Прехвърляне на бележките за играчи към друг компютър

Ето как можете да прехвърлите бележките си за играчи от един компютър на друг.

  1. Отворете софтуера и след това от лобито изберете: Help (Помощ) → Open My Settings Folder (Отвори папката с настройки)

След като отворите папката с настройки, трябва да затворите софтуера, преди да преминете към следващата стъпка:

  1. Намерете файла „notes.user.xml” (като „user” е потребителското ви име).
  2. Прехвърлете папката с бележки към целевия компютър (например, изпратете я по имейл, прехвърлете я, като използвате външен твърд диск, и т.н.).

Отворете софтуера на целевия компютър и следвайте стъпките по-долу, за да импортирате бележките:

  1. Tools (Инструменти) → Player Notes Editor (Редактор на бележките за играчи) → Import Notes (Внеси бележки)
  2. Открийте файла с бележки, който копирахте, и изберете Open (Отвори).

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория