Разпределение на точките, когато са налични няколко неизчистени рабата

Всеки път, когато имате повече от един неизчистен рабат, за освобождаването на които трябва да спечелите точки за осребряване, те ще бъдат спечелени в следния ред:

  1. За рабата с най-много спечелени точки за осребряване за неговото освобождаване.
  2. За рабата, който ще изтече най-рано.
  3. За най-стария неизчистен рабат.

Не е възможно да променяме последователността на спечелване на рабатите.

За да проверите статуса на неизчистените рабати, отворете следното меню от екрана на главното лоби:

My Stars (Моите Stars) → Bonuses (Бонуси)

Мнения и отзиви

Тази статия отговори ли на въпроса ви?

Свързани помощни статии

Категория