pokercasino

Нашата комисиона

Не налагаме такси за откриване на сметка или за участие в игрите с виртуални пари на нашия сайт.

За кеш игрите и турнирите с истински пари комисионата ни представлява нето от следното:

  1. Първоначална такса от удържане на рейк от пота в кеш игри.
  2. Първоначална такса от удържане част от входа от наградния фонд на турнир с истински пари. Сумата ще е различна за всеки турнир и ще бъде посочена в подробностите за вход за всеки отделен турнир.
  3. Сумите, добавени от нас към наградните фондове на турнири, представляващи рабат от първоначалните такси, както е посочено в (a) и (b) по-горе.
  4. Паричните суми, добавени към сметките на играчите, представляващи рабати от първоначалните суми, удържани от кеш игри и турнир с истински пари, както е посочено в (a) и (b) по-горе. Видът и сумата на рабатите може да се променя или да варира от време на време, като рабатите подлежат на строги правила и условия. От време на време може да предложим друг вид рабати.