На компютър: Проблеми с лобито – изчистване на кеша на приложението и лобито

Ако имате проблеми с нашето лоби, с графиката или със зареждането или виждате грешка с червена страница, препоръчваме да изчистите кеша на приложението и лобито от нашия софтуер.

За да направите това, следвайте инструкциите по-долу за вашата операционна система:

Windows
 1. Затворете нашия софтуер. Няма да може да изтриете необходимите файлове, докато е отворен.
 2. Отворете командния прозорец Run (Изпълни) (клавишите Windows и R)
 3. Напишете:
  %temp%
 4. Изтрийте следните папки:
  • XCW е кешът на приложението.
  • PokerStarsBrCache е кешът на лобито.

Накрая, за да завършите процеса, рестартирайте компютъра.

Mac

Този процес включва изтриване на файлове от нашия софтуер и вашия уеб браузър. Така че може да е добра идея да запазите резервно копие на файла с бележки за играчите, тъй като той ще бъде изтрит по време на този процес. Името на файла е „notes.user.xml”, където „user” е потребителското ви име, и ще присъства само ако сте запазвали бележки или етикети за играчите на масите за покер.

Ако искате да запазите копие на този файл, следвайте инструкциите по-долу от стъпка 1. Ако не искате, преминете към стъпка 2 и след като изпълните тези инструкции, рестартирайте компютъра.

Стъпка 1: Запазете копие на файла с бележки за играчите

 1. Отворете Finder (програмата за търсене). От горната лента с менюто изберете: Go (Отиди) → Go to Folder... (Отиди в папка...)
 2. Копирайте и вмъкнете пътеката до файла, дадена по-долу, и натиснете бутона Go (Отиди):
  ~/Library/Application Support/
 3. Превъртете надолу и отворете папката с нашия софтуер, който съдържа файла с бележките.

В случай че папката с библиотеката не се показва:

 1. Моля, стартирайте терминал от Spotlight. Можете да намерите Spotlight в горната дясна част на лентата с менюто или като натиснете едновременно клавишите Command + интервал.
 2. За да можете да виждате директорията, въведете следната команда:
  chflags nohidden ~/Library/
 3. Натиснете Enter (Въведи).

Така папките в библиотеката ще се виждат във Finder и ще можете да намерите споменатия по-горе файл.

След като го намерите, запазете копие на файла с бележки в друга папка.

Стъпка 2: Изчистете нашето приложение от потребителските настройки

 1. Отворете следната папка (вижте стъпките по-горе):
  ~/Library/Application Support/
 2. Намерете и изтрийте папката на нашия софтуер.
 3. От папки Preferences (Предпочитания) и Caches (Кешове) изтрийте файловете и папките, които започват с „com.pokerstars...”.
 4. Изпразнете кошчето Trash.

След това отворете браузъра Safari, като следвате тези стъпки:

 1. Отворете менюто Safari до иконата на Apple.
 2. Изберете Preferences (Предпочитания), след това Advanced (Разширени) и маркирайте Show Develop menu in menu bar (Покажи менюто „Разработване” в лентата с менюто)
 3. Отворете Develop (Разработване).
 4. Изберете Empty Caches (Изпразни кешовете).

Името на папката с кеша е XCW и се намира в ~/Library/Caches. За да изчистите кеша за нашия софтуер, преместете папката XCW в кошчето.

Стъпка 3: Възстановяване на запазените бележки

Отворете софтуера и след това:

 1. Help (Помощ)
 2. Отворете Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

Затворете нашия софтуер и копирайте в папката файла с бележки за играчите. Ако бъде подканени да презапишете файл, приемете.

Накрая, за да завършите процеса, рестартирайте компютъра.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория