Повторно разбъркване на тестето

При дроу игрите, особено при онези с повече от един дроу, като 2-7 Трипъл дроу и Бадуги, е възможно да са необходими повече карти, отколкото има останали в тестето (нераздадените до момента карти). Ако първоначалното тесте от 52 карти не е достатъчно, за да може дилърът да раздаде заявените карти от активния играч, нераздаденито до момента карти се разбъркват заедно със сменените от предишните играчи (включително и тези, сменени през текущия дроу рунд) и така се получава ново тесте. Играта продължава, като се използва въпросното ново тесте. По време на една ръка е възможно тази процедура да бъде повторена многократно, в зависимост как протече ръката.

При игрите с един дроу при повторното разбъркване не се използват картите, сменени от активния играч, затова е невъзможно да получите обратно карта, която сте сменили. При игрите с повече от един дроу, когато се извърши повторно разбъркване на картите, сървърът няма да раздаде на никой играч картите, които е сменил до момента. Ако например смените двойка пика, не е възможно да получите двойка пика в следващите дроу рундове, дори и тестето да е разбъркано повторно и въпросната карта да е в него.

Повторно разбъркване на картите има само в Дроу игрите – то не се използва при Стъд игри. Ако няма достатъчно карти в една севън-карт стъд игра, за да се раздадат последните карти на всички играчи, се използва обща карта, която се слага с лицето нагоре на масата и се използва от всички.

Сила на ръцете

Hand Rankings

Научете силата на покер ръцете в Тексас Холдем, Омаха и други игри.

Покер термини

Dictionary

Покер речникът е вашето ръководство при овладяването на покер жаргона.

Игра с истински пари

Chip Stack

Направете първия си депозит и започнете да играете в PokerStars. Депозирането е бързо и сигурно.