Лимит на масите за Zoom

Максималният брой маси, на които можете да играете едновременно, е 24.

Колко маси от всеки тип мога да отворя?

Когато изчисляваме броя маси, които можете да отворите едновременно, броим по различен начин стандартните маси за кеш игри и масите за Zoom:

  • Стандартните маси за кеш игри се броят по 1 всяка. Можете да отворите само до 4 маси с кеш игри едновременно.
  • Освен това можете да отворите и Zoom игри, които по своята същност са на много маси. При изчисляване на общия брои всяка Zoom игра се счита за 3 стандартни маси за кеш игри.

Така че ако вече играете на маса за кеш игри, ще можете да отворите още само 7 маси за Zoom, за да спазите ограничението от 24 маси.

Например, всяка от следните комбинации би била допустима:

  • 8 маси за Zoom и нито една за кеш игри.
  • 7 маси за Zoom и 3 за кеш игри.
  • 6 маси за Zoom и 4 за кеш игри.

В мобилното приложение можете да отворите най-много 2 маси за Zoom едновременно.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория