pokercasino

5 Кард Омаха

5 Кард Омаха е вълнуваща игра на покер, произлязла от Омаха. При нея всеки играч получава пет карти лично за себе си, известни като „скрити карти”, които вижда само той. Пет общи карти се раздават с лицето нагоре и образуват „борда”. Във 5 Кард Омаха всички играчи използват точно три от общите карти, заедно с точно две от скритите си карти, за да направят най-добрата покер ръка от пет карти. Нито повече, нито по-малко. Посетете страницата за покер ръце, за да видите силата на ръцете в Омаха.

Видове покер игри на 5 Кард Омаха

 • 5 Кард Омаха с пот лимит – всеки играч може да заложи до размера на пота (например $100 в пот от $100). Това е най-популярният вариант на 5 Кард Омаха.
 • 5 Кард Омаха без лимит – всеки играч може да заложи всякаква сума до всичките си чипове.

Как се играе 5 Кард Омаха

Във 5 Кард Омаха с пот лимит блиндовете се посочват в наименованието на играта (например при $1/$2 5 Кард Омаха с пот лимит малкият блинд е $1, а големият е $2). Ако искате да играете турнирен покер, PokerStars предлага и турнири по 5 Кард Омаха.

Всеки играч получава пет скрити карти и залозите продължават по посока на часовниковата стрелка, започвайки с играча след големия блинд.

Преди флопа

След като видят скритите си карти, играчите имат възможността да играят ръката, като колнат или рейзнат големия блинд. Действието започва от играча вляво на големия блинд, като големият блинд се води „жив” залог в този рунд. Този играч може да фолдне, колне или рейзне. Ако например големият блинд е $2, за кол ще са ви необходими също $2, а за рейз – поне $4. След това играта продължава по посока на часовниковата стрелка.

Залагането продължава на всеки рунд от залози, докато всички активни играчи (които не са фолднали) не сложат равна сума залози в пота.

На флопа

След края на първия рунд от залози на борда се раздава „флопът” с лице нагоре. Флопът представлява първите три общи карти, които се раздават с лицето нагоре и са достъпни за всички активни играчи. Играта започва с играча след бутона (по посока на часовниковата стрелка). Следва нов рунд залози.

На търна

Когато залозите за флопа приключат, се раздава „търнът” с лице нагоре. Това е четвъртата обща карта във 5 Кард Омаха. Играта започва с играча след бутона (по посока на часовниковата стрелка). Следва нов рунд залози.

На ривъра

Когато залозите за търна приключат, се раздава „ривърът” с лице нагоре. Ривърът е петата и последна обща карта във 5 Кард Омаха. Залозите започват с първия активен играч след бутона по посока на часовниковата стрелка. Следва последен рунд залози.

Показване на картите

Ако има повече от един играч след финалния рунд от залози, последният играч, който е заложил или рейзнал, показва картите си, освен ако е нямало залози във финалния рунд. В такъв случай играчът след бутона показва картите си първи. Играчът с най-добра покер ръка от пет карти печели пота. Не забравяйте: в игрите на 5 Кард Омаха трябва да използвате точно две от скритите си пет карти и точно три от картите от борда. В случай на еднакви ръце потът се разделя поравно между играчите с най-добрите ръце.

След като потът бъде присъден, започва нова ръка на 5 Кард Омаха. Бутонът се мести към следващия играч по посока на часовниковата стрелка.

5 Кард Омаха с пот лимит и без лимит

Правилата за 5 Кард Омаха си остават същите за игри с пот лимит и без лимит, като има няколко изключения:

 • 5 Кард Омаха с пот лимит

  Минималният бет във 5 Кард Омаха с пот лимит е в същия размер като големия блинд, но играчите могат винаги да заложат до размера на пота.

  Минимален рейз: размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ бет от $10).

  Максимален рейз: размерът на пота, който представлява общият активен пот плюс всички залози на масата, както и сумата, която активният играч трябва първо да плати, преди да рейзне.

  Пример: ако размерът на пота е $100 и няма предишни залози в даден рунд, играчът, който е на ход, може да заложи максимум $100. След този залог играта продължава със следващия играч по посока на часовниковата стрелка. Той може да фолдне, да колне $100 или да рейзне сума между минимума (още $100) и максимума. Максималният залог в този случай е $400 – рейзващият играч трябва първо да колне $100, с което размерът на пота става $300, и след това да рейзне още $300, правейки залог от общо $400.

  Във 5 Кард Омаха с пот лимит няма ограничение (кап) за броя на разрешените рейзове.

 • 5 Кард Омаха без лимит

  Минималният залог при 5 Кард Омаха без лимит е колкото големия блинд, като играчите могат да заложат колкото желаят, максимум до всичките си чипове.

  Минимален рейз: във 5 Кард Омаха без лимит размерът на рейза трябва да бъде не по-малък от размера на предишния залог или рейз в същия рунд. Например, ако първият играч бетне $5, тогава вторият играч трябва да рейзне минимум още $5 (общ бет от $10).

  Максимален рейз: размерът на вашия стак (всичките ви чипове на масата).

  Във 5 Кард Омаха без лимит няма ограничение (кап) за броя на разрешените рейзове.

В софтуера на PokerStars не е възможно да заложите по-малко от минимума или повече от максимума. Плъзгащата лента и прозорчето за залозите ще ви разрешат да заложите само суми в тези граници.

5 Кард Омаха Хай/Лоу (известна още като 5 Кард Омаха 8 или по-добро, 5 Кард Омаха 8 или 5 Кард Омаха/8)

Освен Омаха в PokerStars се предлага и популярният вариант 5 Кард Омаха Хай/Лоу. В тази версия на Омаха потът се дели между най-високите и най-ниските покер ръце, което значително променя усещането в играта.

Научете се да играете 5 Кард Омаха безплатно

Ако искате да се научите да играете Омаха, тогава изтеглете софтуера на PokerStars и се присъединете към безплатните игри на покер, за да се състезавате с други играчи онлайн. За разлика от игрите с истински пари, тук не рискувате нищо и имате възможност спокойно да научите всички правила на 5 Кард Омаха.

Освен 5 Кард Омаха, предлагаме и много други варианти на покера. Вижте страницата ни с игри на покер, за да научите повече.