Изпращане на документи от нашето мобилно приложение

Натиснете бутона меню (Android) или бутона Още (iOS), след което:

Настройки и инструменти → Поддръжка → Изпращане на документи

  1. Въведете вашия телефонен номер.
  2. Може да ви бъде поискано потвърждение, за да разрешите на нашето приложение достъп до камерата на устройството, приемете, за да продължите напред..
  3. Може да изберете между ID card (Лична карта) и Bank Statement (Банково извлечение).
  4. Изберете една от тези опции, направете снимка на документа с устройството и потвърдете, когато се уверите, че изображението е ясно и информацията на снимката е четлива.
  5. След като приключите със снимането на двата документа, изберете Continue (Продължи), за да ни ги изпратите.

Когато снимките бъдат качени успешно, на екрана ще излезе изскачащо съобщение, че те са ни изпратени.

Ако използвате PokerStars Next Gen приложение докоснете бутона Сметка, след което:

Помощ → Качи документи

  • Категория: Сигурност и верификация на сметка
  • Подкатегория: Качване на документи

Напишете съобщението си, прикачете документите и докоснете Изпрати.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория