Грешка с червена страница

За да премахнете тази грешка, препоръчваме да изпълните следните стъпки:

 • Рестартирайте компютъра/устройството и изключете и включете мрежовото оборудване, към което сте свързани (например, модем, рутер, точка за достъп и т.н.).
 • Ограничете броя на отворените приложения и уебстраници, особено ако се отнася до стрийминг на музика/видеоклипове или изтегляне на големи или множество файлове. Също така можете временно да забраните други приложения/програми, които се изпълняват.
 • Уверете се, че не използвате прокси сървър или VPN, когато се свързвате с нашия софтуер.
 • Проверете дали Вашият софтуер за сигурност не блокира компонентите на нашия софтуер, като изпълните следните стъпки:

Отворете панела за управление на софтуера за сигурност (най-често това става с двукратно натискане на иконата на софтуера за сигурност близо до системния часовник на Windows или я намерете в началното меню.

След това изберете раздела Programs (Програми) или по друг начин намерете списъка с програми. В списъка с програми може да има няколко елемента:

PokerStars
 • PokerStars.exe
 • PokerStarsUpdate.exe
 • PokerStarsCommunicate.exe
 • PokerstarsBr.exe
 • PokerStarsComp.exe (само .NET)
 • Tracer.exe
 • xc.exe
 • xcw.exe
 • xcwxp.exe
Full Tilt
 • FullTilt.exe
 • FullTiltUpdate.exe
 • FullTiltOnlineUpdate.exe
 • FullTiltCommunicate.exe
 • FullTiltBr.exe
 • Tracer.exe
 • xc.exe
 • xcw.exe
 • xcwxp.exe

Добавете всички компоненти на програмата, посочени в списъка. За всяко от тях промяната от Block All (Блокирай всички) на Permit All (Разреши всички) (или на най-малко ограничителните настройки) би трябвало да разреши този проблем.

Точните действия за изпълнение на тази стъпка могат да са различни. За повече съдействие трябва да се свържете с производителя на софтуера за сигурност, който използвате. Ако проблемът продължава, възможно е Вашият доставчик на интернет услуги (ISP) да е блокирал достъпа на някои компоненти от нашия софтуер, така че Ви препоръчваме да се свържете с неговия екип за поддръжка за допълнителна помощ.

Междувременно, ако имате друг достъп до интернет (с друг ISP), Ви препоръчваме да използвате него.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория