Прехвърляне на настройки и бележки за играчите

Можете да пренесете персонализираните си настройки и бележки за играчите на друг компютър.

Стъпка 1: Копирайте и преместете съответните файлове

 1. Направете копие на файла с настройки (наречен или завършващ на „user.ini” или „user”).
 2. Копирайте файла с бележките за играчите „notes.user.xml” (където „user” е потребителското Ви име).
 3. Отворете софтуера и след това от лобито изберете: Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

След като отворите папката с настройки, трябва да затворите софтуера, преди да преминете към следващата стъпка:

 1. Намерете Вашите настройки и файлове с бележки:
  • Settings (Настройки) Файлът, наречен или завършващ на „user.ini” или „user”.
  • Бележки за играчите: Това е файлът „notes.user.xml”, където „user” е Вашето потребителско име.
 2. Преместете ги на компютъра, където искате да ги приложите (например, изпратете ги по имейл до себе си, копирайте ги на външен твърд диск и т.н.).

Стъпка 2: Добавете бележките към нашия софтуер на компютъра, където искате да ги приложите

За да добавите бележките, отворете лобито на нашия софтуер и следвайте инструкциите по-долу:

 1. Tools (Инструменти) → Player Notes Editor (Редактор на бележките за играчи) → Import Notes (Внеси бележки)
 2. Открийте файла с бележки, който копирахте, и изберете Open (Отвори).

Сега прехвърлете файла с настройки:

 1. Отворете софтуера и след това от лобито изберете: Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

След като отворите папката с настройки, трябва да затворите софтуера, преди да преминете към следващата стъпка.

 1. Копирайте файла с настройки от другия компютър в папката с настройки. Можете да приемете, ако бъдете помолени да презапишете съществуващия файл.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория