Нечестна игра – последици

Ние имаме процедури за засичане и предотвратяване на всички видове измами. Те могат да включват преглед на Вашата сметка, история на ръцете и програмите, които работят едновременно с нашия софтуер.

По наше решение можем да наложим наказания за нечестната играта, например за тайни споразумения, използване на повече от една сметка или използването на забранени програми. Тези наказания може да включват предупреждения, ограничения за игра с определени играчи, конфискуване на средства и затваряне на Вашата сметка Stars.

Ако преценим, че потребител играе или се опитва да играе нечестно, включително, но не само, да участва в някоя от изброените по-горе дейности или друг вид манипулация на играта, имаме право да предприемем мерките, които счетем за необходими, както е описано в нашите правила и условия.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория