Смяна на парола

За да промените паролата си, моля, следвайте тези стъпки:

На уебсайта

Ако използвате нашия център за помощ на уебсайта, за да промените паролата си (ако тази възможност се предлага):

Парола

На компютър

Влезте в сметката си чрез нашия софтуер и след това изберете:

Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → Password (Парола)

Там въведете настоящата си парола, след това въведете новата и я потвърдете. За да запазите промените, изберете Apply (Приложи).

От мобилното приложение

Влезте в сметката си и отворете:

Иконката Account (Сметка) → Login & Security (Влизане и защита) → Change Password (Смени паролата)

Там въведете настоящата си парола, след това въведете новата и я потвърдете. За да запазите промените, изберете Apply (Приложи).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория