Поверителност и заявка за достъп до лична информация

Сигурността на информацията на нашите играчи е изключително важна. Разполагаме с различни мерки, за да запазим поверителността на идентичността, предпочитанията и друга информация, събрана за нашите играчи. Това включва инвестиране в нашите сървъри, бази данни, архивиране, защитни стени и технологии за шифроване.

Съгласно законите за защита на данните само играчите имат достъп до личната си информация. Не даваме никакви подробности, свързани с нашите играчи, на трети страни, освен ако не сме законово задължени да го направим. Всички наши служители трябва да спазват тази политика и да пазят информацията на нашите играчи строго поверителна. Това задължение остава в сила и дори след като служител напусне нашата компания.

Предприемането на действия за защита на информацията на нашите играчи е приоритет и Вие също участвате в това. Не забравяйте, че паролата на сметката Ви е тайна. Не трябва да я разкривате на никого или да позволявате на други лица да я открият.

Повече подробности относно нашата политика за конфиденциалност ще намерите тук.

Как мога да поискам информация относно моята сметка?

Можете да подадете „заявка за достъп до данни” за Вашата сметка по всяко време чрез нашия софтуер, мобилно приложение или уебсайт. Ако го направите, включете копие на Ваш документ за самоличност (напр. лична карта или паспорт), за да потвърдите самоличността си.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория