Прехвърляне на настройки и бележки за играчите (на компютър)

Възможно е да пренесете персонализираните си настройки и бележки за играчите на друг компютър. Освен това, ако пожелаете, можете да обедините бележките за играчите с други файлове с бележки.

Първо трябва да направите копие на файла с настройки (името му завършва на user.ini или user) и на файла с бележки (нарича се notes.user.xml, където „user” е потребителското Ви име).

Отворете софтуера и след това от лобито изберете: Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

След като отворите папката с настройки, трябва да затворите софтуера, преди да преминете към следващата стъпка. Открийте файловете с настройки и бележки за играчите, а после можете да си ги изпратите по имейл или да ги копирате на външен носител.

И двата файла могат веднага да бъдат добавени към нашия софтуер на друг компютър.

За да добавите бележките, отворете лобито на нашия софтуер и следвайте тези стъпки:

Tools (Инструменти) → Player Notes Editor (Редактор на бележките за играчи) → Import Notes (Внеси бележки)

Открийте файла с бележки, който копирахте, и изберете Open (Отвори).

След това можете да прехвърлите файла с настройки.

Отворете софтуера и след това от лобито изберете: Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

След като отворите папката с настройки, затворете софтуера, преди да преминете към следващата стъпка. Копирайте файла с настройки от другия компютър директно в папката с настройки, а ако бъдете попитали дали да го запишете върху друг файл, приемете.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория