pokercasino

Всичко за незабавните рабати

Използвайте незабавните рабати в казиното, за да играете на игри в казиното с истински пари.

Сумите от рабатите могат да се преобразуват в истински пари, като участвате в отговарящи на условията игри с истински пари в казиното. В зависимост от условията на рабата това може да стане посредством печелене на точки за осребряване в игри в казиното или чрез поставяне на определен брой залози в казиното.

Използване на незабавните рабати в казиното

Как функционира незабавният рабат в казиното

Незабавният рабат в казиното се присъжда за използване в определени игри в казиното, отговарящи на условията, и може да се преобразува в истински пари посредством участието в тези игри. Когато получите или приемете незабавен рабат в казиното, ще разполагате с предварително определено време, за да го използвате и да изпълните условията, преди той да изтече.

Как функционира незабавният рабат

Как да преобразувате незабавен рабат в казиното

За да преобразувате незабавен рабат в казиното в истински пари, трябва да изпълните условие за събиране на определен брой точки за осребряване. Печелите точки за осребряване, като участвате в отговарящи на условията игри, като различните игри присъждат различен брой точки. Натиснете тук за подробности как да печелите точки за осребряване, като участвате в отделните игри в казиното.

Как да управлявате незабавен рабат в казиното

Броят точки за осребряване, които трябва да спечелите, за да преобразувате незабавен рабат в казиното в истински пари, ще бъде показан при предлагането на рабата, на масите с игри в казиното, отговарящи на условията, и информацията ще бъде достъпна в софтуера за компютър или мобилното приложение чрез менюто „Моите Stars”.

Също така ще намерите допълнителна информация, като отговарящи на условията игри, крайни срокове и опциите за отказване или временно спиране на рабата. Временното спиране на текущ рабат ще го премахне от достъпния ви баланс в отговарящите на условията игри и всички залози след това няма да се зачитат за неговото освобождаване. Можете да изберете да подновите временно спрян рабат по всяко време, преди той да изтече.

Как да управлявате няколко незабавни рабата в казиното

Можете да използвате само един незабавен рабат в казиното в даден момент в отговаряща на условията игра. Ако имате няколко незабавни рабата в казиното, които са достъпни за употреба в определена игра, всеки рабат ще се добавя към достъпния баланс веднага след като изчистите рабата, като спечелите определен брой точки за осребряване, след като се откажете от него, спрете го временно или използвате всички суми от рабата. Можете да управлявате реда, по който различните рабати стават достъпни за използване, от менюто „Моите Stars”, както е обяснено по-горе.

Как да видите баланса си за игра с незабавен рабат в казиното, който е активен

Ако даден рабат е достъпен за използване в игра, достъпният баланс за игра ще покаже комбинираната обща сума на вашия баланс с истински пари плюс достъпния незабавен рабат в казиното с най-голям приоритет за преобразуване. Когато поставяте залог, средствата ще бъдат взети най-напред от баланса на достъпния към момента незабавен рабат в казиното и след това от баланса ви с истински пари.

След приключване на всеки рунд със залози балансът на всеки един незабавен рабат в казиното, който е в употреба, ще се увеличи или намали в зависимост от резултата на вашия залог. Ако балансът на незабавния рабат в казиното падне под залога, който искате да поставите, останалата част от баланса ще бъде комбинирана със суми под формата на истински пари, които са достъпни за поставяне на залог.

След като спечелите броя точки за осребряване, необходими за изчистването на рабата, целият останал баланс от рабата ще бъде преобразуван в истински пари и добавен към баланса ви с истински пари.

Броят точки за осребряване, които спечелите, зависи от казино игрите, в които изберете да участвате, което означава, че общият обем залози в казиното, необходим за изчистване на рабата, може да се увеличи или да намалее. Натиснете тук за пълно описание как печелите точки за осребряване в различните видове игри. Моля, обърнете внимание, че покриването на 65% или повече от масата за рулетка, както и използването на подобни безрискови стратегии за залагане, не носи точки за осребряване.

Закупуване на незабавен рабат в казиното с истински пари

Някои оферти могат да ви дадат възможност да закупите незабавен рабат в казиното с истински пари. Те обикновено се наричат процентни рабати, например „100% рабат”. Този вид оферта ще преобразува сумите в истински пари, които използвате за покупка на рабата, в незабавен рабат в казиното с по-голяма стойност, като по-този начин ще увеличите баланса, с който можете да играете в игри с истински пари, отговарящи на условията. Подобно на редовните незабавни рабати в казиното, ще трябва да спечелите определен брой точки за осребряване, за да преобразувате незабавния рабат в казиното отново в истински пари. Когато незабавните рабати в казиното, обаче, са закупени с истински пари, ако изберете да се откажете от рабата, преди да изпълните условията (като изберете опцията за отказ), някои средства – „стойност при отказ” – могат да ви бъдат върнати в сметката под формата на истински пари. Стойността при отказ се пресмята, като от сумата за първоначалната покупка на рабата се извадят всички загуби от сумата на първоначално издадения незабавен рабат. Максималната стойност при отказ от рабата е първоначалната сума на покупката.