Показване на размера на стака в големи блиндове

Вместо действителния размер на стака си, можете лесно да го покажете като брой големи блиндове, които имате.

Например, ако блиндовете са 600/1200 и имате 18 240 чипа, можете да ги покажете като 15,2 големи блинда.

За да активирате опцията, в софтуера за компютър отворете More (Още) → Settings (Настройки)→ Table Appearance (Външен вид на масите) → Table Display (Изглед на масите). Ако използвате мобилно устройство, отворете Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Table Settings (Настройки за маса).

След това можете да персонализирате опцията, като изберете:

  • Show Stack Values in Big Blinds for Cash Games (Показвай стойностите на стака в големи блиндове за кеш игри)
  • Show Stack Values in Big Blinds for Tourneys (Показвай стойностите на стака в големи блиндове за турнири)

След като седнете на масите, можете да променяте тази опция според предпочитанията си, като изберете Вашето изображение.

За по-голяма точност, има два случая, в които ще се върнем към показването на чиповете по подразбиране, дори ако опцията е активирана:

  • Когато играч е ол-ин и бъде колнат, винаги ще се показва действителната стойност на стака му в чипове (или парична сума).
  • Играчите, чийто стак падне под 1 голям блинд, винаги ще виждат стойността на стака си в чипове (или парична сума).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория