Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Едновременно елиминиране на двама или повече играчи

Когато двама или повече играчи бъдат елиминирани в една и съща ръка, играчът, започнал ръката с най-голям брой чипове (най-голям стак), ще завърши на по-предна позиция в турнира. Силата на ръката не се взема предвид, затова големината на стака е следващият решаващият фактор.

Нашите Турнирни правила обясняват точно тази ситуация.

В случай че всички играчи са започнали ръката с еднакъв брой чипове, те ще делят една позиция и всички награди, които се полагат на тези играчи, ще бъдат разделени между тях поравно. Например:

  • Да приемем, че в даден турнир има оцелели 6 играчи.
  • Двама от тях са елиминирани в същата ръка, като са започнали ръката с еднакъв стак.
  • Играчът, завършил на 5-о място, трябва да спечели Награда А, а играчът, завършил на 6-о място, ще спечели Награда Б (според структурата на на наградите в турнирното лоби).
  • В тази ситуация и двамата играчи ще получат една и съща по големина награда: (Награда А + Награда Б)/2

По време на играта ръка за ръка двамата или повече играчи, елиминирани по време на „синхронизирана” ръка, ще се водят елиминирани едновременно, дори и да са на различни маси. Като такъв може да забележите, че друг играч е елиминиран по време на същата фаза “ръка за ръка", но все още не е разпределен с крайно място за поръчка, докато всички маси не бъдат завършени. Играчите, елиминирани по време на същата ръка, се класират според това кой е започнал тази ръка с най-много чипове.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория