КВАЛИФИКАЦИИ - ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА POKERSTARS

Тези правила и условия („Правила”) трябва да бъде прочетени от вас („вие” или „играч”) в тяхната цялост, преди да участвате в която и да било Обиколка на PSLive („Обиколка”), състояща се от серия покер събития („Събития”), провеждащи се на различни места и включващи различни кеш игри и турнири с „Главен турнир” и много на брой „Странични събития” (Главният турнир и Страничните събития заедно и поотделно представляват „Турнир”), и всички свързани с тях дейности и оферти онлайн.

Обиколките включват, но не се ограничават само до, European Poker Tour („EPT”), Asia Pacific Poker Tour („APPT”), Latin American Poker Tour („LAPT”), Australia New Zealand Poker Tour („ANZPT”), UK & Ireland Poker Tour („UKIPT”), Italian Poker Tour („IPT”), Eureka Poker Tour („EUREKA”), Estrellas Poker Tour („ESPT”), France Poker Series („FPS”) и PokerStars Caribbean Adventure („PCA”).

Имайте предвид, че Споразумението представлява юридически обвързващ договор между вас и Global Poker Tours Ltd („PSLive”), компания от групата на оператора („PokerStars”) на интернет сайтовете на адрес www.pokerstars.com, uk.pokerstars.com, www.pokerstars.bg, www.pokerstars.net, www.pokerstars.fr, www.pokerstars.it, www.pokerstars.es, www.pokerstars.be, www.pokerstars.gr, www.pokerstars.dk, www.pokerstars.bg и www.pokerstars.ee (всеки от тях се нарича „Сайт”).

Участието ви в някоя от дейностите (както е дефинирано точка 1 по-долу) и в Турнир и/или Събитие се счита за пълно приемане на Правилата.

 1. Можете да участвате във всеки един Турнир, като:

  1. Спечелите платен сателитен турнир на Сайта („Кеш сателит”);
  2. Спечелите сателитен турнир с Точки за редовни играчи („FPP точки”) на Сайта („FPP сателит”)(Кеш и FPP сателитите заедно и поотделно се наричат „Сателити”);
  3. Спечелите класиране от Турнирна Ранглиста на Сайта;
  4. Закупите място (само място) или пакет (например, място+хотел+разходи или място+разходи) с пари от вашата сметка в PokerStars за някой от Турнирите (достъпно само за PokerStars.com и PokerStars.eu);
  5.  Закупите място (само място) или пакет (например, място+разходи или място+хотел+разходи) с FPP точки или чрез системата за Турнирни пари („Т-Пари”) за някой от Турнирите (достъпно само за PokerStars.com и PokerStars.eu);
  6. Получите място като VIP класирал се играч или гост; или
  7. Спечелите оферта, турнир или фрийрол.
 2. Съгласявате се, че PSLive може да направи допълнения или промени в графика на Турнирите и Събитията.

 3. Играчите трябва да са навършили 18 години или пълнолетие според законодателството в съответната юрисдикция (което е по-голямо), за да се включат в Сателит и/или Турнир. По всяко време може да ви бъде поискано от PSLive или от трета страна доказателство за възраст и/или самоличност (паспорт или валидна лична карта със снимка). Всеки играч, който не успее да предостави подобно доказателство за възраст и/или самоличност, ще бъде дисквалифициран от Сателита и/или Турнира и изключен от съответния Сайт.

 4. С участието си в Сателит или в някое от Събитията вие давате на PokerStars правото да използва вашето име и образ за маркетинг цели без допълнително възнаграждение. Съгласявате се да помагате в промотирането на PokerStars по време Турнира и след него да заемете ролята на представител на PokerStars, което включва, но не се ограничава само до, срещи с пресата и участие в други събития, провеждани от PokerStars.

 5. Запазваме си правото да изискваме от вас да носите облекло с логото на PokerStars през цялото време на Събитието, включително на всички телевизионни или уебкаст маси без допълнителна компенсация.

 6. Тъй като всеки Сайт се предлага на играчи в различни юрисдикции, те трябва да спазват различни регламенти и правила относно входовете в Турнири. За подробности във връзка с разрешените действия за всяка сметка на PokerStars изпратете имейл до registrations@pslive.com.

 7. Ако сте спонсорирани изцяло от легитимен сайт за онлайн хазартни игри на трета страна („Спонсориран играч”) и закупите мястото си в Турнир от вашата сметка в PokerStars (както е описано в точка 1d), можете да носите логото на вашия спонсор, при условие че предоставите предварително писмено потвърждение за това. Въпреки това, ако се класирате на Сайта за Турнир, няма да можете да използвате логото на вашия спонсор по време на Турнира. Освен това, няма да бъдете наричани „играч на PokerStars” в никоя медия. Трябва да спазвате правилата и условията на Събитието, включващи ограничения за запазената марка и спазването на местните регулации в юрисдикцията на Събитието.

 8. Вие сте наясно и се съгласявате с факта, че PSLive изисква от всички участници в Събитията да подпишат Правилата на PSLive, преди да вземат своята карта PSLive. Ако не предоставите подписа си, но играете в Турнир, това означава, че приемате Правилата на PSLive и се съгласявате с тях. Можете да заявите копие на въпросните правила, като ни изпратите имейл. Натиснете тук, за да видите имейл адресите на всяка обиколка от PSLive.

 9. Първият награден пакет, който спечелите за Турнир чрез някой от начините, посочени в точки 1(a), 1(b), 1(c), 1(e) или 1(f), независимо дали е през Сателит или по друг начин в Сайта, не може да се прехвърля, заменя, обменя за пари или за друга стойност. Ако спечелите, ще трябва да играете или да се откажете от пакета. В случай че спечелите допълнителни наградни пакети, няма да можете да ги продавате или прехвърляте, а вместо това сметката ви в PokerStars ще бъде захранена с Т-Пари на стойност, еквивалентна на стойността на пакета за вход/настаняване в хотел плюс посочените пари за разходи/пътни за Турнира (ако наградният пакет включва пари за разходи/пътни). Независимо от това, ако спечелите допълнителен пакет на по-висока стойност, трябва да играете или да се откажете от допълнителната стойност на по-скъпия пакет. Еквивалентът на по-малкия пакет ще бъде добавен към вашата сметка според условията, описани по-горе.

 10. Ако спечелите място в Турнир, както е посочено в точки 1(d) и 1(e) по-горе, можете да се отпишете от Турнира, като: (i) влезете в лобито на PokerStars и натиснете „Инструменти” в менюто отдясно, след това изберете „Моите игри и билети” > „Регистриран в турнири” и следвате инструкциите за отписване преди началото на Турнира; (ii) изпратите имейл до registrations@pslive.com с молба за отписване до 48 часа преди началото на Турнира; или (iii) изпълните съответната процедура на мястото на събитието и се отпишете лично преди началото на Турнира. След като Турнирът започне, няма да можете да се отпишете и да получите обратно сумите си. Ако не дойдете да получите вашия Турнирен билет, заплатения от вас вход ще бъде включен в наградния фонд на Турнира.

 11. Ако закупите пакет с хотел за Събитие през сметката си в PokerStars, няма да можете да анулирате пакета, след като заплатите за него. Хотелската част от пакета не се връща (приложимо за пакетите, описани в точка 1d).

 12. Ако пристигнете на Турнир след приключване на късната регистрация и искате да играете, големината на стака ви ще бъде определена единствено от Турнирния директор (в случай че не сте отписани от Турнира).

 13. Играчите на PokerStars.com и PokerStars.eu трябва да спазват следните правила за изплащане на наградите, ако не са налице такива правила за конкретното събитие, макар че PSLive си запазва правото да ги променя по всяко време и за всяко едно Събитие:

  1. Ако се включите в турнир, както е посочено в точки 1(а), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) или 1(g) по-горе, можете да получите в брой максимум до два пъти сумата на заплатения вход, а останалите средства ще бъдат добавени към сметката ви в PokerStars.
 14. Ако спечелите предварителен Сателит, присъждащ място в последващ онлайн Сателит (а не в самото Събитие на живо), имате възможност да се отпишете от последващия Сателит и да получите в сметката си в PokerStars еквивалента на входа за този Сателит в T-Пари. Можете да използвате тези Т-Пари за вход в директен Сателит за Турнира.

 15. При някои турнири, ако сте се класирали и/или регистрирали за Турнир чрез Сайта, ще получите билет, с който да се регистрирате сами в избран от вас ден 1. За да се регистрирате, отидете в лобито на PokerStars, натиснете Обиколката, в която искате да участвате, и потърсете фиктивните сателити за всеки един от предлаганите Дни 1. Турнирите за ден 1 разполагат с ограничен брой места, затова ви препоръчваме да се регистрирате възможно най-бързо. След като местата за единия ден свършат, можете да се регистрирате само за другия ден. Имате възможност да се запишете за участие до една седмица преди началото на Събитието. След тази дата всички играчи ще бъдат регистрирани автоматично за Ден 1A.

 16. Билетите за Етапи са валидни само в системата на Етапите и не могат да се прехвърлят или продават. Играчите трябва да играят първото спечелено място за турнир на живо през системата на Етапи.

 17. Когато участвате в Сателит, вие потвърждавате, че името, имейл адресът, пощенският адрес, телефонният номер/телефонните номера, регистрирани в сметката ви в PokerStars, са точни, и се съгласявате, че името на лицето, което фигурира в сметката в PokerStars, спечелила пакета, ще се счита за лицето, което е играло и спечелило Сателита, и същото това лице трябва да присъства и да играе в Турнира.

 18. Всеки опит да подправите или дублирате сметката си в PokerStars, с цел да участвате в Сателит, ще доведе до конфискуване на всички спечелени награди и до евентуалното закриване на сметката.

 19. В случай на разногласия относно правата за участие и всички въпроси във връзка с присъждането на наградите и/или правилата и условията на Сателита, решението на ръководството на PSLive е окончателно, задължително и не подлежи на разглеждане или обжалване от страна на играч или трето лице.

 20. Ако по каквато и да е причина даден играч се класира/регистрира за Турнир, но не вземе участие в Турнира в определения от PSLive срок, се счита, че въпросният играч се е отказал от правата си да участва в този Турнир и PSLive няма никакво задължение да компенсира играча по какъвто и да било начин.

 21. С участието си в Сателит всеки играч освобождава PokerStars от отговорност и се съгласява да не допуска вреди за PokerStars, техните законни представители, партньори, подразделения, агенции и съответно техните изпълнителни лица, директори, служители и агенти спрямо всякакви щети, включително лични загуби, причинени или претърпени във връзка с приемането на награди.

 22. PokerStars си запазва правото по всяко време да променя тези Правила по свое усмотрение, включително да анулира, променя или отменя Сателит, ако по свое усмотрение PokerStars прецени, че въпросният Сателит не може да бъде проведен както е предвидено.

 23. Всички участници в Сателит трябва да спазват правилата и условията и общите турнирни правила на PokerStars.

 24. Тези Правила и всички свързани с тях въпроси са обект изключително на юрисдикцията на съдилищата на Малта и ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Малта.

Събития на живо на PokerStars: имейл адреси за контакт

Ако имате въпрос за правилата и условията по-горе или общ въпрос за събитията на живо на PokerStars, можете да ни пишете на един от имейл адресите в списъка по-долу.

За всички други въпроси пишете на support@pokerstars.bg.

Събития на живо на PokerStarsИмейл адреси за контакт
Australia New Zealand Poker Tour (ANZPT) anzpt@pokerstars.bg
Asia Pacific Poker Tour (APPT) appt@pokerstars.bg
Brazilian Series of Poker (BSOP) bsop@pokerstars.bg
European Poker Tour (EPT) ept@pslive.com
Estrellas Poker Tour (ESPT) estrellas@pslive.com
Eureka Poker Tour eureka@pslive.com
France Poker Series (FPS) fps@pokerstars.bg
Italian Poker Tour (IPT) ipt@pokerstars.bg
Latin American Poker Tour (LAPT) lapt@pslive.com
New Zealand Poker Tour (NZPT) info@nzpt.com
PokerStars Caribbean Adventure (PCA) pca@pokerstars.bg
UK & Ireland Poker Tour (UKIPT) ukipt@pokerstars.bg

Приложение на PokerStars Live

EPT Guide

PokerStars Live е вече на мобилни устройства. Проверете графика, новините, резултатите и още много.

Сателити Players’ Choice

Players Choice

Спечелете пакет, за да играете в събития от PokerStars Championship и PokerStars Festival!

Онлайн турнири

Tournaments

PokerStars е домакин на най-добрите онлайн турнири с най-големите наградни фондове.