Редактиране на бележките за играчи

За да отворите настройките на инструмента с Бележки за играчите и папката, където сте запазили бележките си, изберете: Settings (Настройки) → Gameplay (Начин на игра) → Player Notes (Бележки за играчите)

Настройки на бележките за играчи

За да направите нови бележки или да поправите вече направени бележки за други играчи, натиснете Edit Player Notes (Редактирай бележките за играчи).

В прозореца за редактиране ще разполагате със следните опции:

  • Search bar (Лента за търсене): Търсете бележките си за други играчи.
  • Add (Добави): Създайте нова бележка за играч, като използвате потребителското му име.
  • Delete (Изтрий): Това ще изтрие маркираната бележка в прозореца по-горе.
  • Import Notes (Внеси бележки): Внесете бележки, запазени на други места.
  • Change Folder... (Смени папка...): Сменете папката, в която запазвате бележките си.
  • Open Folder (Отвори папката): Отворете папката, в която запазвате бележките си в момента.
  • Персонализиран етикет: Сменете името и цвета на етикетите на бележките за играчи.

Настройки на бележките за играчи

За да запазите направените промени, изберете Close (Затвори) и излезте от софтуера, като изберете: Account Details (Данни за сметка) → Log Out & Exit (Напусни и излез)

Ако софтуерът се срине или го затворите, без да излезете от сметката си, новите бележки или промените по съществуващи бележки няма да се запазят.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория