Споделяне на сметки и изпращане на сигнал за повече от една сметка

Честността и интегритетът на нашите игри са изключително важни за нас. Играчите нямат право да споделят сметки, да влизат в софтуера или да играят от сметки на други лица*. Това са нарушения на нашите правила и условия.

Ако подозирате, че определен играч ги извършва, можете да ни сигнализирате за това.

Как да изпратя сигнал?

Свържете се с нас с информацията, която имате, като използвате заглавие Multiple accounts report (Сигнал за няколко сметки на един играч). Ще прегледаме сметките, за които ни съобщите, и ще предприемем съответните действия, ако открием нарушения на правилата. От съображения за поверителност не можем да разкриваме информация за резултатите от разследванията.

За да изпратите сигнал, отворете:

  • В софтуера за компютър и на уебсайта: Help (Помощ) → Contact Us (Свържете се с нас)
  • На мобилно устройство: Account (Сметка) → Help (Помощ) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)

* Има някои изключения от това правило. Например, ако сте по средата на турнир и връзката ви с интернет прекъсне, тогава ваш приятел може да довърши турнира вместо вас.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория