Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Сигнал за няколко сметки на един играч и споделяне на сметка

Честността и интегритетът на нашите игри са изключително важни за нас. Проверяваме задълбочено всички сигнали, които получаваме, относно притежаването на повече от една сметка.

Споделянето на сметката Ви с друго лице или използването на сметката* на някой друг за достъп до софтуера или за игра на масите е строго забранено и в разрез с нашите правила и условия.

Свържете се с нас със съответната информация, като използвате заглавие Multiple accounts report (Сигнал за няколко сметки на един играч). След това ние ще разследваме посочените сметки.

Връзка към формуляра за връзка с отдела за поддръжка ще намерите както следва:

На уебсайта и в софтуера за компютър
  1. Help (Помощ)
  2. Contact Us (Свържете се с нас)
На мобилно устройство

Докоснете менюто в Android или More (Още) в iOS и след това:

  1. Settings & Tools (Настройки и инструменти)
  2. Support (Поддръжка)
  3. Contact Support (Свържи се с поддръжка)

Ако използвате приложението Next Gen:

  1. Account (Сметка)
  2. Help (Помощ)
  3. Contact Support (Свържи се с поддръжка)

Ще предприемем необходимите действия, ако установим, че посочените сметки принадлежат на едно и също лице. Поради причини, свързани с поверителността, не можем да Ви разкрием информация за предприетите действия.

*Има някои изключения от това правило. Например, ако участвате в турнир и връзката Ви с интернет прекъсне (или се случи нещо друго извън Вашия контрол, което Ви възпрепятства да завършите турнира). В този случай е допустимо приятел да доиграе турнира вместо Вас.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория