Актуализиране на лични данни в сметката ви

Ето всичко необходимо, за да промените името, датата на раждане и пола в сметката си.

Как да променя името в сметката си?

  • Ако сте направили грешка, когато сте въвеждали името си, или не сте попълнили формуляра за игра с истински пари, свържете се с нас с тази информация и ние ще актуализираме името ви.
  • Ако вече сте попълнили формуляра за игра с истински пари и сте ни го изпратили: Качете четливо копие на официален документ за самоличност чрез софтуера за компютър, мобилното приложение или от уебсайта. След като получим и прегледаме документа, ще ви уведомим.
  • Ако името ви се е променило вследствие на брак или развод, изпратете ни съответното удостоверение за брак/развод или други съдебни документи, показващи името ви по рождение и настоящото ви име. Можете да качите тези документи чрез софтуера за компютър, мобилното приложение или уебсайта.

Добавете Change of Name (Промяна на име) в полето за тема, когато изпращате своите документи, и обяснете причината за искането в текста на съобщението.

Как да въведа или променя датата на раждане?

  • Ако въвеждате дата на раждане в сметката си за първи път, влезте от софтуера за компютър и изберете Settings (Настройки) → Account Details (Данни за сметка) → Date of Birth (Дата на раждане). Въведете датата си на раждане и натиснете Apply (Приложи). Можете да направите това само от софтуера за компютър, където е достъпен.
  • Ако направите грешка при въвеждането, изпратете ни копие на официален документ за самоличност и ние ще актуализираме датата ви на раждане. Можете да качите документа чрез софтуера за компютър, мобилното приложение или уебсайта. Добавете Change of Date of Birth (Промяна на дата на раждане) в полето за тема и обяснете причината за искането в текста на съобщението.

Важна информация
Не можем да приемем снимки от екрана на мобилен телефон от играчи, играещи под лиценза .ES.

Как мога да актуализирам информацията за пола си?

  • Ако сте направили грешка, когато сте въвеждали пола си, или не сте попълнили формуляра за истински пари, свържете се с нас с тази информация и ние ще актуализираме информацията за пола ви.
  • Ако официално сте променили пола си, изпратете ни четливо копие на официален документ за самоличност.

Можете да качите документите чрез софтуера за компютър, мобилното приложение или уебсайта. След като ги получим и ги прегледаме, ще ви уведомим.

Нямам достъп до сметката си

Ако не можете да влезете в сметката си, за да изпратите необходимата информация и документи, сканирайте ги или им направете цифрова снимка и ни ги изпратете чрез формуляра за връзка с отдела за поддръжка на нашия уебсайт.

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория