pokercasino

Повторно разбъркване на тестето

В дроу игрите, особено тези с няколко тегления, като 2-7 Трипъл Дроу и Бадуги, е възможно да са необходими повече карти, отколкото има в колодата (картите от тестето, които все още не са използвани). Ако първоначалното тесте от 52 карти не е достатъчно, за да може дилърът да даде броя на исканите от активния играч карти, останалите карти в колодата и всички карти, които са били изхвърлени от играчите (включително тези, изхвърлени от другите играчи в текущия рунд с теглене), се разбъркват заедно, за да направят нова колода. От този момент играта продължава с новата колода. В зависимост от играта са възможни няколко такива разбърквания в една ръка.

В игри с едно теглене изхвърлените от активния играч карти не се използват за повторно разбъркване, така че не е възможно да получите обратно карта, която сте изхвърлили при тегленето. В игри с няколко тегления, след като е извършено повторно разбъркване, сървърът ще предотврати получаването обратно на карта, която играчът е изхвърлил.

По този начин, ако изхвърлите двойка пика, не можете да получите двойка пика в следващо теглене дори ако изхвърлената карта е била повторно разбъркана в новата колода.

Повторните разбърквания са характерни за дроу игрите и не се срещат в стъд игрите. В случай че няма достатъчно останали карти, за да бъде раздадена последна карта на всички останали играчи в игра на Севън Кард Стъд, се използва обща карта, която се поставя с лице нагоре на масата и се използва от всички играчи.