pokercasino

Ранглисти за играч на серията в SCOOP

Състезавайте се в ранглистите „Играч на серията” за SCOOP 2023.

В ранглистите за турнири с нисък, среден и висок вход и за играч на цялата серия ще се разпределят награди на обща стойност $100 000. Шампионите в ранглистите ще се сдобият и с така желания трофей от SCOOP.

Цялостната ранглиста „Играч на серията” ще вземе предвид резултатите от всички турнири от SCOOP независимо от техния вход. Можете ли да станете „Играч на серията” в SCOOP 2023?

Важно! Играчите от Швеция, Швейцария и Белгия нямат право да получават награди от ранглистите поради ограничения, наложени от местното законодателство.

Награди в ранглистите за SCOOP

НИСЪК ВХОД

СРЕДЕН ВХОД

ВИСОК ВХОД

РАНГЛИСТА ЗА ЦЯЛАТА СЕРИЯ

1

$5000

 $10 000

 $15 000

 $25 000

2

$2500

 $7500

 $10 000

3

$1500

 $5000

 $5000

4

$1000

 $2500

5

$500

 $1500

6

$300

 $1000

7

$300

 $1000

8

$300

 $1000

9

$300

 $1000

10

$300

 $1000

11-то до 20-то- място

$150

Класиране в ранглистите за SCOOP 2023

МястоИграчДържаваТочки
Няма налични данни

Структура на точките

МястоТочки
Победител в турнира 100
2-ро място 80
3-то място 70
4-то място 60
5-то място 55
6-то място 50
7-мо място 45
8-мо място 40
9-то място 35
10-то до18-то място 30
Първите 10% от останалите играчи в парите 25
Вторите 10% от останалите играчи в парите 20
Вторите 20% от останалите играчи в парите 15
Третите 20% от останалите играчи в парите 10
Последните 40% от останалите играчи в парите 5
Не се присъждат точки за място, което не носи парична награда

Важно! При равен брой точки на по-предно място в ранглистата ще се класира играчът, спечелил по-голяма обща сума. Точките от ранглистите за SCOOP не могат да се прехвърлят по никакъв начин. Те нямат стойност извън ранглистата „Играч на серията” за SCOOP.

Турнирите във формат Total Knockout не присъждат точки за ранглистата „Играч на серията”.

Обратно към главната страница на SCOOP.

Правила и условия

Какво включва офертата

Играчите, които играят в турнирите от SCOOP през срока на офертата, както е посочено по-долу, получават точки за ранглистите и шанс да спечелят част от паричните награди.

Ще има четири ранглисти: За турнири с нисък, среден и висок вход въз основа на стойността на входа на турнирите, и една обща ранглиста „Играч на серията”. Всеки турнир от SCOOP попада в една от категориите: нисък вход (L), среден вход (М) или висок вход (H).

Срок на офертата

Тази оферта е валидна от 00:00 ET на 7 май 2023 до 23:59 ET на 31 май 2023.

Кой има право да участва и как да се включите

За да използват офертата, играчите трябва да играят в поне един турнир от SCOOP.

Точките за ранглистите се присъждат въз основа на крайното класиране в турнирите, както е описано по-горе.

При равенство за челната позиция в ранглиста на по-предно място се класира играчът, спечелил по-голяма обща сума в серията.

Ако играч няма право на награди, съответната награда ще бъде дадена на играча, класирал се на следващото място, който има право да я получи.

Изисквания за залагане и ограничения по вид игра

Всички изиграни турнири, посочени като турнири от SCOOP, се зачитат за цялостната ранглиста.

Страничните турнири от SCOOP и други турнири са изключени от ранглистите.

Използване на офертата и наградите

В края на срока на офертата играчът с най-много точки във всяка от ранглистите ще бъде обявен за победител в съответната ранглиста. Наградите са както следва:

Място

Нисък вход

Среден вход

Висок вход

Ранглиста за цялата серия

1

$5000

 $10 000

 $15 000

 $25 000

2

$2500

 $7500

 $10 000

3

$1500

 $5000

 $5000

4

$1000

 $2500

5

$500

 $1500

6

$300

 $1000

7

$300

 $1000

8

$300

 $1000

9

$300

 $1000

10

$300

 $1000

11-то до 20-то- място

$150

Точките за ранглистите изтичат след приключването на SCOOP на 31 май 2023 и нямат никаква стойност след това.

Друга важна информация

Можете да видите текущото класиране в ранглистите на уебсайта (където тази опция се предлага), в приложението за мобилни устройства или в софтуера за компютър.

Натиснете тук, за да прочетете общите правила и условия на нашите оферти.