типичната дефиниция за структурирана игра на Холдем е фиксирана сума за залози и рейзове преди флопа и на флопа, и след това два пъти тази сума на търна и ривъра. Например, при игра на Холдем със структура $2-$4 залозите и рейзовете са на стойност $2 преди флопа и на флопа; на търна и на ривъра залозите и рейзовете са $4.

Suited (От една боя)

Начална ръка в Холдем, при която двете карти са от една боя. Пример: „Трябваше да играя J-3, защото бяха от една боя.”

Краткият речник е предоставен от „Winning Low Limit Hold'em” от Лий Джоунс.

Table Stakes (Залози на масата)

Правило в игрите на покер, което означава, че играч не може да добавя пари от джоба си по време на ръка. Той/тя може да инвестира сумата, която е пред него/нея в текущия пот. Ако той/тя остане без чипове по време на ръката, се създава страничен пот, в който въпросният играч не може да участва. Всички игри на покер в казината се играят със залози на масата. Определението понякога включва правилото, според което играч не може да премахва чипове от масата по време на игра. Докато това правило може да не се отнася до „залозите на масата”, то се прилага почти универсално в обществените зали за покер.

Tell (Издаване)

Действие или загатване, с което играч неволно издава силата на ръката си, какво би могъл/могла да направи след това и т.н. На английски може да произлиза от думата „telegraph” или от очевидната употреба на глагола „tells” (казва), с което „(по)казвате” какво ще направите, преди да го направите.

Tilt (Тилт)

Да играете необуздано или безразсъдно. Играч е „on tilt” (в тилт), ако не играе достатъчно добре за уменията си, играе твърде много ръце, опитва безумни блъфове, рейзва с лоши ръце и т.н.

Time (Време)

(1) Молба от играч да се спре играта, докато реши как ще действа. Например, „Време, моля!”. Ако играчът не помоли за време и до него/нея има значителен брой действия, дилърът може да обяви, че играчът е фолднал/а. (2) Сумата пари, събрани на бутона или на всеки половин час от залата за карти. Това е още един начин залата да направи пари (вижте „rake” (рейк)).

Toke (бакшиш)

Малка сума пари (обикновено $0,50 или $1), която победителят в пота дава на дилъра. Много често бакшишите представляват по-голяма част от прихода на дилъра.

Top Pair (Топ чифт)

Чифт с най-високата карта от флопа. Ако имате A-Q, а на флопа се паднат Q-T-6, имате топ чифт. Вижте също „second pair” (втори чифт).

Top Set (Топ сет)

Най-високият възможен трипс. Например, държите T-T и на флопа се падат T-8-9. Тогава удряте топ сет на флопа.

Top Two (Най-добрите два чифта)

Два чифта, направени с двете ви скрити карти и двете най-високи карти на борда.

Top and Bottom (Най-висок и най-нисък чифт)

Два чифта, направени с дветете ви скрити карти, най-високата и най-ниската карта на борда.

Trips (Трипс)

Три еднакви карти.

Turn (Търн)

Четвъртата обща карта. Раздава се само една с лицето нагоре. Известна е още като „fourth street” (четвърта улица).

Under the Gun (На прицел)

Позицията на играча, който действа първи в даден рунд със залози. Например, ако сте в позиция отляво на големия блинд, вие сте на прицел преди флопа.

Underdog (Ъндърдог)

Човек или ръка, която не е математически фаворит да спечели пота. Например, ако с флопа имате четири карти за флъш, не сте съвсем ъндърдог 2:1 да направите своя флъш до ривъра (т.е. имате шанс 1 от 3 да направите флъш). Вижте също „dog” (дог).

Value (Стойност)

Както в израза „bet for value” (залагане за стойност). Това означава, че бихте искали опонентите ви да колнат вашия залог (за разлика от блъфа). Като цяло това е така, защото имате най-добрата ръка. Това обаче може също да означава дроу с положителна очаквана печалба, при условие че достатъчно играчи колнат.

Variance (Колебания)

Мярка за положителните и отрицателните периоди, през които преминава вашият банкрол. Колебанията не са задължителна мярка за качеството на вашата игра. Въпреки това, колкото по-големи са колебанията, толкова по-големи разлики ще виждате в банкрола си.

Краткият речник е предоставен от „Winning Low Limit Hold'em” от Лий Джоунс.