Как можем да помогнем?

Редактиране на бележките за играчите

За достъп до Настройки за бележки за играчите и папката, където създадените бележки се запазват, кликнете върху:

  1. Настройки
  2. Начин на игра
  3. Бележки за играчите

Настройки за бележки за играчите

За да си водите бележки или да редактирате съществуващи бележки на други играчи, отворете панела Редактирай бележките за играчи.

Това ще отвори прозореца за редактиране, където ще видите следните опции:

  1. Лента за търсене: Това ви позволява да търсите вашите текущи бележки за определени играчи.
  2. Добави: Използва се за създаване на бележка на играч въз основа на неговото Stars ID.
  3. Изтрий: Това ще изтрие текущо осветената бележка в горния прозорец.
  4. Внеси бележки: Ще може да импортирате всички други бележки, като използвате тази функция.
  5. Смени папка: Това ви позволява да промените директорията, в която се намират вашите бележки.
  6. Отвори папка: Това ви позволява да отворите директорията, в която се намират вашите бележки.
  7. Промени етикети: Това позволява редактиране на Етикети на бележките за играчи и промяна на тяхното име и цвят.

Опции за бележки за играчите

Да запазите успешно промените, кликнете на Затвори и излезте от софтуера.

 

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория