Обяснение за GDPR и сигурността на Вашите лични данни

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) е набор от правила, които подобряват защитата на данните и поверителността на гражданите на ЕС. Той подсилва и унифицира подобно законодателство в целия Европейски съюз и влезе в сила на 25 май 2018 г. GDPR дефинира термина „лични данни” като „информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да се идентифицира”. Лични данни са например име, домашен адрес, снимка, имейл адрес, банкова информация, IP адрес на компютър и др.

Как ми се отразява това?

В съответствие с нашата ревизирана Политика за конфиденциалност, ако трябва да използваме или обработваме личните Ви данни, ще поискаме Вашето писмено съгласие, като посочим конкретната цел. Освен това защитаваме личните данни на нашите клиенти срещу кражба или злоупотреба с данни, като използваме най-добрите технически и организационни мерки за защита срещу подобни заплахи.

Няма да съхраняваме Вашите данни по-дълго, отколкото е необходимо за първоначалната цел, за която сме ги поискали. Единственото изключение от това правило е, ако информацията е необходима поради законови изисквания и е в съответствие с условията на нашия лиценз. И в двата случая от играчите не се изискват никакви действия.

Ако решите да спрете да използвате нашите услуги, ние ще премахнем Вашите лични данни от нашата база данни след определен период от време. Срокът за премахване на цялата информация, която може да бъде свързана с Вас, зависи от държавата, в която живеете, и лицензът, под който е регистрирана сметката Ви. Вече няма да имаме достъп до нея.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория