pokercasino

Игри и сметки в различни валути

Искате ли да добавите втора валута?

Преди да добавите втора валута в сметката си, моля, прочетете правилата и условията, които изрично забраняват използването на функцията за различни валути за търговия или спекулация с валута.

Търсите ли още информация?

Предлагаме игри в различни валути, с цел да улесним играчите от всички краища на света. Освен това предоставяме възможност за съхраняване на средствата в повече от една валута, така че играчите могат да управляват парите си както намерят за добре, без да се налага да губят при промяна в обменните курсове.

Всички играчи имат възможност да депозират, теглят и да играят със средства в американски долари (USD) с малки ограничения, които могат да бъдат наложени върху някои методи за плащане. Освен това играчите могат да изберат да държат средства в eвро (EUR), канадски долари (CAD) и британски паунди (GBP). Също така предлагаме голям брой игри и в евро.

Можете да добавите втора валута към вашата сметка Stars от касата. Също така бихте могли просто да опитате да се присъедините към игра във валутата, която желаете да добавите. Софтуерът автоматично ще предложи да ви отвори сметка във валутата на играта.

Предпочитани валути

Вашата предпочитана валута е валутата по подразбиране за сметката ви Stars.

  • Предпочитаната валута е изписана първа в касата.
  • Общият ви баланс, преобразуван във вашата предпочитана валута, е изписан в раздела „Резюме” в „Каса”.
  • Предпочитаната валута е валутата по подразбиране за трансфери и търговия с Т-Пари.
  • Когато получите пари, но не разполагате със сметка в съответната валута (например, ако спечелите пари във фрийрол с GBP, но нямате сметка в GBP), средствата ще бъдат преобразувани автоматично във вашата предпочитана валута.
  • Ако изберете автоматично преобразуване на валута, всички пари, с които напускате кеш игра или турнир, ще бъдат добавени във вашата предпочитана валута и преобразувани при нужда (вижте информацията по-долу за подробности).
  • Предпочитаната ви валута ще се използва, ако поради някаква причина не можете да посочите валута, когато това се налага (например, ако загубите връзка със сървъра).

Предпочитаната валута не може да се изтрива. Ако желаете да изтриете вашата предпочитана валута, трябва най-напред да изберете нова такава.

Можете да промените вашата предпочитана валута или да изтриете баланс в дадена валута в касата.

Обърнете внимание, че ако закривате баланс, в който имате висящ рабат, рабатът ще изтече и няма да можете да продължите да го освобождавате.

Освен това не е възможно да затворите предпочитаната валута или да затворите валута, ако имате средства в игра, неизчистени суми или недовършени транзакции в тази валута.

Преобразуване на средства в други валути

За да преобразувате средства от една валута в друга, посетете касата.

Автоматично преобразуване на валута

Ако не желаете да управлявате всяка валута ръчно, посетете менюто „Настройки” > „Общи” > „Други валути”. Когато опцията за автоматично преобразуване е избрана, всеки път, когато се налага преобразуване на валута, то ще се извършва автоматично и няма да бъдете информирани.

Настройката с автоматичното преобразуване на валути ви позволява да разменяте автоматично една валута в друга, когато това се налага, без да изпраща подкана за одобрение. Когато прави това, системата ни ще преобразува поне 0,5 единици от началната валута или целия баланс в началната валута, ако балансът в началната валута е по-малък от 1 единица. Запазваме си правото да променяме минималната сума за преобразуване без предизвестие.

Важно: тази функция може да бъде включена автоматично, когато сметката ви получи право за игра с истински пари. За да я изключите в софтуера за компютър, влезте в сметката си и отидете на „Настройки” > „Общи” > „Други валути”. За да го направите от мобилно устройство, влезте в сметката си и отдете на „Настройки и инструменти”.

Ако искате да държите всички средства в една валута, но да играете на игри в различни валути, можете да изберете и тази опция в менюто „Настройки” > „Общи” > „Други валути”. Когато изберете тази опция, всички пари, които спечелите, ще се преобразуват автоматично в предпочитаната от вас валута.

Обърнете внимание, че изборът на тази опция значително ще увеличи броя на извършваните валутни транзакции. Посетете уебстраницата за обработване на транзакции с истински пари и преобразуване на валута за правилата, които се прилагат по отношение на обменните курсове. Запазваме си правото да променяме начина за изчисляване на обменните курсове без предупреждение.

Спекулации с валута

Опцията ни за други валути е с цел използването на средствата в игра и с никакви други цели. Използването на опцията ни за други валути за спекулация с валута се забранява от нашите правила и условия.

Ако имаме основателни причини да заподозрем, че транзакции с преобразуване на пари са направени с цел, различна от игра, си запазваме правото да наложим със задна дата таксата, която не е била наложена като част от валутната обмяна, и да вземем други подходящи мерки, които могат да включват конфискуване на средствата и/или закриване на сметката за игра Stars.