Тегления чрез директен банков трансфер

Директният банков трансфер е метод за теглене, който дава възможност да получите печалбите си в банковата си сметка.

Каква банкова информация ми е необходима?

В зависимост от държавата, в която живеете, трябва да въведете различна информация за банковата си сметка:

Държава Необходима информация за банковата сметка
Канада
 • Име на титуляря на банковата сметка
 • Номер на банковата сметка
 • Град на банката
 • 3-цифрен код на институцията
 • 5-цифрен транзитен номер на банков клон
Остров Ман и Обединеното Кралство
 • Име на титуляря на банковата сметка
 • Номер на банковата сметка
 • 6-цифрен код на банков клон
 • Име на банката
Други държави
(където този метод се предлага)
 • Име на титуляря на банковата сметка
 • Име на банката
 • IBAN номер (като се използват само главни букви и цифри, без интервали, тирета или други знаци)
 • BIC код (от 8 до 11 знака, като се използват само главни букви и цифри, без интервали, тирета или други знаци)

Името на притежателя на банковата сметка и държавата на банката трябва да съвпадат с информацията, регистрирана в сметката ви при нас. Също така трябва да въведете IBAN номера и BIC кода, като използвате само главни букви и цифри, без интервали, тирета или други допълнителни знаци.

Как мога да тегля средства от сметката си?

За да заявите теглене чрез директен банков трансфер, следвайте стъпките по-долу:

 1. Отидете в Cashier (Каса). Ако използвате уебсайта или мобилното приложение:
  Уеб каса
 2. Изберете раздела Withdraw (Изтегли).
 3. Въведете сумата, която желаете да изтеглите.
 4. Натиснете бутона Withdraw (Изтегли).
 5. Изберете опцията Direct Bank Transfer (Директен банков трансфер).
 6. Превъртете надолу и въведете информацията за банковата си сметка (натиснете в средата на всяко поле, за да въведете информацията).
 7. Изберете зелената стрелка, за да продължите.
 8. Въведете отново информацията за банковата си сметка.
 9. Потвърдете, че вие сте притежателят на сметката.
 10. Изберете зелената стрелка, за да регистрирате въведената банкова информация.
 11. След като регистрирате информацията за банковата си сметка, можете да изпратите заявката.

Важна информация

 • В съответствие с нашата политика за тегленията всички тегления се извършват най-напред по метода(ите), използван(и) за депозиране. Чак след това ще можете да изберете други методи за теглене, включително директен банков трансфер.
 • Ще обработим заявките за теглене в рамките на 72 часа. Ще получите средствата в банковата си сметка в срок от 3 до 5 работни дни, след като тегленето бъде обработено.

Ние нямаме такса за използването на директен банков трансфер, но вашата банка може да приложи такава такса. За повече информация относно политиката и таксите на банката, моля, свържете се директно с нея.

В каква валута ще изпратите изтеглените средства?

Автоматично конвертираме средствата от сметката ви при нас към валутата за директен банков трансфер, която може да се използва във вашата държава. Ако двете валути съвпадат, не се извършва конвертиране.

Валутата, в която изпращаме средствата, винаги е показана на екрана за теглене в касата. Освен това можете да проверите имейла за потвърждение, който изпращаме, за да видите как ще изпълним заявката за теглене.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория