Изтриване или редактиране на бележките за играчи

За да изтриете или редактирате бележките си за играч, отидете на:

Settings (Настройки) → Gameplay (Начин на игра) → Player Notes (Бележки за играчите) → Edit Player Notes (Редактирай бележките за играчи)

Ако искате да изтриете само част от бележка или да я редактирате, изберете потребителското име на играча в прозореца отляво. Можете да използвате прозореца за редактиране отдясно, за да изтривате или редактирате всякаква информация.

За да изтриете всички бележки за даден играч, изберете потребителското име на играча в прозореца отляво и след това натиснете Delete (Изтрий).

Затворете редактора, след като свършите с поправките, за да запазите промените.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория