Как можем да помогнем?

Прехвърляне на бележките за играчи на новия ви компютър (Windows)

Ако сте преминали на нов или различен компютър и искате да прехвърлите бележките за играчите, които сте запазили по време на игра в нашия софтуер на стария си компютър, моля следвайте стъпките по-долу.

Първо ще трябва да намерите файла с бележките, който се намира на вашия стар компютър:

  1. Отворете лобито
  2. Натиснете Help (Помощ)
  3. Изберете Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)
  4. Намерете вашия Notes.user.xml файл (където user е вашето Stars ID)
  5. След като намерите файла, може или да го изпратите на собствения си имейл или да го копирате на външна памет.

Уверете се, че имате инсталиран софтуера на вашия нов компютър, след което следвайте стъпките:

  1. Отворете лобито
  2. Кликнете на Tools (Инструменти)
  3. Изберете Player Notes Editor (Редактор на бележките за играчи)
  4. В прозореца Edit Player Notes (Редактирай бележките за играчите) кликнете на Import Notes (Внеси бележки)
  5. Намерете файла с бележките, който сте копирали и кликнете на Open (Отвори)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория