Проверка на дължими суми

Моля, влезте в сметката си и натиснете бутона History (История) в Cashier (Касата), за да видите Вашите последни транзакции.

Също така можете да проверите и банковото си извлечение, тъй като дължимите суми не трябва да са били изтеглени от Вашата банкова сметка.

Ако установите, че средствата са били изтеглени от банковата Ви сметка, моля, изпратете ни имейл със сканирано копие на Вашето банково извлечение.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория