pokercasino

Тегления с директен банков трансфер – информация за сметка

Директните банкови трансфери се правят от местна банка към вашата сметка, при което банката ви може да наложи малка такса. За повече информация относно политиката на вашата банка във връзка с получаването на директни банкови трансфери е необходимо да се свържете с банката.

Моля, уверете се, че сте въвели информацията по-долу:

  • Номер на банковата сметка – това е номерът на вашата банкова сметка.
  • Име на притежателя на сметката – това е вашето име. То е въведено автоматично и не може да бъде променено.
  • Банков код – специален банков код, разграничаващ различните кредитни институции. Той съдържа 6 цифри.
  • Име на банката – това е пълното име на вашата банка. Моля, напишете цялото име на банката, а не само инициалите.

Моля, натиснете тук за допълнителна информация относно тегления с директен банков трансфер.