pokercasino

Регистриране на сметка за банков превод – описание на полетата

Свържете директно с вашата банка за повече информация относно нейната политика и такси във връзка с получаването на банкови преводи.

Моля, уверете се, че сте въвели информацията по-долу:

  • Номер на банковата сметка – това е номерът на вашата банкова сметка.
  • Име на притежателя на сметката – това е вашето име. То е въведено автоматично и не може да бъде променено.
  • Регистриран адрес към банковата сметка – това е адресът, регистриран във вашата сметка Stars, и се попълва автоматично. Ако адресът, регистриран към банковата ви сметка, е различен, моля, обновете адреса си тук, така че той да съвпада с този по банковата сметка. Позволяваме банкови преводи само към банкови сметки в държавата, в която живеете.
  • Телефонен номер – това е вашият телефонен номер. Ако сте ни дали номера си преди, той ще бъде попълнен автоматично.
  • IBAN номер – международният номер на банкова сметка (IBAN) представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент, като в момента се използва единствено от европейските банки. Това поле е задължително за всички европейски държави и избирателно за останалите. Ако не знаете със сигурност кой е вашият IBAN номер, е необходимо да се свържете директно с банката си, преди да направите заявката за теглене.
  • Swift код – банковият идентификационен код (BIC) е уникален код, идентифициращ дадена банка. Той се използва при международни трансфери. BIC кодът е комбинация от букви и цифри с дължина 8 или 11 знака със следното значение: Код на банката: 4-буквени знаци, идентифициращи отделната банка, Код на държавата: 2-буквен ISO код на държавата, Код на местоположението: код от 2 букви и цифри (без нула), идентифициращ местоположението на банковата институция в дадена държава, Код на банков клон: 3 букви и цифри, (незадължително) идентифициращи даден офис или клон на банката
  • Име на банката – това е пълното име на вашата банка. Моля, напишете цялото име на банката, а не само инициалите.
  • Адрес на банковия клон – това е пълният адрес на вашия банков клон.
  • Коментари – това поле не е задължително и може да остане празно.

Моля, натиснете тук за допълнителна информация относно тегления с банков превод.