Изпращане копие на лична карта и банково извлечение чрез нашето мобилно приложение

Докоснете менюто в Android или бутона More (Още) в iOS, а след това:

Settings & Tools (Настройки и инструменти) → Support (Поддръжка) → Submit documents (Изпращане на документите)

  1. Въведете Вашия телефонен номер.
  2. Изберете accept (приемам), за да дадете достъп на нашето приложение до камерата на устройството Ви.
  3. Ще имате опцията да изберете ID card (Лична карта) и Bank Statement (Банково извлечение).
  4. След като изберете една от тези опции, ще можете да направите снимка на оригиналния документ.
  5. Потвърдете, ако всички данни са четливи.
  6. След като направите снимки на двата документа, изберете Continue (Продължи), за да ни изпратите документите.

Ще получите изскачащо съобщение след завършване на качването.

Ако използвате приложението PokerStars Next Gen, изберете бутона Account (Сметка) и след това:

Help (Помощ) → Submit documents (Изпращане на документите)

  • Категория: Account Security and Verification (Сигурност и верификация на сметка)
  • Подкатегория: Upload Documents (Качване на документи)

Напишете съобщението си, прикачете документите и след това докоснете Send (Изпрати).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория