Фолдни и гледай

В Zoom игра можете да видите крайния резултат на определена ръка, дори ако решите да фолднете. За да направите това:

От софтуера за компютър
  1. Отворете Settings (Настройки).
  2. Table Appearance (Външен вид на масите)
  3. Table Display (Изглед на масите)
  4. Отметнете Display Fold and Watch (Zoom) (Показвай „Фолдни и гледай” (Zoom)).
  5. Изберете Apply Changes (Приложи промените) и натиснете OK.
  6. Следващия път, когато участвате в Zoom игра, до бутона Fold (Фолд) ще се показва иконката Fold and Watch (Фолдни и гледай). Избирането на тази иконка ще фолдне ръката Ви и ще Ви позволи да гледате останалата част от екшъна.
На мобилно устройство
  1. Натиснете знака с две стрелки в долния ляв ъгъл на масата и изберете Fold and Watch (Фолдни и гледай).
  2. Все още имате опцията да Ви бъде раздадена нова ръка чрез избиране на Fold (Фолд).

Zoom турнирите нямат опцията Fold and Watch (Фолдни и гледай).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория