Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Данъчна информация

Не удържаме данък от тегленията, които играчите получават. Законите, обаче, са различни в различните юрисдикции. Отговорност на всеки играч е да спазва закона на съответния регион.

С кого да се свържа относно данъците?
Препоръчваме Ви да се консултирате с местния данъчен орган дали трябва да декларирате печалбата си.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория