Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Проблеми при използване на разширената графика Aurora

Потребителите на Windows трябва най-напред да проверят дали драйверите за графичната им карта са актуални.

След това, за да подобрите производителността и скоростта на работа (Windows или Mac), направете следните промени в настройките на нашия софтуер:

Най-напред, можете да намалите качеството на графиката:

  • Settings (Настройки) → Table Appearance (Външен вид на масите) → Animation (Анимация) → AURORA GRAPHICS QUALITY (КАЧЕСТВО НА ГРАФИКАТА С AURORA) → Low (Ниско)

Важно!
Настройката Low (Ниско) намалява честотата на опресняване на анимациите във фона на масите. Това подобрява скоростта на работа, но ако анимациите са твърде накъсани, моля, превключете на опцията Medium (Средно). Така този проблем ще се реши с минимално въздействие върху скоростта на работа.

Второ, изключете фоновите анимации:

  • Settings (Настройки) → Table Appearance (Външен вид на масите) → Animation (Анимация) → AURORA AMBIENT ANIMATIONS (АНИМАЦИИ AURORA) → Disabled (Изключена)

Освен това, превключване към темата за маси Carbon също ще увеличи скоростта на работа. За да изберете тема за масите, влезте в сметка си от компютър и отворете:

  • Settings (Настройки) → Table Appearance (Външен вид на масите) → Themes (Теми)

Можете да промените темата и директно от масата за покер, на която сте седнали, като натиснете Table (Маса) в горния ляв ъгъл и изберете Table Themes (Теми за масите).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория