Mac installation or update issue: Error -2/1000 (Проблем с инсталирането или актуализирането на компютър с Mac OS: грешка -2/1000)

Ако имате проблеми с инсталирането или актуализирането на нашия софтуер, ето какво да направите.

Стъпка 1: преинсталиране

За да разрешите проблема, опитайте да преинсталирате нашия софтуер. Когато обновявате или преинсталирате, може да видите това съобщение „Update is trying to install a new helper tool” (Актуализацията се опитва да инсталира нов помощен инструмент). В този момент въведете името и паролата на администратора на компютъра с Mac OS (не данните за вход във Вашата сметка).

За да проверите дали акаунтът Ви на компютъра с Mac OS има администраторски права:

 1. Отворете менюто Apple.
 2. Изберете System Preferences (Системни предпочитания).
 3. Натиснете иконката за Accounts (Акаунти).
 4. Намерете своя акаунт в списъка с акаунти отляво на прозореца Accounts (Акаунти). Ако думата Admin (Администратор) се намира под името на акаунта, то Вие сте администраторът на този този компютър. В случай че не разполагате с името и паролата на администратора, помолете за помощ човека, който е настроил Вашия компютър с Mac OS.

Ако тези инструкции не работят, преминете към Стъпка 2.

Стъпка 2: активиране на помощния инструмент

Проверете дали помощният инструмент не е деактивиран. Ако е деактивиран, трябва да го активирате:

 1. Отворете Terminal (Терминал). За да го направите, отворете папката Applications (Приложения), след това Utilities (Помощни програми) и натиснете двукратно върху Terminal (Терминал). Можете също да натиснете едновременно клавишите Command и интервал, за да стартирате Spotlight, и да напишете „Terminal” След това натиснете двукратно върху резултата от търсенето.
 2. В отворения Terminal (Терминал) изпълнете командата:
  more /private/var/db/com.apple.xpc.launchd/disabled.plist | grep com/starstechnologies.updater
  • Ако тя върне съобщението „ < key > com.starstechnologies.updater < /key > ”, значи помощният инструмент е деактивиран.
  • Активирайте помощния инструмент посредством:
   sudo launchctl enable system/com.starstechnologies.updater

Ако Стъпки 1 и 2 не работят, преминете към Стъпка 3.

Стъпка 3: изпратете ни информацията и ние ще проучим проблема

Възможно е нашият софтуер да няма необходимите разрешения за актуализиране до най-новата версия. Нашият софтуер се нуждае от разрешения за четене (read), писане (write) и изпълнение (execute), за да работи.

За да проверите това, следвайте следните стъпки:

 1. Уверете се, че нашият софтуер е инсталиран в директорията по подразбиране (папката Applications).
 2. Отворете Terminal (Терминал).
 3. Въведете следната команда и натиснете Еnter:
  ls -la /applications
 4. Направете снимка на екрана с резултатите, изпратете ни я и ние ще проучим допълнително проблема.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория