pokercasino

Тегления с директен банков трансфер – информация за сметка

Директните банкови трансфери се правят от местна банка към вашата сметка, при което банката ви може да наложи малка такса. За повече информация относно политиката на вашата банка във връзка с получаването на директни банкови трансфери е необходимо да се свържете с банката.

Моля, уверете се, че сте въвели информацията по-долу:

  • Име на притежателя на сметката – това е вашето име. То е въведено автоматично и не може да бъде променено.
  • Име на банката – това е името на вашата банка. Моля, напишете цялото име на банката, а не само инициалите.
  • IBAN номер – международният номер на банкова сметка (IBAN) представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент, като в момента се използва единствено от европейските банки. Това поле е задължително за всички европейски държави и избирателно за останалите. Ако не знаете със сигурност кой е вашият IBAN номер, е необходимо да се свържете директно с банката си, преди да направите заявката за теглене.
  • Swift код – банковият идентификационен код (BIC) е уникален код, идентифициращ дадена банка. Той се използва при международни трансфери. BIC кодът е комбинация от букви и цифри с дължина 8 или 11 знака със следното значение: Банков код – 4 букви, идентифициращи съответната банка Код на държавата – 2-буквен ISO код на държавата Код на местоположението – 2 букви и цифри (без нула), идентифициращи местоположението на институцията в определена държава Код на банков клон – 3 букви и цифри (незадължителен), идентифициращи конкретен банков клон

Моля, натиснете тук за допълнителна информация относно тегления с директен банков трансфер.