Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Потвърждение на разплащателните ми методи

Като част от нашите непрекъснати усилия да защитим сигурността на нашите клиенти и да поддържаме нашите платформи сигурна и безопасна среда за всички потребители, ще Ви молим периодично да потвърждавате своите финансови инструменти.

Как мога да го направя?

За да потвърдите разплащателните си методи, в зависимост от използвания инструмент, ще трябва да ни изпратите някои документи:

Вид финансов инструмент Приемливи документи
Карти (дебитни или кредитни) • Ясна снимка на картата*, показваща името на притежателя на картата.
• Копие от извлечението по сметката, показващо името, адреса и наредената към PokerStars сума през последните 3 месеца.
Сметка в електронен портфейл

• Снимка на екрана на сметката, показваща името и имейл адреса на притежателя.

a) Ако имейл адресът, регистриран в електронния Ви портфейл, не съвпада с имейл адреса, регистриран при нас, снимката на екрана трябва да включва Вашия пощенски адрес или телефонен номер.
б) Снимки на екрана от мобилни приложения се приемат.

Предплатен ваучер

• Копие от касовата бележка на покупката.

a) Ако е закупен с карта, изпратете ни снимка или снимка на екрана на банковото извлечение, показващо транзакцията и Вашето име.
б) Много от тези „предплатени” методи вече имат приложения. Можем да приемем снимки на екрана на тези приложения, ако показват подробности за ваучера.

Банков превод • Копие от извлечението от банковата сметка, показващо Вашето име, адрес и транзакция към PokerStars през последните 3 месеца.


*
Съответствие с PCI:
Като част от нашите непрекъснати усилия за защита на сигурността на данните на нашите клиенти и твърд ангажимент за спазване на стандарта за сигурност на данните за разплащане с платежни карти (PCI DSS), Ви молим да се уверите, че само първите 6 и последните 4 цифри от номера на Вашата карта се виждат. Всички останали цифри трябва да бъдат маскирани или покрити. Не ни изпращайте копие на задната страна на Вашата кредитна/дебитна карта(и).

За да ни изпратите документите, може да използвате формуляра за връзка с отдела за поддръжка.

Връзка към този формуляр ще намерите както следва:

На уебсайта и в софтуера за компютър

Help (Помощ) → Contact Us (Свържете се с нас)

От мобилното приложение

Отворете менюто в Android или More (Още) в iOS и след това: Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Support (Поддръжка) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)

В приложението PokerStars Next Gen: докоснете бутона Account (Сметка), за да отворите панела с информация за сметката и след това:

Help (Помощ) → Contact Support (Свържи се с поддръжка)

След като отворите формуляра, изберете:

  • Категория: Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
  • Подкатегория: Upload Documents (Качване на документи)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория