Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Изпращане на документи от нашето мобилно приложение

За да ни изпратите копие на лична карта и банково извлечение чрез нашето мобилно приложение, следвайте тези стъпки:

  1. Докоснете бутона Account (Сметка).
  2. Изберете Help (Помощ).
  3. Изберете Submit documents (Изпращане на документите)
    • В Category (Категория) изберете Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
    • За Sub-category (Подкатегория) изберете Upload Documents (Качване на документи)
  4. Напишете съобщението си, прикачете документите и след това докоснете Send (Изпрати).

Освен това има видеоклип с инструкции стъпка по стъпка как да качите документите си. Просто натиснете бутона за възпроизвеждане.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория