Съобщение: Използване на Paysafe (натиснете/докоснете тук за повече информация)

Притеснение относно изпращането на документи за верификация

Нашата работа е подчинена на строга политика за конфиденциалност. Само обучен персонал може да работи с документите, които ни изпращате. Също така, те се съхраняват на сигурно място в съответствие със законите за защита на данните, които спазваме.

Правим сериозни инвестиции в нашите сървъри, бази данни, технологии за бекъп, защитни стени и технологии за шифроване, за да защитим информацията, която събираме от нашите играчи. Тези технологии се използват като част от нашата модерна система за сигурност.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория