pokercasino

Рейк на масите за покер

По-надолу е посочен рейкът за всички игри, които предлагаме. Не взимаме рейк, ако ръката приключи в първия рунд на залагане (преди флопа при Холдем и Омаха, преди четвърта улица във вариантите на Стъд или преди дроу във вариантите на Дроу).

Смесените игри на HORSE включват само игри с фиксиран лимит и затова рейкът се взима съгласно структурите за фиксиран лимит.

Предлагаме смесени игри, които имат части с фиксиран лимит и други части без лимит и/или с пот лимит. От изиграните на тези маси ръце се взима рейк според типа игра, която се играе в конкретната ръка.

Предлагаме също така богат избор от специални варианти на игрите на покер – вижте тук за информация във връзка с рейка в тези игри.

„Брой играчи” по-долу означава играчите, които са получили карти във въпросната ръка, а не онези, които са седнали на масата.

Таблиците по-долу също посочват рейка, както за редовните кеш игри, така и за масите със Zoom.

Рейк – истински процент

Рейкът при кеш игрите се изчислява като истински процент с метода за „закръгляне до най-близкото цяло число” (на английски език).

Рейк във валути, различни от USD

Ограничението при масите с игрите, различни от USD, подлежи на преглед всеки три месеца и може да бъде променено поради поради колебания в обменните курсове.

Кеш игри в щатски долари

Без лимит и с пот лимит* †

Залози% рейкМакс. рейк при 2 играчиМакс. рейк при 3-4 играчиМакс. рейк при 5+ играчи
$0,01/$0,025,00%$1,00$1,00$1,00
$0,02/$0,055,00%$1,00$1,00$1,00
$0,05/$0,105,00%$1,00$1,00$1,00
$0,10/$0,254,50%$0,50$1,00$2,00
$0,25/$0,505,00%$0,75$0,75$2,00
$0,50/$15,00%$1,00$1,00$2,50
$1/$25,00%$1,25$1,25$2,75
$2/$45,00%$1,50$1,50$3,00
$2,50/$55,00%$1,50$1,50$3,00
$3/$65,00%$1,50$1,50$3,50
$5/$104,50%$1,50$1,50$3,00
$10/$204,50%$1,75$1,75$3,00
$25/$504,50%$2,25$2,00$3,00
$50/$1004,50%$2,50$3,00$5,00
$100/$200 и нагоре4,50%$3,00$5,00$5,00

* С изключение на Омаха без лимит и с пот лимит и на Омаха Хай/Лоу с микрозалози

† С изключение на Zoom игри по Холдем без лимит с микрозалози

Омаха без лимит и с пот лимит и Омаха Хай/Лоу с микрозалози.

Залози% рейкМакс. рейк при 2 играчиМакс. рейк при 3-4 играчиМакс. рейк при 5+ играчи
$0,01/$0,023,30%$0,30$0,30$0,30
$0,02/$0,053,90%$0,50$0,50$1,00
$0,05/$0,104,25%$0,50$1,00$1,50
$0,10/$0,254,25%$0,50$1,00$2,00

Zoom игри по Холдем без лимит с микрозалози

Залози% рейкМакс. рейк при 2 играчиМакс. рейк при 3-4 играчиМакс. рейк при 5+ играчи
$0,01/$0,023,50%$0,30$0,30$0,30
$0,02/$0,054,15%$0,50$0,50$1,00
$0,05/$0,104,50%$0,50$1,00$1,50

Фиксиран лимит

Залози2 играчи  
% / Макс. рейк
3-4 играчи 
% / Макс. рейк
5+ играчи 
% / Макс. рейк
$0,02/$0,04 4,5% / $0,01 4,5% / $0,01 4,5% / $0,01
$0,04/$0,08 до $0,05/$0,10 4,5% / $0,04 4,5% / $0,04 4,5% / $0,04
$0,10/$0,20 4,5% / $0,10 4,5% / $0,10 4,5% / $0,10
$0,25/$0,50 4,5% / $0,16 4,5% / $0,16 4,5% / $0,16
$0,50/$1 4,5% / $0,40 4,5% / $0,40 4,5% / $0,40
$1/$2 2,0% / $0,50 3,0% / $0,70 4,0% / $0,80
$2/$4 2,0% / $0,50 3,0% / $0,70 3,0% / $1,25
$3/$6 до $5/$10 2,0% / $0,50 3,0% / $2,00 3,0% / $3,00
$10/$20 2,0% / $0,50 2,5% / $2,00 2,5% / $3,00
$15/$30 2,0% / $1,00 2,0% / $2,00 2,0% / $3,00
$20/$40 до $100/$200 1,0% / $1,00 1,0% / $2,00 1,0% / $3,00
$150/$300 и нагоре 1,0% / $2,00 1,0% / $5,00 1,0% / $5,00

Игри в евро

Без лимит и с пот лимит*

Залози% рейкМакс. рейк при 2 играчиМакс. рейк при 3-4 играчиМакс. рейк при 5+ играчи
€0,01/€0,02 3,50% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 4,15% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,50% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,50% €0,50 €0,75 €1,50
€0,25/€0,50 5,0% €0,70 €0,70 €1,80
€0,50/€1 5,0% €0,90 €0,90 €2,25
€1/€2 5,0% €1,15 €1,15 €2,50
€2/€4 5,0% €1,35 €1,35 €2,75
€2,5/€5 5,0% €1,35 €1,35 €2,75
€3/€6 5,0% €1,35 €1,35 €3,20
€5/€10 4,5% €1,35 €1,35 €2,75

*С изключение на Омаха без лимит и с пот лимит и на Омаха Хай/Лоу с микрозалози

Омаха без лимит и с пот лимит и Омаха Хай/Лоу с микрозалози

Залози% рейкМакс. рейк при 2 играчиМакс. рейк при 3-4 играчиМакс. рейк при 5+ играчи
€0,01/€0,02 3,30% €0,25 €0,25 €0,25
€0,02/€0,05 3,90% €0,50 €0,50 €0,75
€0,05/€0,10 4,25% €0,50 €0,75 €1,25
€0,10/€0,25 4,25% €0,50 €0,75 €1,50

Игри в британски лири

Без лимит и с пот лимит

Залози% рейкМакс. рейк при 2 играчиМакс. рейк при 3-4 играчиМакс. рейк при 5+ играчи
£0,01/£0,02 3,50% £0,20 £0,20 £0,20
£0,02/£0,05 4,15% £0,30 £0,30 £0,60
£0,05/£0,10 4,50% £0,30 £0,60 £1,00
£0,10/£0,25 4,50% £0,30 £0,60 £1,25
£0,25/£0,50 5,0% £0,50 £0,50 £1,40
£0,50/£1 5,0% £0,70 £0,70 £1,40
£1/£2 5,0% £0,90 £0,90 £1,95