Ад-он в турнири (софтуер за компютър)

По време на турнир с рибай може да има достъпен „ад-он” в края на периода за рибай.

  • Обикновено това става по време на първата почивка.
  • Ад-онът е просто един допълнителен рибай.
  • По принцип ад-онът е достъпен без значение какъв е броят на чиповете Ви.
  • Той няма да ви бъде предложен автоматично.

Има два начина да направите ад-он:

  1. Изчакайте съобщението, че играчите са в почивка. Натиснете върху чиповете на дилъра и след това изберете опцията Add More Chips (Добави още чипове). Някои теми на маси не включват чиповете на дилъра и в този случай можете да намерите менюто, като натиснете Options (Опции) в горната част на масата. Ако използвате темата Mercury, можете да натиснете Маса за достъп до същото меню.
  2. Изберете опцията Auto Add-On (Автоматичен ад-он) и ад-онът автоматично ще се добави, след като почивката за ад-он започне и всички ръце са изиграни.

Можете също предварително да изберете опцията Automatically Add-on during Add-on period (Автоматичен ад-он по време на ад-он периода) по следния начин:

  1. Настройки
  2. Вход / Рибай
  3. Опции за автоматичен рибай (турнири)

Непременно натиснете Apply Changes (Приложи промените), за да потвърдите избора си.

Имайте предвид, че това ще се случи само по време на периода за ад-он (обикновено по време на първата почивка).

Цената на един рибай може да е най-различна, но най-често е еднаква с първоначално заплатения вход и ви дава същия или по-голям брой чипове от началния. Ад-оните също взема малка такса.

Наградният фонд и разпределението на наградите няма да бъдат обявени, преди ад-он периодът да свърши, защото наградният фонд се увеличава с всеки ад-он.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория