Как можем да помогнем?

Бележките за играчите или цветните етикети не се запазват правилно

Първото нещо, което трябва да направите, е да се уверите, че затваряте нашия софтуер правилно, когато приключите сесията си, тъй като бележките/етикетите (етикетите се запазват във файла, в който се запазват бележките) се запазват на диска само когато нашият софтуер се затвори:

Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → Log Out & Exit (Напусни и излез)

  • Бележките се съхраняват на Вашия компютър, а не на нашите сървъри, така че няма да са на разположение, ако смените компютъра.
  • Ако Вашите бележки не се запазват въпреки правилното изключване на нашия софтуер, опитайте да промените местоназначението на папката за файла с бележки.

Възможно е папката по подразбиране, в която се опитвате да запишете бележките, да е защитена срещу записване (например папката Program Files (Програмни файлове) често е защитена). За да коригирате това, отворете:

Settings (Настройки) → Gameplay (Начин на игра) → Player Notes (Бележки за играчите)

Изберете Change Folder... (Смени папка...), след това задайте папката на Documents (Документи) или подобна папка извън Program Files (Програмни файлове) или AppData.

Това ще създаде копие на Вашия файл с бележки в новата избрана папка и бъдещите бележки/етикети ще бъдат запазвани там.

Ако проблемът продължава, използвайте формуляра за връзка с Поддръжка, за да поискате допълнително съдействие. Линк към формуляра ще откриете в менюто Помощ на софтуера или от Свържете се с нас през сайта.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория