Сигнал за нечестна игра – тайни споразумения/дъмпинг на чипове

Манипулирането на играта е недопустимо и ще предприемем съответните мерки срещу всички играчи, които участват в такива действия.
Тайни споразумения и дъмпинг на чипове

Тайно споразумение означава, че двама или повече играчи действат като екип в игрите или споделят информация с цел придобиване на нечестно предимство пред други играчи.

Дъмпинг на чипове има, когато един играч умишлено губи чипове в полза на друг играч на масата.

Тайните споразумения и дъмпингът на чипове са забранени на нашите маси.

Съвместно залагане, суап, споделяне на печалби или банкрол
Играчите, които участват в съвместно залагане, суап, споделяне на печалби или някакъв вид споразумение за споделяне на банкрола с друг играч, нямат право да играят на една и съща маса в кеш игри или в един и същ Сит & Гоу турнир (с максимум 48 играчи).

Ако участват в такова споразумение, те трябва да се свържат с нас, за да можем да наложим ограничение, което не им позволява случайно да играят заедно в тези игри.

Използваме софтуер за засичане на тайни споразумения, за да следим, откриваме и предприемаме мерки срещу нечестната игра. Независимо от това, ако имате подозрения за нечестна игра, изпратете ни сигнал със следната информация:

  • Потребителските имена на участващите играчи
  • Копия на подозрителни истории на ръцете (или поне номерата (ID) на ръцете)
  • Копие от чат, който поражда подозрения
  • Номерата на масата/турнира

Можете да се свържете с нас чрез софтуера за компютър, мобилното приложение или от уебсайта, и ние ще разгледаме случая.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория