Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Коефициенти и разпределение на наградния фонд

Преди започването на всеки Спин & Гоу входът се умножава по един посочените по-долу коефициенти, определен на случаен принцип, за да изчисли общият награден фонд:

  • 2 x
  • 3 x
  • 5 x

Ако коефициентът достигне едно от тези три нива, Спин & Гоу ще се играе във формат, в който победителят взима всичко, т.е. победителят получава целия награден фонд.

  • 10 x

Ако коефициентът достигне 10 x, наградният фонд се разделя по следния начин – 80% от него е за победителя, а 20% за завършилия на второ място.

  • 25 x

При този коефициент победителят получава 80% от наградния фонд, 12% остават за второ място, а 8% за трето.

  • 120 x
  • 240 x
  • 12 000 x

В турнирите, в които се падне една от трите най-високи групи награди, завършилите на второ и трето място получават по 10% от общата награда.

Има предварително определени вероятности да се падне всеки от коефициентите, като за по-ниските коефициенти вероятността е по-висока. Прегледайте нашия уебсайт за по-подробна информация.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория